Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 58
Số người truy cập: 31587531
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Cam kết chất lượng
Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp.
[Cập nhật ngày: 20/04/2013]

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

1. TRUNG CẤP TIN HỌC ỨNG DỤNG

 

1. Tên ngành đào tạo: TIN HỌC ỨNG DỤNG

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

- Khẳng định tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và áp dụng các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành;

- Trình độ tin học tương đương trình độ A quốc gia;

- Trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A2.

3.2. Kiến thức ngành

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ văn phòng, quản lý: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Ứng dụng Multimedia vào công tác văn phòng, Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính, Bảo trì máy tính và Thiết bị đầu cuối.

- Vận dụng kiến thức Photoshop, CorelDraw, Thiết bị văn phòng, Internet-Web để xử lý ảnh chuyên nghiệp, thiết kế và khai thác Website, có khả năng lập trình trên ngôn ngữ Pascal.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

- Vận hành, bảo trì, cài đặt phần mềm và lắp đặt phần cứng mạng máy tính cỡ nhỏ; khai thác và hướng dẫn sử dụng các phần mềm dạy học Tiểu học và Trung học cơ sở hiện tại.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng vào nghiệp vụ văn phòng. Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng, thiết bị đầu cuối. Tham gia hướng dẫn tin học ở bậc tiểu học.

4.2. Kỹ năng mềm

- Giao tiếp, hoạt động độc lập và làm việc theo nhóm.

- Thực hiện các dự án; xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn;

5. Yêu cầu về thái độ

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tuân thủ đạo đức về nghề nghiệp, tính kỷ luật cao;

- Hợp tác tốt, hòa đồng với đồng nghiệp;

- Phục vụ niềm nở, nhiệt tình;

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Kỹ thuật viên cho các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.

- Nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật tại bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng…, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT.

- Có thể làm nhân viên văn phòng tại UBND phường, xã, quận, huyện.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có thể tự bồi dưỡng hoặc tiếp tục học nâng cao các kiến thức chuyên ngành.

- Tiếp tục liên thông lên cao đẳng, đại học ngành Tin học, Công nghệ thông tin. 

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2. TRUNG CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

1. Tên ngành đào tạo: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

- Khẳng định tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và áp dụng các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành;

- Trình độ tin học tương đương trình độ A quốc gia;

- Trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A2.

3.2. Kiến thức ngành

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ;

- Phát triển khả năng phân tích và quản trị tài chính để ứng dụng vào các phần hành và công việc tài chính tại doanh nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

- Lập các chứng từ thanh toán, hóa đơn hàng hóa dịch vụ và thanh toán với cơ quan thuế, ngân hàng;

- Thực hiện các phần hành kế toán, định kỳ lập báo cáo phân tích đánh giá việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp, đề xuất biện pháp xử lý để sử dụng có hiệu quả hơn;

- Sử dụng hệ thống tài khoản kế toán.

4.2. Kỹ năng mềm

- Sử dụng phần mềm kế toán Misa;

- Sử dụng tiếng Anh chuyên ngành kế toán.

5. Yêu cầu về thái độ

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tuân thủ đạo đức về nghề nghiệp kế toán, tính cẩn thận, chính xác trong công việc;

- Hợp tác tốt, hòa đồng với đồng nghiệp

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Kế toán viên phụ trách các phần hành kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất;

- Kế toán viên phụ trách các phần hành kế toán tại các doanh nghiệp thương mại;

- Kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Liên thông lên Cao đẳng, Đại học;

- Tham gia các khóa đào tạo Kế toán trưởng;

- Sinh viên có thể tự học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng quản lý.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

3. TRUNG CẤP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

1. Tên ngành đào tạo: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

- Khẳng định tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và áp dụng các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành;

- Trình độ tin học tương đương trình độ A quốc gia;

- Trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A2.

3.2. Kiến thức ngành

          - Vận dụng kiến thức chuyên ngành để tổ chức thực hiện đăng ký, thống kê đất, quy hoạch sử dụng đất, định giá đất, đánh giá đất...

          - Áp dụng những kiến thức cơ bản về đo đạc địa chính; phương pháp thành lập, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính; quy hoạch phân bổ sử dụng đất, hệ thống thông tin địa lý (GIS), ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý trong công tác quản lý đất đai.

          - Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai, trắc địa - bản đồ.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

- Lập quy hoạch sử dụng đất

          - Thực hiện công tác đo, vẽ, thành lập bản đồ địa chính

          - Lập báo cáo phân tích, đánh giá quản lý và sử dụng đất tại địa phương

          - Đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng đất có hiệu quả

4.2. Kỹ năng mềm

- Sử dụng các phần mềm quản lý đất đai;

- Giao tiếp, tiếp xúc với nhân dân đến làm việc về đất đai

5. Yêu cầu về thái độ

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tuân thủ đạo đức về nghề nghiệp, tính cẩn thận, chính xác trong công việc;

- Hợp tác tốt, hòa đồng với đồng nghiệp, nhân dân.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên & Môi trường.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp, các công ty xây dựng, công ty bất động sản.

- Các cơ quan khác có liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Liên thông lên Cao đẳng, Đại học;

- Sinh viên có thể tự học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng quản lý.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

4. TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

 

1. Tên ngành đào tạo: HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

- Khẳng định tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và áp dụng các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành;

- Trình độ tin học tương đương trình độ A quốc gia;

- Trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A2.

3.2. Kiến thức ngành

- Vận dụng kiến thức quản lý hành chính nhà nước và công tác văn thư vào công tác văn thư ở các cơ quan và các tổ chức xã hội, doanh nghiệp.

- Áp dụng kiến thức cơ bản vào tổ chức, vận hành hoạt động văn phòng của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các doanh nghiệp;

          - Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

- Thực hiện các thủ tục quản lý hành chính nhà nước trên một số lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, tài nguyên – môi trường, hành chính tư pháp, quốc phòng – an ninh ở địa phương, cơ sở;

- Lập kế hoạch thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý; xây dựng kế hoạch, chương trình, lịch công tác của cơ quan và của người lãnh đạo;

- Soạn thảo văn bản, thực hiện các nghiệp vụ văn thư

          - Đề xuất biện pháp cải tiến các thủ tục hành chính

4.2. Kỹ năng mềm

- Sử dụng các phần mềm quản lý văn bản;

- Giao tiếp, tiếp xúc với nhân dân đến làm việc;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm và tổ chức khoa học lao động văn phòng hiệu quả

5. Yêu cầu về thái độ

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tuân thủ đạo đức về nghề nghiệp, tính kỷ luật cao;

- Hợp tác tốt, hòa đồng với đồng nghiệp;

- Tôn trọng khách hàng, phục vụ niềm nở, nhiệt tình;

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Nhân viên văn phòng của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp;

- Nhân viên văn phòng của các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Nhân viên văn phòng của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Nhân viên văn phòng của các tổ chức, doanh nghiệp các thành phần kinh tế.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Tự học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng quản lý;

- Liên thông lên cao đẳng, đại học và tham gia các khóa đào tạo về chuyên ngành Hành chính học, Lưu trữ học, Quản trị văn phòng …

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chương trình đào tạo và tài liệu của Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

- Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2008

 

5. TRUNG CẤP THƯ VIỆN

 

1. Tên ngành đào tạo: THƯ VIỆN

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

- Khẳng định tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và áp dụng các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành;

- Trình độ tin học tương đương trình độ A quốc gia;

- Trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A2.

3.2. Kiến thức ngành

            - Vận dụng kiến thức về phân loại, biên mục tài liệu, tổ chức kho sách, tìm tin và phổ biến thông tin, các phần mềm chuyên dụng… để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc trong việc học tập, tra cứu tài liệu.

            - Áp dụng kiến thức chuyên ngành vào hoạt động của thư viện

- Ứng dụng công ngh thông tin trong hoạt động của t viện.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

            - Lập thư mục, hệ thống mục lục theo phương pháp thủ công và tự động, phân loại tài liệu và biên mục tài liệu theo các chuẩn quốc tế, phục vụ bạn đọc…

- Soạn thảo tiến hành một dự án xây dng hệ thống thông tin thư viện tự động hóa ở quy mô nhỏ

- Sử dụng hiệu quả các trang thiết bị tin học ng dụng trong công tác thư viện hoạt động thông tin

4.2. Kỹ năng mềm

- Làm việc độc lập, giao tiếp ứng xử có văn hoá, làm việc theo nhóm;

- Sử dụng, khai thác các phần mềm thư viện.

- Giao tiếp, tiếp xúc với bạn đọc

5. Yêu cầu về thái độ

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tuân thủ đạo đức về nghề nghiệp, tính kỷ luật cao;

- Hợp tác tốt, hòa đồng với đồng nghiệp;

- Phục vụ khách hàng niềm nở, nhiệt tình;

- Sẵn sàng làm việc trong môi trường cạnh tranh, áp lực cao.

6. Vị trí m việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Các T viện Tổng hợp các tỉnh, Thư viện trường học; Trung tâm học liệu, Trung tâm Thư viện thông tin các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…

- Các công ty Phát hành sách, N sách, các cơ sở dịch vụ thông tin…

- Các tổ chc, ng ty có ng dng công nghệ thông tin liên quan về lĩnh vc thông tin - thư viện.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tiếp tục học tập liên thông lên cao đẳng, đại học về Khoa học thư viện.

8. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà trường đã tham khảo                            

Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

6. TRUNG CẤP QUẢN LÝ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

 

1. Tên ngành đào tạo: QUẢN LÝ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

- Khẳng định tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và áp dụng các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành;

- Trình độ tin học tương đương trình độ A quốc gia;

- Trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A2.

3.2. Kiến thức ngành

- Áp dụng Quy chế, quy định về quản lí cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở trường học; lập kế hoạch mua sắm, trang bị các thiết bị dạy học theo nhu cầu của trường học;

- Vận dụng một số phần mềm tin học để quản lí cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong nhà trường;

- Xác định được mục tiêu, nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy học và đồ dùng dạy học của các môn học ở trường học tiểu học, THCS;

- Tổ chức bảo quản, sử dụng, lắp ráp, mô tả các thiết bị thí nghiệm, các thiết bị dùng chung,

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

- Lập kế hoạch quản lí, sử dụng, bảo quản, dự trù mua sắm, bổ sung đồ dùng dạy học, TBTN cho nhà trường;

- Lưu trữ, thống kê, theo dõi, quản lí cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm theo quy định của ngành giáo dục và của nhà trường;

- Sử dụng dùng dạy học, TBTN cho bài dạy theo yêu cầu, thực hiện được một số bài thí nghiệm cơ bản của các môn học ở trường học tiểu học, THCS;

- Tổ chức hoạt động phòng thực hành, làm đồ dùng dạy học, dụng cụ thí nghiệm đơn giản phục vụ dạy học; sửa chữa thiết bị dạy học, dụng cụ thí nghiệm;

- Vận dụng các phần mềm tin học để lập sổ sách, bảng biểu… quản lí tốt cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học trong nhà trường

4.2. Kỹ năng mềm

- Có khả năng giao tiếp, hoạt động độc lập và hoạt động hợp tác tốt;

- Thích ứng với hoàn cảnh và sự đổi mới của nhà trường;

- Năng động, sáng tạo.

5. Yêu cầu về thái độ

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tuân thủ đạo đức về nghề nghiệp, tính kỷ luật cao;

- Quan hệ xã hội tốt, rộng rãi, dễ hòa nhập với đồng nghiệp và học sinh;

- Sống quan tâm đến mọi người và tập thể

- Thực hành tiết kiệm, yêu nghề, yêu trẻ.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Nhân viên phụ trách thiết bị thí nghiệm ở các trường tiểu học, THCS.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Học liên thông lên trình độ Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học;

- Tự học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng quản lý.

- Tự nghiên cứu làm thêm, cải tiến đồ dùng dạy học phù hợp nội dung các bài học

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Chương trình khung của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

 

7. TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON

 

1. Tên ngành đào tạo: SƯ PHẠM MẦM NON

2. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1. Kiến thức chung

- Khẳng định tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam và áp dụng các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành;

- Trình độ tin học tương đương trình độ A quốc gia;

- Trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A2.

3.2. Kiến thức ngành

          - Vận dụng tổng hợp các kiến thức mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non; tâm lý, sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non; giáo dục hoà nhập trẻ tàn tật, khuyết tật; âm nhạc; tạo hình, môi trường xung quanh,… cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

          - Áp dụng các kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ mầm non trong các hoạt động phát triển thể chất, vui chơi, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mỹ cho trẻ.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

          - Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ; kế hoạch phối hợp với cha mẹ của trẻ để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ.

          - Tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ; Tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.

          - Thực hiện quản lý lớp học.

          4.2. Kỹ năng mềm

          - Giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng.

- Làm việc độc lập và hoạt động hợp tác tốt;

- Thích ứng với hoàn cảnh và sự đổi mới của nhà trường;

- Khai thác các phần mềm dạy học phù hợp.

5. Yêu cầu về thái độ

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Tuân thủ đạo đức về nghề nghiệp, tính kỷ luật cao;

- Quan hệ xã hội tốt, rộng rãi, dễ hòa nhập với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và trẻ em;

- Sống quan tâm đến mọi người và tập thể

- Thực hành tiết kiệm, yêu nghề, yêu trẻ.

6. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

          - Giảng dạy trong ở các trường MN công lập, trường bán công, trường tư thục, nhóm trẻ gia đình.

          - Làm việc tại các trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ em đường phố...

          - Làm việc các trung tâm tư vấn về chăm sóc – giáo dục trẻ em.

          - Làm bảo mẫu tại các gia đình.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Liên thông lên Cao đẳng, Đại học ngành Giáo dục mầm non;

- Sinh viên có thể tự học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng quản lý.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn Quốc tế mà nhà trường đã tham khảo

- Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Trường CĐSP Thừa Thiên Huế
      Số lần đọc: 1482 Cập nhật ngày: 20/04/2013
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Chuẩn đầu ra Cao đẳng ngoài Sư phạm. (20/04/2013)
  Chuẩn đầu ra Cao đẳng Sư phạm. (20/04/2013)
  Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp. (20/04/2013)
  Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012 (09/03/2012)
  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011–2012 (09/03/2012)
  Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp (08/12/2011)
  Chuẩn đầu ra CĐSP Tiếng Anh, CĐ tiếng Anh (Thương mại-Du lịch), CĐ Tiếng Nhật (17/06/2011)
  Chuẩn đầu ra Tiếng Anh chuyên ngành (17/06/2011)
  Chuẩn đầu ra Cao đẳng các nhóm Kế toán, Công nghệ, Thiết kế thời trang, Đồ họa.. (17/06/2011)
  Chuẩn đầu ra TCCN Hạch toán kế toán, Tin học ứng dụng, Thiết bị thí nghiệm trường học (17/06/2011)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn