..Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế ::..
Tiếng Anh
Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 1376
Số người truy cập: 31607190
 
 
THÔNG BÁO:    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo mới
Quyết định v/v khen thưởng học viên lớp K43 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục khóa học 2019-2020
[Cập nhật ngày: 04/09/2020]

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 244/QĐ-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày  04  tháng 9 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học viên lớp K43 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

  khóa học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

Căn cứ Quyết định số 164/TTg ngày 21/3/1978 của Thủ tướng chính phủ về việc công nhận chính thức Trường CĐSP Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ kết quả học tập và tham gia các hoạt động của học viên  lớp K43 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục khóa học 2019-2020;

Căn cứ Biên bản họp xét tốt nghiệp và khen thưởng học viên lớp K43B Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục ngày 01/9/2020 của Trường CĐSP Thừa Thiên Huế;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Công tác sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

-          Khen, thưởng 16 học viên đạt loại Giỏi trong học tập;

- Khen, thưởng 06 học viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động của lớp

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí khen thưởng thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các học viên có tên ở Điều 1 và các ông/bà Trưởng các khoa/phòng/trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- HT và các P.HT;

- Như Điều 3;

- Tổ Kế hoạch-Tài chính;

- Ban Biên tập Website;

- Lưu:  VT, TCSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

 

Hồ Văn Thành  

- Mời xem danh sách tại đây

 
Các tin khác
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo thi phụ học kỳ I, NH 2020-2021 lớp K44 LT CD GDMN
Thông báo v/v khám sức khỏe đối với HSSV nhập học năm 2020
Kế hoạch v/v tổ chức kiểm tra HKI NH2020-2021, K44 TCCN CNTT
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn