Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 236
Số người truy cập: 31601651
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Tổ chức Công đoàn
Danh sách BCH Công đoàn cơ sở, các Ban, UBKT, BCH CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022
[Cập nhật ngày: 26/11/2018]

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Thừa Thiên Huế, ngày 17  tháng  11 năm 2018

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, CÁC BAN, UBKT, BCH CĐBP

NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Ban Chấp hành CĐCS

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Đặng Thị Quỳnh Lan

Chủ tịch

Phòng ĐT-QLKH

 

2

Đồng Trung Trí

Phó Chủ tịch

Khoa Nghệ thuật

 

3

Hoàng Lê Minh Nhật

Uỷ viên Ban Thường vụ

Phòng ĐT-QLKH

 

4

Cao Thị Xuân Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành

Phòng HC-QT

 

5

Trương Thị Diệu Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

Trung tâm HTSV-LKĐT

 

6

Cù Thị Nga

Ủy viên Ban Chấp hành

Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

 

7

Quách Thị Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

Phòng TC-CTSV

 

8

Lê Kế Quân

Ủy viên Ban Chấp hành

Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

 

9

Hoàng Thị Hải Yến

Ủy viên Ban Chấp hành

Khoa Giáo dục Mầm non

 

10

Lê Văn Khanh

Ủy viên Ban Chấp hành

Khoa Nghệ thuật

 

11

Trương Khắc Thọ            

Ủy viên Ban Chấp hành

Phòng HC-QT

 

2. Ủy Ban kiểm tra

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Đồng Trung Trí

Chủ nhiệm

Khoa Nghệ thuật

 

2

Hà Việt Hùng

Ủy viên

Phòng ĐT-QLKH

 

3

Nguyễn Thị Thu Ngà

Ủy viên

Khoa TN - KT

 

3. Ban Nữ Công

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Hoàng Lê Minh Nhật

Trưởng Ban

Phòng ĐT-QLKH

 

2

Hoàng Thị Hải Yến

Ủy viên

Khoa Giáo dục Mầm non

 

3

Trần Thị Mai Phương

Ủy viên

Phòng HC-QT

 

4

Trần Thị Vân Dung

Ủy viên

Khoa Xã hội

 

5

Nguyễn Thị Thu Ngà

Ủy viên

Khoa TN - KT

 

4. Ban Thi đua công đoàn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Đặng Thị Quỳnh Lan

Trưởng Ban

Phòng ĐT-QLKH

 

2

Đồng Trung Trí

Phó Trưởng Ban

Khoa Nghệ thuật

 

3

Hoàng Lê Minh Nhật

Ủy viên

Phòng ĐT-QLKH

 

4

Cao Thị Xuân Thanh

Ủy viên

Phòng HC-QT

 

5

Trương Thị Diệu Hòa

Ủy viên

Trung tâm HTSV-LKĐT

 

6

Cù Thị Nga

Ủy viên

Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

 

7

Quách Thị Hà

Ủy viên

Phòng TC-CTSV

 

8

Lê Kế Quân

Ủy viên

Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

 

9

Hoàng Thị Hải Yến

Ủy viên

Khoa Giáo dục Mầm non

 

10

Lê Văn Khanh

Ủy viên

Khoa Nghệ thuật

 

11

Trương Khắc Thọ            

Ủy viên

Phòng HC-QT

 

 

 

 

5. Ban Tuyên truyền

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Cù Thị Nga

Trưởng Ban

Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

 

2

Trương Thị Diệu Hòa

Ủy viên

Trung tâm HTSV-LKĐT

 

3

Quách Thị Hà

Ủy viên

Phòng TC-CTSV

 

6. Ban Chuyên môn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Trương Thị Diệu Hòa

Trưởng Ban

Trung tâm HTSV-LKĐT

 

2

Hoàng Lê Minh Nhật

Ủy viên

Phòng ĐT-QLKH

 

3

Lê Kế Quân

Ủy viên

Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

 

4

Hoàng Thị Hải Yến

Ủy viên

Khoa Giáo dục Mầm non

 

5

Lê Văn Khanh

Ủy viên

Khoa Nghệ thuật

 

7. Ban Văn Thể

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Cao Thị Xuân Thanh

Trưởng Ban

Phòng HC-QT

 

2

Lê Văn Khanh

Ủy viên

Khoa Nghệ thuật

 

3

Hoàng Thị Hải Yến

Ủy viên

Khoa Giáo dục Mầm non

 

4

Trương Khắc Thọ              

Ủy viên

Phòng HC-QT

 

5

Quách Thị Hà

Ủy viên

Phòng TC-CTSV

 

 

8. Ban Tài chính

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

1

Đặng Thị Quỳnh Lan

Trưởng Ban

Phòng ĐT-QLKH

 

2

Đồng Trung Trí

Ủy viên

Khoa Nghệ thuật

 

3

Hoàng Lê Minh Nhật

Ủy viên

Phòng ĐT-QLKH

 

4

Trần Vân Anh

Ủy viên

Phòng HC-QT

 

5

Lê Thị Ánh Nhi

Ủy viên

Phòng HC-QT

 

 

9. BCH CĐBP các đơn vị

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Công đoàn bộ phận

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch

Phòng ĐT-QLKH

 

2

Lê Thị Thanh Thủy

Phó Chủ tịch

Phòng ĐT-QLKH

 

3

Lâm Thái Đan Ka

Ủy viên

Phòng ĐT-QLKH

 

4

Nguyễn Thị Bích Hằng

Chủ tịch

Phòng TC-CTSV

 

5

Đồng Toàn Diện

Phó Chủ tịch

Phòng TC-CTSV

 

6

Dương Hoài Ý

Ủy viên

Phòng TC-CTSV

 

7

Trương Khắc Thọ

Chủ tịch

Phòng HC-QT

 

8

Trần Thị Mai Phương

Phó Chủ tịch

Phòng HC-QT

 

9

Trương Thị Hạnh

Ủy viên

Phòng HC-QT

 

10

Trương Thị Diệu Hòa

Chủ tịch

Trung tâm NN-TH, HTSV-LKĐT

 

11

Nguyễn Đình Đại Dương

Phó Chủ tịch

Trung tâm NN-TH, HTSV-LKĐT

 

12

Trần Thị Thúy Hằng

Ủy viên

Trung tâm NN-TH, HTSV-LKĐT

 

13

Mai Thị Thu

Chủ tịch

Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

 

14

Nguyễn Văn Thu

Phó Chủ tịch

Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

 

15

Dương Minh Phương

Ủy viên

Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

 

16

Hồ Thị Dạ Thảo

Chủ tịch

Khoa Tự nhiên – Kinh tế

 

17

Nguyễn Thị Thu Ngà

Phó Chủ tịch

Khoa Tự nhiên – Kinh tế

 

18

Trần Thụy Cẩm Hà

Ủy viên

Khoa Tự nhiên – Kinh tế

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Công đoàn bộ phận

Ghi chú

19

Võ Thị Quỳnh Trang

Chủ tịch

Khoa Xã hội

 

20

Nguyễn Thị Thái Châu

Phó Chủ tịch

Khoa Xã hội

 

21

Phan Thị Thanh Thúy

Ủy viên

Khoa Xã hội

 

22

Nguyễn Thị Hằng

Chủ tịch

Khoa Nghệ thuật

 

23

Hoàng Hải Quân

Phó Chủ tịch

Khoa Nghệ thuật

 

24

Phạm Thị Xuân Ny

Ủy viên

Khoa Nghệ thuật

 

25

Hồ Thị Phương Mai

Chủ tịch

Khoa Ngoại ngữ

 

26

Dương Thị Phương Thảo

Phó Chủ tịch

Khoa Ngoại ngữ

 

27

Đặng Ngọc Thanh Hà

Ủy viên

Khoa Ngoại ngữ

 

28

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Chủ tịch

Khoa Công nghệ thông tin

 

29

Phạm Thị Mỹ Linh

Phó Chủ tịch

Khoa Công nghệ thông tin

 

30

Châu Quang Tiến

Ủy viên

Khoa Công nghệ thông tin

 

31

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chủ tịch

Trường Mầm non Họa Mi

 

32

Trần Thị Thanh

Phó Chủ tịch

Trường Mầm non Họa Mi

 

33

Phạm Thị Lam Sa

Ủy viên

Trường Mầm non Họa Mi

 

 

      Số lần đọc: 668 Cập nhật ngày: 26/11/2018
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Quyết định v/v kiện toàn nhân sự các Ban công tác của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 (26/11/2018)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn