Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 52
Số người truy cập: 31597697
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Trung cấp
Hướng dẫn tuyển sinh TCCN năm 2009
[Cập nhật ngày: 26/02/2009]

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

  Số: 1127/BGDĐT-GDCN

 V/v hướng dẫn tuyển sinh TCCN năm 2009

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Hà Nội, ngày  23  tháng  2  năm 2009

                             

               Kính gửi:  - Các Sở Giáo dục và Đào tạo,

      - Các Trường Trung cấp chuyên nghiệp,       

                        - Các Trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục khách có đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp.

 

Để đảm bảo cho công tác tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2009 được thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định và đạt hiệu quả cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các sở GD&ĐT, các trường TCCN, trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy định của Quy chế tuyển sinh TCCN hiện hành.

Đối với những nội dung cụ thể về: Hình thức tuyển sinh; Đối tượng tuyển sinh; Tổ chức xét tuyển; Tổ chức thi tuyển; Khai và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển; Thu nhận, bàn giao hồ sơ và lệ phí xét tuyển; Tập huấn sử dụng phần mềm máy tính trong tuyển sinh; Thanh tra và kiểm tra công tác tuyển sinh, Bộ GD&ĐT quy định thực hiện tương tự như năm 2008 (quy định tại công văn số 2472/BGDĐT-GDCN ngày 24 tháng 3 năm 2008 về việc hướng dẫn tuyển sinh TCCN năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT- Các đơn vị có thể tải nội dung công văn số 2472/BGDĐT-GDCN tại Website: www.moet.gov.vn, mục tin tức Vụ GDCN) và lưu ý một số nội dung như sau:

1. Để thực hiện kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2009, các trường có thể tổ chức xét tuyển nhiều đợt trong năm, tuyển nhiều loại đối tượng theo quy định với những tiêu chí xét tuyển phù hợp để tuyển sinh, trên cơ sở xác định chỉ tiêu đào tạo phù hợp với từng đợt tuyển sinh và cho từng loại đối tượng trong tổng chỉ tiêu đào tạo đó được phê duyệt của trường. Khi xỏc định điểm chuẩn tuyển chọn, các trường phải xác định điểm chuẩn tuyển chọn cụ thể cho từng loại đối tượng và trên cùng một loại tiêu chí để đảm bảo công bằng.

2. Để đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống, yêu cầu các sở GD&ĐT và các trường sử dụng chương trình máy tính tuyển sinh TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc nhập liệu hồ sơ đăng ký dự tuyển, nhập điểm theo tiêu chí xét tuyển, xử lý dữ liệu và in bảng điểm,..v.v, phải đảm bảo chính xác, tuyệt đối không được nhầm lẫn, sai sót.

3. Tuyển sinh trong liên kết đào tạo trình độ TCCN thực hiện theo các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh TCCN và quy định về liên kết đào tạo trỡnh độ TCCN, CĐ, ĐH ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, trong đó đơn vị chủ trì đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tuyển sinh.

4. Tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ trình độ TCCN: các trường phải đăng ký với Bộ GD&ĐT và chỉ được triển khai tuyển sinh đào tạo theo địa sau khi có ý kiến phê duyệt chính thức của Bộ GD&ĐT.

Hồ sơ đăng ký tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ gồm có:

- Tờ trình về việc đăng ký đào tạo theo địa chỉ của trường;

- Hợp đồng thỏa thuận về việc đào tạo theo địa chỉ giữa nhà trường và đơn vị có nhu cầu sử dụng nhân lực, trong đó đơn vị có nhu cầu sử dụng nhân lực phải cam kết sẽ tiếp nhận học sinh sau khi tốt nghiệp về làm việc tại đơn vị.

- Các bản sao hợp lệ về: văn bản phê duyệt chỉ tiêu, văn bản phê duyệt mở ngành đào tạo và các văn bản khác có liên quan đến việc đào tạo theo địa chỉ (trong trường hợp nhà trường không cần chỉ tiêu đào tạo, do nhu cầu đào tạo theo địa chỉ phát sinh ngoài kế hoạch của trường, các trường có thể đề nghị Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chỉ tiêu trên cơ sở căn cứ số lượng chỉ tiêu cần đào tạo theo địa chỉ và các điều kiện cơ bản về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật của trường nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo);

- Ý kiến của địa phương (UBND tỉnh/thành phố hoặc sở GD&ĐT) hoặc Bộ, ngành quản lý đơn vị có nhu cầu về sử dụng nhân lực.

 Toàn bộ hồ sơ nói trên được gửi về Bộ GD&ĐT để đăng ký đào tạo theo địa chỉ. Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ GD&ĐT sẽ thẩm định và có công văn trả lời trường về việc đào tạo theo địa chỉ của trường.

         5. Thời hạn thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Theo hệ thống các sở GD&ĐT: từ  25/3/2009 đến 30/5/2009.

- Tại các trường: thời hạn thu nhận hồ sơ do Hiệu trưởng nhà trường quyết định tuỳ theo kế hoạch tuyển sinh cụ thể của từng trường.

6. Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giáo dục 2005 và Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp, đồng thời để đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống, Bộ GD&ĐT quy định trong các văn bản triển khai thực hiện công tác tuyển sinh (kể cả trong con dấu), cũng như trong cỏc giao dịch khác về công tác tuyển sinh, các đơn vị sử dụng thuật ngữ: “Trung cấp chuyên nghiệp” thay thế cho thuật ngữ: “Trung học chuyên nghiệp”.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các sở GD&ĐT, các trường TCCN, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN tổ chức phổ biến rộng rãi đến các trường THPT, THCS, đồng thời quán triệt đầy đủ đến từng cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, nhằm tổ chức kỳ tuyển sinh TCCN năm 2009 thật sự nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và công bằng xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, HĐTS các trường cần trực tiếp báo cáo kịp thời về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp), sở GD&ĐT địa phương và cơ quan chủ quản để có phương án giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ, Ngành có trường;

- Website của Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, Vụ GDCN.

 KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đó ký)

 

Phạm Vũ Luận

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                

 

Theo www.moet.gov.vn
      Số lần đọc: 5106 Cập nhật ngày: 26/02/2009
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học (19/04/2008)
  Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (19/04/2008)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn