Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Đảng Bộ
Hoạt động Công đoàn
Công khai giáo dục
Tin tức, sự kiện
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Học kỳ phụ
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 45
Số người truy cập: 28554365
 
 
THÔNG BÁO:  
Cam kết chất lượng
Chuẩn đầu ra TCCN Hạch toán kế toán, Tin học ứng dụng, Thiết bị thí nghiệm trường học
[Cập nhật ngày: 17/06/2011]

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

CHUẨN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP ĐẦU RA

 

1. Tên ngành đào tạo: Hạch toán kế toán (Accounting)

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

- Trang bị kiến thức về Lý luận chủ nghĩa Mac- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành

- Trình độ tin học đại cương (tương đương tin học A quốc gia)

- Trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ B quốc gia.

3.2. Kiến thức ngành

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ;

- Phát triển khả năng phân tích và quản trị tài chính để ứng dụng vào các phần hành và công việc tài chính tại doanh nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

- Lập các chứng tù thanh toán, hóa đơn hàng hóa địch vụ và thanh toán với cơ quan thuế, ngân hàng;

- Thực hiện các phần hành kế toán, định kỳ lập báo cáo phân tích đánh giá việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp, đề xuất biện pháp xử lý để sử dụng có hiệu quả hơn;

 - Sử dụng hệ thống tài khoản kế toán.

4.2. Kỹ năng mềm

- Sử dụng phần mềm kế toán Misa;

- Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành kế toán

5. Yêu cầu về thái độ

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tuân thủ đạo đức về nghề nghiệp kế toán, tính cần thận, chính xác trong công việc;

- Hợp tác tốt, hòa đồng với đồng nghiệp

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Kế toán viên phụ trách các phần hành kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất;

- Kế toán viên phụ trách các phần hành kế toán tại các doanh nghiệp thương mại

- Kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Liên thông lên Cao đẳng, Đại học;

- Tham gia các khóa đào tạo Kế toán trưởng;

- Sinh viên có thể tự học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng quản lý.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Chương trình khung của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

 

 

CHUẨN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP ĐẦU RA

 

1. Tên ngành đào tạo: Tin học ứng dụng (Computer science applications)

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ B. Hiểu và sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tin học.

3.2. Kiến thức ngành

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ văn phòng, quản lý: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Ứng dụng Multimedia vào công tác văn phòng, Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính, Bảo trì máy tính và Thiết bị đầu cuối.

- Vận dụng kiến thức Photoshop, CorelDraw, Thiết bị văn phòng, Internet-Web để xử lý ảnh chuyên nghiệp, thiết kế và khai thác Website, có khả năng lập trình trên ngôn ngữ Pascal.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

- Có khả năng vận hành, bảo trì, cài đặt phần mềm và lắp đặt phần cứng mạng máy tính cở nhỏ. Có khả năng khai thác và hướng dẫn sử dụng các phần mềm dạy học Tiểu học và Trung học cơ sở hiện tại.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng vào nghiệp vụ văn phòng. Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng, thiết bị đầu cuối. Tham gia hướng dẫn tin học ở  bậc tiểu học.

4.2. Kỹ năng mềm

- Có khả năng giao tiếp, hoạt động độc lập và làm việc theo nhóm.

- Có khả năng tham gia các dự án biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng.

5. Yêu cầu về thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn ; có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp.

- Cần thận, trung thực, rõ ràng và minh bạch. Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp. Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Kỹ thuật viên cho các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.

- Nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật tại bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng…, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT.

- Nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật phụ trách máy tính tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề, trường phổ thông.

- Có thể làm nhân viên văn phòng tại UBND phường xã, quận huyện.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tự bồi dưỡng hoặc tiếp tục học nâng cao các kiến thức chuyên ngành

Tiếp tục liên thông lên cao đẳng, đại học ngành tin học, công nghệ thông tin. 

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Chương trình khung của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

 

 

CHUẨN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP ĐẦU RA

 

1. Tên ngành đào tạo: Thiết bị thí nghiệm trường học (school equipment)

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

- Trang bị kiến thức về Lý luận chủ nghĩa Mac- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành

- Trình độ tin học đại cương (tương đương tin học A quốc gia)

- Trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ B quốc gia.

3.2. Kiến thức ngành

- Quy chế, quy định về quản lí cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở trường học; Quy trình lập kế hoạch mua sắm, trang bị các thiết bị dạy học theo nhu cầu của trường học

- Kiến thức cơ sở một số phần mềm tin học: Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft powerpoint quản lí cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong nhà trường

- Mục tiêu, nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy học và đồ dùng dạy học của các môn học ở trường học tiểu học, THCS

- Các cơ sở, nguyên tắc phân loại sắp xếp đồ dùng dạy học và dụng cụ thí nghiệm của các môn học trong trường học tiểu học, THCS

- Cách bảo quản, cách sử dụng, lắp ráp, mô tả lắp ráp các thiết bị thí nghiệm, thực hiện được một số bài thí nghiệm cơ bản của các môn học ở trường học tiểu học, THCS

- Cách bảo quản, lắp ráp, sử dụng các thiết bị dùng chung trong trường học

- Biết cách làm 1 số đồ dùng dạy học, dụng cụ thí nghiệm đơn giản phục vụ dạy học; sửa chữa 1 số thiết bị dạy học, dụng cụ thí nghiệm

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

- Thành thạo lập sổ sách theo dõi, quản lí cơ sơ vật chất, đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm theo quy định của ngành giáo dục và của nhà trường

- Thành thạo kĩ năng đánh giá chất lượng CSVC và TBDH mới và khấu hao qua từng học kì, năm học

- Có kĩ năng kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, TBTN

- Thành thạo kĩ năng lập kể hoạch, dự trù mua sắm, bổ sung đồ dùng dạy học, TBTN cho nhà trường

- Quản lí, sử dụng, bảo quản tốt, có hiệu quả các thiết bị dùng chung

- Thực hiện thành thạo kĩ năng làm các bài thực hành thí nghiệm lí, hóa, sinh, công nghệ theo chương trình các môn học các bộ môn ở trường tiểu học, THCScác bộ môn ở trường tiểu học, THCS

- Thành thạo chuẩn bị đồ dùng dạy học, TBTN cho bài dạy theo yêu cầu của giáo viên và theo chương, môn học lí hóa, sinh, công nghệ các bộ môn ở trường tiểu học, THCS

- Kĩ năng tổ chức hoạt động phòng thực hành và cơ sở vật chất dạy học

- Kĩ năng phân loại sắp xếp đồ dùng dạy học TBTN của các bộ môn ở trường tiểu học, THCS theo đúng cơ sở, nguyên tắc phân loại sắp xếp.

- Kĩ năng sử dụng đồ dùng dạy học, lắp ráp đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm, thực hiện tốt các bài thí nghiệm các bộ môn ở trường tiểu học, THCS

- Kĩ năng bảo quản, sửa chữa đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm các bộ môn ở trường tiểu học, THCS

- Kĩ năng làm dụng cụ thí nghiệm cho các bộ môn các bộ môn ở trường tiểu học, THCS.

- Sử dụng thành thạo các phân mêm tin học: Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft powerpoint

- Vận dụng các phần mềm tin học để lập sổ sách, bản biểu… quản lí tốt cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học trong nhà trường

4.2. Kỹ năng mềm

- Có khả năng giao tiếp, hoạt động độc lập và hoạt động hợp tác tốt

- Thích ứng với hoàn cảnh và sự đổi mới của nhà trường

- Năng động, sáng tạo.

5. Yêu cầu về thái độ

- Trung thực trong công tác, cần củ, nhẫn nại, ham học hỏi

- Quan hệ xã hội tốt, rộng rãi, dễ hòa nhập với đồng nghiệp và học sinh

- Sống quan tâm đến mọi người và tập thể

- Thực hành tiết kiệm, yêu nghề, yêu trẻ

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Địa điểm làm việc: Các trường tiểu học, THCS

- Công việc đảm nhận: Nhân viên thiết bị thí nghiệm; Hướng dẫn học sinh làm 1 số bài thực hành thí nghiệm các môn học lí, hóa, sinh, công nghệ trường tiểu học, THCS

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Học liên thông lên trình độ Cao đẳng Công nghệ TBTH

- Biết phương pháp tự học tập, tự nghiên cứu qua các tài liệu tham khảo, bồi dưỡng, tiếp thu các chương trình đổi mới đồ dùng dạy học và dụng cụ thí nghiệm hàng năm để hoàn thiện bản thân theo nhu cầu của giáo dục

- Tự nghiên cứu làm thêm, cải tiến đồ dùng dạy học phù hợp nội dung các bài học

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Chương trình khung của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

 

Trường CĐSP Thừa Thiên Huế
      Số lần đọc: 1089 Cập nhật ngày: 17/06/2011
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Chương trình hành động: Đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2010 - 2012 (17/06/2010)
  Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp (20/12/2009)
  Chuẩn đầu ra Cao đẳng ngoài sư phạm (20/12/2009)
  Chuẩn đầu ra Cao đẳng sư phạm (20/12/2009)
  Cam kết chất lượng giáo dục (19/12/2009)
  Chất lượng giáo dục thực tế trình độ cao đẳng của trường (18/12/2009)
THÔNG BÁO MỚI
Quyết định V/v cấp tiền miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên, HK2 năm học 2017-2018
Quyết định V/v cấp trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên, HK2 năm học 2017-2018
Quyết định V/v cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Cao đẳng chính quy, HK2 năm học 2017-2018
Mời góp ý dự thảo Quy định hoạt động KHCN
Về việc xin thông tin phục vụ QLNN về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT
Danh sách thí sinh dự thi TOPJ ngày 13/5/2018
TIN MỚI NHẬN
Thông báo về việc tổ chức hoạt động tình nguyện hè năm 2018
Giao lưu văn hóa với sinh viên Đại học Quản lý Singapore
Lịch thi phụ học phần nghe - nói khối K41 Cao đẳng - HK2, NH 17-18
Lịch thi phụ học kỳ II, Năm học 2017-2018 (K41 CĐ SP và K40 TCSPMN)
Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đoàn trong hè năm học 2017-2018 khối K.40, K.41 Cao đẳng, K.40 Trung cấp
Lịch thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chính quy - K40 TC SPMN - Kỳ thi ngày 15/06/2018
Thông báo tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên các khối lớp Cao đẳng & Trung cấp CQ HK2 2017-2018
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn