..Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế ::..
Tiếng Anh
Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 72
Số người truy cập: 31509172
 
 
THÔNG BÁO:    Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo mới
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần HK2 NH 2019-2020 đối với lớp K43 CĐ Tiếng Nhật
[Cập nhật ngày: 17/09/2020]

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 129/ TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 15  tháng 9 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2019-2020

đối với lớp K43 CĐ Tiếng Nhật

 

Căn cứ vào tờ trình của khoa Ngoại Ngữ về nhân sự của tổ tiếng Nhật, số lượng giảng viên không đủ cho hai phòng thi vấn đáp diễn ra cùng thời gian. Nhà trường điều chỉnh lịch thi cho học phần Nghe – Nói 1 đối với lớp K43 CĐ Tiếng Nhật cụ thể như sau:

 

STT

Tên học phần

Kế hoạch thi

Điều chỉnh

1.

Nghe – Nói 1

(MHP: 761403)

09h15 ngày 22/09/2020

Phòng thi: GĐ.A2, GĐ.A3

13h30 ngày 22/09/2020

Phòng thi: GĐ.A2

15h15 ngày 22/09/2020

Phòng thi: GĐ.A3

Đề nghị đơn vị thông báo đến CVHT, giảng viên, sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý được biết và thực hiện.

Nơi nhận:                                                                

- HĐ thi KTHP;                                           

- Các khoa: NN;                                                                  

- K43 CĐ Tiếng Nhật;

- Giáo viên CVHT;

- Website Trường;

- Lưu: VT, Phòng ĐTQLKH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – QLKH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

 

.

                                                                   

 

                                                                                                   

 

 

 
Các tin khác
THÔNG BÁO MỚI
Lịch thi KTHP HKI NH2020-2021 khối lớp K44 LT CĐ Giáo dục Mầm non (VLVH)(điều chỉnh lần 2)
Thông báo thay đổi phòng học
Lịch thi (điều chỉnh) kết thúc HK1 năm học 2020 - 2021, khối lớp K44 LT CĐ GDMN(VLVH)
Lịch thi phụ HKII NH2019-2020 khối lớp K43 CĐ, K43 TCSP Mầm Non (điều chỉnh lần 2)
Lịch thi phụ HKII NH2019-2020 khối lớp K43 CĐ, K43 TCSP Mầm Non
Lịch thi KTHP HK1 NH 2020 – 2021, khối lớp K42 CĐ Giáo dục nghề nghiệp
TIN MỚI NHẬN
Danh sách K44
Công điện khẩn về khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
Báo cáo Công tác QLL/ CVHT T9/2020 và định hướng sinh hoạt lớp T10,11/2020
Điểm trúng tuyển vào Cao đẳng năm 2020
Số liệu HSSV toàn trường
Trường tổ chức bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, viên chức đầu năm học 2020 – 2021
Ngày Hội tuyển sinh, tuyển dụng và sàn giao dịch việc làm nhân lực CNTT tỉnh năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn