Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Đảng Bộ
Hoạt động Công đoàn
Công khai giáo dục
Tin tức, sự kiện
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Học kỳ phụ
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Diễn đàn
Tư vấn việc làm
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 95
Số người truy cập: 28159124
 
 
THÔNG BÁO:  
Công tác chuẩn bị
Công văn v/v thực hiện công tác Thực tập sư phạm năm học 2013 - 2014
[Cập nhật ngày: 16/01/2014]

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/CĐSP-ĐTQLKH

V/v thực hiện công tác Thực tập sư phạm

năm học 2013 - 2014     

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo các trường thực tập.

 

            Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo giáo viên của Trường Cao đẳng Sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

            Trường Cao đẳng sư phạm TT Huế xin thông báo Kế hoạch thực tập của sinh viên năm học 2013 - 2014 như sau:

1. Thời gian thực tập

a. Đối với sinh viên năm thứ ba:

- 6 tuần, từ ngày 03/3/2014 đến ngày 13/4/2014 (cho các ngành đào tạo giáo viên THCS)

- 7 tuần, từ ngày 03/3/2014 đến ngày 20/4/2014 (cho ngành đào tạo giáo viên TH)

- 9 tuần, từ ngày 03/3/2014 đến ngày 04/5/2014 (cho ngành đào tạo giáo viên MN).

b. Đối với sinh viên năm thứ hai:

- 3 tuần, từ ngày 17/3/2014 đến ngày 06/4/2014 (cho các ngành đào tạo giáo viên THCS, TH)

- 4 tuần, từ ngày 17/3/2014 đến ngày 13/4/2014 (cho ngành đào tạo giáo viên MN).

c. Đối với sinh viên năm thứ nhất:

2 tuần, từ ngày 17/3/2014 đến ngày 30/3/2014 (cho ngành đào tạo giáo viên MN).

2. Hồ sơ thực tập và kế hoạch thực tập

            - Để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, Trường CĐSP TT Huế đưa các thông tin về thực tập sư phạm trên trang web của trường ở địa chỉ: http://www.cdsphue.edu.vn/, mục THỰC HÀNH – THỰC TẬP

- Các trường thực tập download để sử dụng danh sách đoàn sinh viên được phân công về thực tập tại các trường, văn bản Hướng dẫn về việc thực hiện công tác thực tập sư phạm, các loại biểu mẫu đánh giá, bảng tổng hợp xếp loại kết quả sinh viên,...trong quá trình tổ chức và đánh giá thực tập sinh viên.

3. Kinh phí thực tập

            Nhà trường chuyển kinh phí thực tập cho các trường thực tập vào tuần thứ 2 của đợt thực tập.

4. Hồ sơ thực tập nộp về Trường CĐSP TT Huế

            - Bản tổng kết thực tập;

            - Kế hoạch triển khai toàn đợt thực tập;

            - Các phiếu ghi điểm thực tập;

            - Bảng tổng hợp xếp loại kết quả thực tập của đoàn thực tập;

            (các trường sử dụng bảng tổng hợp xếp loại đã được Trường CĐSP TT Huế hỗ trợ phần nhập điểm)

            - Bản thanh toán kinh phí thực tập;

            - Danh sách đề nghị khen thưởng, kỷ luật (nếu có);

            - Bài tập nghiên cứu Tâm lý – Giáo dục (đối với sinh viên thực tập năm thứ hai).

5. Hồ sơ thực tập lưu tại các trường thực tập

            - Các loại giáo án lên lớp của sinh viên;

            - Các kế hoạch công tác cá nhân trong đợt thực tập;

            - Báo cáo thu hoạch và nhật ký thực tập sư phạm.

            Các trường thực tập lưu các loại hồ sơ (ở trên) 3 năm để có số liệu minh chứng giải quyết những trường hợp khiếu nại của sinh viên (nếu có).

 

 Nơi nhận:

- BCĐ thực tập các cấp;

- Các Khoa, Phòng, Trung tâm;

- Tổ Kế hoạch tài chính;

- Website trường;

- Lưu: VT, ĐT-QLKH. 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Lê Thị Hoa

 

Trường CĐSP Thừa Thiên Huế
      Số lần đọc: 733 Cập nhật ngày: 16/01/2014
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Thông báo v/v sinh viên đăng ký trường thực tập qua phần mềm Edusoft năm học 2013-2014 (26/11/2013)
  Thông báo về công tác chuẩn bị thực tập tốt nghiệp của khối lớp K36 TCCN năm học 2013-2014 (18/10/2013)
  Thông báo về công tác chuẩn bị thực tập sư phạm, kiến tập sư phạm năm học 2013-2014 (18/10/2013)
  Thông báo về công tác chuẩn bị thực tập tốt nghiệp lớp K36 A2 TCCN Kế toán (Khóa 1 năm) (18/10/2013)
  Thông báo về công tác chuẩn bị thực tập cuối khóa của khối lớp K35 CĐ năm học 2013-2014 (18/10/2013)
  Đề án Xây dựng mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập phục vụ đào tạo các ngành ngoài sư phạm (19/09/2013)
  Kế hoạch v/v tổ chức nghe báo cáo và gặp mặt sinh viên khối lớp K34 GD Mầm non (20/02/2013)
  Kế hoạch v/v tổ chức nghe báo cáo và gặp mặt sinh viên thực tập năm ba năm học 2012-2013 (20/02/2013)
  Gợi ý điểm liên hệ thực tập cuối khóa, thực tập tốt nghiệp CĐ & TCCN (28/09/2012)
  Thông báo về công tác chuẩn bị thực tập tốt nghiệp của khối lớp K35 TCCN năm học 2012-2013 (20/09/2012)
THÔNG BÁO MỚI
Kế hoạch về hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Hội Quốc phòng toàn dân năm 2017
Thông báo v/v Điều chỉnh kế hoạch thi UDCNTT Cơ bản tháng 12-2017
Thông báo v/v cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn Elearrning
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định chế độ làm việc của GV (06/12/2017)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực tập năm học 2016-2017 và triển khai công tác thực tập năm học 2017-2018
Thông báo v/v khám sức khỏe của sinh viên K41 nhập học năm 2017
TIN MỚI NHẬN
Lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Việt - Bậc 1 - K41 A,B Tiếng Việt cho LHS Lào (Tại trường)
Về việc ôn thi và thi TN khối K39 LTCĐ VLVH
Về việc ôn tập và thi TN K40 TCCN ngành kế toán doanh nghiệp (1 năm)
Về việc thi TN khối K39 TC SPMN VLVH
Về việc điều chỉnh kế hoạch thi KTHP- Kỳ thi chính, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (K41 CĐCQ)
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HK I năm học 2017-2018 các lớp K41 CĐ chính quy
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HK I năm học 2017-2018 các lớp K40 CĐ chính quy
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 054 - 3811359; Fax: 054 - 3833584; Email: cdsp.hue@vnn.vn.