Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 690
Số người truy cập: 31605272
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Hoạt động của Công đoàn
Kế hoạch tham gia hội thi Báo tường chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam
[Cập nhật ngày: 05/07/2019]

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 


Số 20 /KH-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tham gia hội thi Báo tường chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn

Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

 


Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-LĐLĐ ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh về Kế hoạch hội thi Báo tường chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019), Ban Thường vụ CĐCS xây dựng Kế hoạch tham gia hội thi Báo tường chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề chủ đề “Tự hào Công đoàn Việt Nam” như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam về truyền thống vẻ vang của giai câp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên công đoàn và người lao động đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam;

Sản phẩm tham gia hội thi Báo tường chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề chủ đề “Tự hào Công đoàn Việt Nam” do LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế phát động.

II. Nội dung, hình thức

1. Chủ đề, nội dung, hình thức:

1.1. Chủ đề: “Tự hào Công đoàn Việt Nam”

1.2. Nội dung:

- Bài viết phản ánh sự phát triển của giai cấp công nhân Thừa Thiên Huế: chất lượng, số lượng đời sống, việc làm, ý thức trách nhiệm đối với gia đình, doanh nghiệp, đất nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở nhằm chăm lo cho đoàn viên và người lao động ' 'Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”.

- Những tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo trong các phong trào thi đua.

- Thể hiện được sự chăm lo của tổ chức Công đoàn Thừa Thiên Huế đối với đời sống đoàn viên, người lao động.

1.3. Hình thức: Báo tường

- Bài viết phải là của cán bộ Công đoàn, đoàn viên Công đoàn, người lao động. Không hạn chế về số lượng bài viết trong báo tường đối với từng thể loại. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng, gồm 3 thể loại và yêu cầu cụ thể như sau:

- Nội dung cơ cấu đầy đủ các thể loại: văn xuôi, tuỳ bút, phóng sự, xã luận, truyện ngắn, thơ, vè, nhạc, ảnh hoạt động. Trình bày trên một mặt giấy theo chiều dọc của khổ giấy, làm khung để có thể triển lãm.

- Bắt buộc có câu khẩu hiệu chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, logo Công đoàn Việt Nam, có tên báo tường, có tên đơn vị và hình minh họa trang trí.

Lưu ý: Báo tường được trang trí bằng thủ công.

2. Thể lệ và tiêu chí chấm điểm, cơ cấu giải thưởng:

2.1. Thể lệ:

Bố cục: bao gồm 3 phần.

- Phần đầu báo:

+ Tiêu đề tờ báo: ý nghĩa, có tính giáo dục, sáng tạo và phù hợp với chủ đề.

+ Logo Công đoàn Việt Nam.

+ Tên Công đoàn cơ sở.

+ Khẩu hiệu chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

+ Hình ảnh trang trí.

- Phần thân báo: Các bài viết theo các nội dung của chủ đề kèm hình ảnh trang trí (nếu có).

- Phần ghi Ban biên tập:

2.2. Tổng điểm:

100 điểm, gồm 50 điểm nội dung: 40 điểm hình thức; 10 điểm sáng tạo.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với CĐBP các đơn vị

- Tham gia viết bài theo các thể loại sau: văn xuôi, tuỳ bút, phóng sự, xã luận, truyện ngắn, thơ, vè, nhạc. (Tối thiểu mỗi CĐBP có 03 bài viết về 03 thể loại tham gia )

- Thời gian viết và nộp bài: Từ ngày 4/7 đến ngày 18/7/2019.

- Địa điểm nộp bài: Văn thư của Trường.

2. Đối với các đơn vị phối hợp

- Phân công Khoa Xã hội cử giảng viên đọc, duyệt các bài viết của đoàn viên tham gia (thời gian từ ngày 19/7 đến 20/7/2019, nhận và trả bài tại văn thư)

- Phân công Khoa Nghệ thuật lập dự trù kinh phí, thiết kế mẫu báo tường, hoàn thiện tờ báo nộp dự thi.

+ Thời gian thiết kế, dự trù kính phí, làm báo: từ 4/7 đến 18/7/2019;

+ Thời gian hoàn thiện, nộp chấm: từ 19/7 đến 23/72019.

Trên đây là Kế hoạch hội thi Báo tường chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề chủ đề “Tự hào Công đoàn Việt Nam”. Với mục đích và ý nghĩa của hội thi, Ban Thường vụ đề nghị các Công đoàn bộ phận, các đơn vị phối hợp tích cực triển khai, vận động cán bộ Công đoàn, đoàn viên tham gia viết bài, hoàn thiện sản phẩm dự thi.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH để b/c

- Trưởng các đơn vị;

- BCH CĐCS, Các CĐBP;

- Kế toán, Thủ quỹ CĐ;

- Lưu: VT, VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Đặng Thị Quỳnh Lan

 

      Số lần đọc: 393 Cập nhật ngày: 05/07/2019
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên (31/05/2019)
  Hội thao Cụm Công đoàn cơ sở Giáo dục truyền thống lần thứ XII - 2019 (21/05/2019)
  Kế hoạch tham gia hoạt động TDTT truyền thống lần thứ XII – 2019 của Cụm CĐCS Giáo dục (03/05/2019)
  Điều động ĐV tham gia Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (02/05/2019)
  Về việc vận động xây dựng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 (02/05/2019)
  Về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 (14/03/2019)
  KH triển khai tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 (14/03/2019)
  V/v giới thiệu ĐV, CNLĐ tiêu biểu để UBND tỉnh xét tặng DH "Công dân tiêu biểu tỉnh TT Huế" năm 2019 (14/03/2019)
  Kế hoạch phát huy hiệu quả hoạt động của Phòng Truyền thống Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế (14/03/2019)
  Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 tỉnh Thừa Thiên Huế (14/03/2019)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo thi phụ học kỳ I, NH 2020-2021 lớp K44 LT CD GDMN
Thông báo v/v khám sức khỏe đối với HSSV nhập học năm 2020
Kế hoạch v/v tổ chức kiểm tra HKI NH2020-2021, K44 TCCN CNTT
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn