Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 629
Số người truy cập: 31605211
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Ban QLL/CVHT
Quyết định v/v thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2014-2015.
[Cập nhật ngày: 05/10/2015]

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  394/QĐ-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 9  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập

Năm học 2014-2015

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận chính thức trường Cao đẳng Sư phạm Huế;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trực thuộc UBND tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BGD&ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu công tác của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Công tác sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập khối lớp K36, K37, K38 Cao đẳng; K37,K38 Trung cấp chuyên nghiệp; K37, K38 Liên thông cao đẳng gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

            Điều 2. Ban quản lý lớp/cố vấn học tập chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, tổ chức mọi hoạt động cho học sinh, sinh viên và học viên các lớp theo kế hoạch đào tạo của trường và thực hiện đầy đủ quy định về công tác quản lý lớp và cố vấn học tập.

Chế độ được chi trả theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

            Điều 3. Trưởng các khoa, phòng, trung tâm và các ông, bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- HT và các PHT;

- Ban QLL/CVHT;

- Đ/c Nguyễn Vũ Minh Tuấn (P.ĐT-QLKH);

- Lưu VT, TCSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Ngọc Quý

 

                                                                       


 - Xem thông tin ban QLL/CVHT tại đây.

 

Trường CĐSP Thừa Thiên Huế
      Số lần đọc: 1132 Cập nhật ngày: 05/10/2015
   

Trang trước In ấn      

 
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo thi phụ học kỳ I, NH 2020-2021 lớp K44 LT CD GDMN
Thông báo v/v khám sức khỏe đối với HSSV nhập học năm 2020
Kế hoạch v/v tổ chức kiểm tra HKI NH2020-2021, K44 TCCN CNTT
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn