..Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế ::..
Tiếng Anh
Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 1377
Số người truy cập: 31607191
 
 
THÔNG BÁO:    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo mới
Thông báo v/v hủy lớp học phần học kỳ I năm học 2020 – 2021
[Cập nhật ngày: 09/09/2020]

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:    122  /TB-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày  04  tháng 9 năm 2020

                                

THÔNG BÁO

Về việc hủy lớp học phần học kỳ I năm học 2020 – 2020

 

 

Căn cứ Điều 9 Quy định về công tác học vụ dành cho trình độ cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 505/QĐ–CĐSP, ngày 25/11/2015 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế; căn cứ tình hình thực tế đăng ký học tập các lớp học phần học kỳ I năm học 2020–2021, Nhà trường thông báo hủy 06 lớp HP sau:

 

TT

Tên học phần

Mã HP

Nhóm

SL

đăng ký

Giảng viên

Ghi chú

01

Thực hành kỹ năng DH Toán ở tiểu học

120422

01

08

Hồ Thị Dạ Thảo

Không đủ ĐK mở lớp

02

Công tác Đội và Sao Nhi đồng ở TH

173900

01

0

Hoàng Ngọc Sơn

- nt -

03

Kỹ năng thuyết trình

160900

01

03

Nguyễn Thị Thủy Tiên

- nt -

04

Từ vựng học Tiếng Nhật

761902

02

05

Lê Thanh Ngân

- nt -

05

Kỹ năng phỏng vấn

760903

01

01

Đào Thị Kim Thúy

- nt -

06

Tiếng Nhật thuyết trình

761901

02

01

Trương Thị Thu Thủy

- nt -

 

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, Nhà trường yêu cầu các cố vấn học tập thông báo cho sinh viên lớp mình phụ trách biết để các sinh viên đã đăng ký tại các nhóm học phần bị hủy đến Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học thực hiện đăng ký lại trong thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2020.

Sau thời hạn trên, Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học sẽ công bố danh sách chính thức các nhóm học phần học kì 1 năm học 2020 – 2021 và không giải quyết đăng ký học tập cho bất kỳ trường hợp nào./.  

 

 

Nơi nhận:

- P. HT Đặng Thị Quỳnh Lan;

- Ban QL lớp – CVHT;

- Tổ QT mạng;

- GV CVHT K42 CĐSP Tiếng Anh, K42 GD Tiểu học, K43 CĐ Tiếng Anh, K43 T. Nhật;

- K42 CĐSP Tiếng Anh, K42 GD Tiểu học, K43 CĐ Tiếng Anh, K43 Tiếng Nhật;

- Lưu: VT, ĐTQLKH.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

 

Đặng Thị Quỳnh Lan

 

 
Các tin khác
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo thi phụ học kỳ I, NH 2020-2021 lớp K44 LT CD GDMN
Thông báo v/v khám sức khỏe đối với HSSV nhập học năm 2020
Kế hoạch v/v tổ chức kiểm tra HKI NH2020-2021, K44 TCCN CNTT
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn