Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 596
Số người truy cập: 31605178
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Hoạt động của Công đoàn
Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên
[Cập nhật ngày: 31/05/2019]

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 


Số 15/KH-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày  30 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động

 


Hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020); triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019; Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-LĐLĐ ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh về kế hoạch cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ CĐCS xây dựng kế hoạch Hội thi “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động trường CĐSP Thừa Thiên Huế như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể đoàn viên, người lao động nhận thức sâu săc hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI; Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019;

II. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức:

1. Tên gọi cuộc thi, đối tượng dự thi

1.1. Tên gọi: Cuộc thi viết đoàn viên công đoàn và người lao động tỉnh Thừa Thiên Huê “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1.2. Đối tượng dự thi:

- Cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động Trường CĐSP Thừa Thiên Huế. (bài dự thi mang tính cá nhân).

- Tối thiểu mỗi đơn vị CĐBP có 01 bài dự thi.

1.3. Nội dung, hình thức

- Nội dung (viết):

Câu 1: Anh(chị) hãy nêu nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Câu 2: Anh (chị) hãy viết khoảng 1.500 từ về nhân tố điển hình trong học tập và làm theo tắm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể (CĐCS và cấp trên cơ sở); cá nhân cán bộ Công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Tài liệu nghiên cứu:

- Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị:

- Cuốn sách “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phát hành;

- Tài liệu chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

2. Hình thức:

- Bài dự thi theo hình thức tự luận, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Bài dự thi sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14;

- Bài dự thị không hợp lệ là những bài sao chép, photocopy dưới mọi hình thức.

- Bài dự thi phải ghi rõ ở trang, đầu: BÀI DỰ THI TÌM HIẾU TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH và các thông tin cá nhân: họ tên, năm sinh, tên Khoa, Trường.

- Bài dự thi gửi về Ban Tuyên truyền Email: ctnga.cdsp@thuathienhue.gov.vn

- Trong quá trình chấm thi, Ban Tổ chức sẽ chọn những bài viết có chất lượng để tham gia Hội thi của LĐLĐ tỉnh (bài viết về các tập thể, cá nhân không thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là không hợp lệ).

3. Thang điểm:

Bài thi được tính theo thang điểm 10

- Câu 1: 3 điểm

- Câu 2: 6 điểm

- Văn phong, diễn đạt:

+ Tốt: 1 điểm

+ Khá: 0.5 điểm

+ Trung bình: 0.25 điểm

4. Cách tính điểm

- Điểm bài thi: là trung bình cộng điểm chấm của các giám khảo, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

V. Thời gian tổ chức thi

- Từ ngày 01/6 đến ngày 22/12/2019.

- Tổng kết, trao giải: Dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/ 2020).

VI. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải nhất

- 02 giải nhì

- 03 giải ba

Trên đây là kế hoạch Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và người lao động. Với mục đích và ý nghĩa của cuộc thi, Ban Thường vụ đề nghị các cấp Công đoàn trực thuộc tích cực triển khai, vận động cán bộ Công đoàn, đoàn viên CÐ và NLĐÐ tham gia.

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH để b/c

- Trưởng các đơn vị;

- BCH CĐCS, Các CĐBP, các Ban CĐCS;

- Kế toán, Thủ quỹ CĐ;

- Lưu: VT, VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

Đặng Thị Quỳnh Lan

 

 

 

 

 

      Số lần đọc: 656 Cập nhật ngày: 31/05/2019
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Hội thao Cụm Công đoàn cơ sở Giáo dục truyền thống lần thứ XII - 2019 (21/05/2019)
  Kế hoạch tham gia hoạt động TDTT truyền thống lần thứ XII – 2019 của Cụm CĐCS Giáo dục (03/05/2019)
  Điều động ĐV tham gia Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (02/05/2019)
  Về việc vận động xây dựng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (02/05/2019)
  Về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 (14/03/2019)
  KH triển khai tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 (14/03/2019)
  V/v giới thiệu ĐV, CNLĐ tiêu biểu để UBND tỉnh xét tặng DH "Công dân tiêu biểu tỉnh TT Huế" năm 2019 (14/03/2019)
  Kế hoạch phát huy hiệu quả hoạt động của Phòng Truyền thống Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế (14/03/2019)
  Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế (14/03/2019)
  Kế hoạch tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong ĐVCĐ và người lao động 2019 (14/03/2019)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo thi phụ học kỳ I, NH 2020-2021 lớp K44 LT CD GDMN
Thông báo v/v khám sức khỏe đối với HSSV nhập học năm 2020
Kế hoạch v/v tổ chức kiểm tra HKI NH2020-2021, K44 TCCN CNTT
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn