Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 232
Số người truy cập: 31601647
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Ban QLL/CVHT
Báo cáo về công tác quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2015-2016
[Cập nhật ngày: 10/11/2016]

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 10 năm 2016

                                                          

                                                     

BÁO CÁO

Về công tác quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2015-2016

Và nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2016-2017

 

            Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác quản lý lớp/cố vấn học tập, đổi mới công tác quản lý, phát triển nhà trường theo hướng bền vững, khẳng định thương hiệu, uy tín của nhà trường… Ban QLL/CVHT xin báo cáo về công tác quản lý lớp/cố vấn học tập trong năm học 2015-2016 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2016-2017.

            I. Đánh giá công tác quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2015-2016

            1. Đặc điểm tình hình

+ Năm học 2015-2016 toàn trường có 118 lớp. Trong đó: cao đẳng chính quy 74 lớp, cao đẳng VLVH 16 lớp, trung cấp chuyên nghiệp 24 lớp và đào tạo Tiếng Việt cho LHS Lào 04 lớp, với tổng số HSSV hơn 4.476.

+ Đội ngũ CBGV tham gia QLL/CVHT gồm có: 79 người. Trong đó: 61 GV tham gia CVHT, 20 CBGV tham gia QLL.

* Thuận lợi:

- Luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Trường, Ban QLL/CVHT được thành lập và vận hành tương đối hiệu quả ngay từ đầu năm học. Ban QLL/CVHT có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, hướng dẫn các CBGV tham gia quản lý HSSV theo nội quy, quy định của nhà trường.

- Ban QLL/CVHT, với Trưởng Ban cố vấn học tập là Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Trưởng Ban quản lý lớp là Trưởng phòng Tổ chức - CTSV và những thành viên khác gồm các cán bộ thuộc Phòng Tổ chức - CTSV, Đào tạo - QLKH, các thư ký khoa và giảng viên tại các khoa đã phối hợp hoạt động, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ của công tác QLL/CVHT.

- Phần lớn đội ngũ QLL/CVHT là CBGV trẻ, nhiệt tình trong công tác, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của HSSV, chủ động phối hợp với Ban QLL/CVHT và Phòng Tổ chức - CTSV để theo dõi tình hình HSSV. Một số CBGV mặc dù đảm nhiệm rất nhiều công việc nhưng vẫn hoàn thành tốt công tác QLL/CVHT.

* Khó khăn:

- Một số CBGV QLL/CVHT vừa tham gia giảng dạy vừa kiêm nhiệm các hoạt động chuyên môn khác, chưa thực sự tâm huyết và đầu tư nhiều thời gian cho công tác QLL/CVHT.

- Sinh viên các lớp cao đẳng học theo học chế tín chỉ, mỗi sinh viên có thời gian học tập khác nhau, nên việc bố trí thời gian sinh hoạt lớp truyền thống và tổ chức các hoạt của SV còn gặp nhiều khó khăn.

 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban quản lý lớp/cố vấn học tập

- Đầu mỗi năm học, Ban QLL/CVHT lập danh sách điều chỉnh và phân công đội ngũ CBGV QLL/CVHT cho năm học mới gửi đến các đơn vị rà soát để ban hành quyết định thành lập ban.

- Ban QLL/CVHT chuẩn bị đầy đủ các điều kiện giúp CBGV QLL/CVHT hoàn thành nhiệm vụ được giao: ban hành Hướng dẫn sinh hoạt lớp đầu năm học, cung cấp danh sách lớp kịp thời và bố trí đầy đủ các phòng để sinh hoạt lớp, phát Sổ nhật ký của giảng viên QLL/CVHT, phối hợp với Phòng Tổ chức - CTSV để cung cấp một số biểu mẫu để quản lý tình hình học tập và nề nếp của HSSV…

- Xây dựng Báo cáo tổng hợp hàng tháng về công tác QLL/CVHT, đưa ra các định hướng sinh hoạt lớp tháng mới và kịp thời đề xuất với các đơn vị để giải quyết các vấn đề có liên quan.

- Cập nhật vào Mục QLL/CVHT trên website nhà trường các văn bản sau: quyết định, quy định về Ban QLL/CVHT; thông tin liên lạc Ban QLL/CVHT; báo cáo công tác QLL/CVHT hàng tháng; danh sách thống kê các quyết định về xóa tên, bảo lưu, tiếp tục học…hàng tháng của HSSV; các thông báo, quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội; danh sách HSSV được cấp HBKKHT, khen thưởng…

- Kết hợp với CBGV QLL/CVHT để rà soát danh sách các lớp vào đầu năm học, phối hợp bộ phận Công tác sinh viên để ban hành quyết định xóa tên, bảo lưu…đối với HSSV.

- Đồng hành và giúp đỡ các CBGV QLL/CVHT giải quyết những khó khăn trong quá trình quản lý lớp; kiểm tra, giám sát và nhắc nhở đội ngũ CBGV QLL/CVHT hoàn thành nhiệm vụ.

- Thanh toán chế độ cho CBGV QLL/CVHT theo quy định của trường.

3. Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của CBGV quản lý lớp/cố vấn học tập

* Ưu điểm:

- Nhiều CBGV đã xây dựng được mối quan hệ gần gũi, thân thiện với HSSV; có sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao để quản lý HSSV; giúp HSSV hiểu biết về các thủ tục hành chính, phương pháp học tập cũng như các chính sách đối với HSSV; hướng dẫn cho HSSV thực hiện tốt các nội quy, quy chế của nhà trường.

- Hầu hết CBGV QLL/CVHT đã thực hiện đúng quy định về việc duy trì sinh hoạt lớp, theo dõi thường xuyên tình hình biến động về sĩ số lớp, việc học tập và rèn luyện của HSSV, nộp báo cáo tình hình lớp hàng tháng đúng hạn.

- Đa số CBGV QLL/CVHT đã ghi chép đầy đủ Sổ nhật ký GV QLL/CVHT, luôn theo dõi diễn biến tư tưởng cũng như việc thay đổi nơi cư trú… của HSSV trong lớp.

- Hướng dẫn phương pháp làm việc cho Ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn, BCH Chi hội trong việc tổ chức, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tổ chức - CTSV, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và khoa để tổ chức và động viên HSSV tham gia các hoạt động thi đua, phong trào văn-thể-mỹ…do nhà trường tổ chức.

* Nhược điểm:

- Một số CBGV QLL/CVHT lần đầu tham gia quản lý lớp nhưng thiếu nhiệt tình và trách nhiệm trong công tác quản lý lớp.

-  Một số trường hợp không nộp báo cáo tình hình lớp hàng tháng đúng hạn, thư ký khoa phải nhắc nhở nhiều lần, làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp báo cáo của Ban QLL/CVHT.

- Một số CBGV QLL/CVHT chưa thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của GV QLL/CVHT như: báo cáo tình hình lớp hàng tháng còn qua loa chiếu lệ; đề nghị xóa tên HSSV nghỉ học chưa kịp thời, báo cáo biến động sĩ số không xác thực; chưa tổ chức đủ 02 buổi sinh hoạt lớp hàng tháng; không thường xuyên cập nhật Mục QLL/CVHT trên website để nắm bắt các văn bản liên quan đến HSSV; phổ biến chậm trễ các thông báo về nộp hồ sơ liên quan chế độ chính sách, nộp học phí…; chưa làm tốt công tác tư vấn học tập cho HSSV, chưa giải quyết các thắc mắc về chế độ chính sách cho HSSV.

- Chưa nhắc nhở HSSV mang bảng tên hoặc thẻ SV khi đi học và khi đến liên hệ tại các khoa, phòng. Nhiều HSSV khi lên giao dịch tại các đơn vị khoa, phòng, trung tâm còn lúng túng, không biết giao dịch ở khoa/ phòng nào để giải quyết công việc; trang phục đến trường của một số HSSV chưa đúng quy định.

- Một số GV QLL/CVHT chưa nắm chắc chương trình đào tạo của nhà trường, chưa tư vấn đầy đủ các học phần cho HSSV dẫn đến tình trạng HSSV không tích lũy đủ số học phần trước khi xét tốt nghiệp.

            II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2016-2017

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thực hiện nhiệm vụ năm học mới, Ban QLL/CVHT đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

* Đối với Ban QLL/CVHT

1. Kiện toàn Ban QLL/CVHT, rà soát số lượng HSSV để ổn định danh sách lớp từ đầu năm học. Ban hành các Sổ nhật ký cho CBGV QLL/CVHT ngay từ đầu năm học để thuận tiện cho công tác QLL/CVHT của các CBGV.

2. Hoàn chỉnh hệ thống thông tin liên lạc của Ban QLL/CVHT; có thư ký thường trực để tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến ban QLL/CVHT; tăng cường kết nối CBGV bằng email, ứng dụng công nghệ thông tin để liên hệ với CBGV.

3. Tổng hợp đúng hạn báo cáo QLL/CVHT hàng tháng.

4. Ban QLL/CVHT định hướng cho CBGV QLL/CVHT các nội dung sinh hoạt lớp thông qua Báo cáo công tác QLL/CVHT hàng tháng; xây dựng một số nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp cho từng khối lớp theo kế hoạch đào tạo đã ban hành.

5. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá của Ban QLL/CVHT, tổ chức khảo sát, thăm dò ý kiến của HSSV để nắm bắt tình hình về đội ngũ QLL/CVHT, có hình thức kỷ luật, khen thưởng hợp lý.

* Đối với CBGV QLL/CVHT

1. Nộp báo cáo tình hình lớp hàng tháng theo đúng quy định.

2. Định hướng nghề nghiệp cho HSSV vào đầu năm học; tư vấn khuyến khích HSSV học tập, góp phần hạn chế số lượng HSSV bỏ học hàng năm.

3. Thường xuyên theo dõi tình hình học tập, nền nếp của HSSV lớp mình quản lý, đặc biệt là các lớp đào tạo Tiếng Việt cho LHS Lào.

4. Thường xuyên cập nhật thông tin trên website nhà trường, Mục QLL/CVHT, sử dụng email công vụ và theo dõi lịch công tác hàng tuần để kịp thời nắm bắt, phổ biến đến HSSV các quy định, thông báo, kế hoạch của nhà trường.

5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị pháp luật, nội quy quy định của nhà trường cũng như các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước đến HSSV. Lồng ghép vào những buổi sinh hoạt lớp hàng tháng các chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tìm hiểu pháp luật, Luật ATGT, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống ma túy…

6. Phải nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo của nhà trường, tư vấn đầy đủ đến HSSV, khuyến khích HSSV học tập để tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo, vận động HSSV hoàn thành các chứng chỉ GDQP-AN, Ngoại ngữ, Tin học, GDTC…để đủ điều kiện xét tốt nghiệp và là hành trang để các em xin việc sau này.

7. Động viên, khuyến khích HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện do nhà trường và Đoàn thanh niên - Hội sinh viên phát động; tăng cường các hoạt động ngoại khóa, tham gia các câu lạc bộ, giao lưu với SV quốc tế để rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ cũng như kỹ năng sống.

8. Phổ biến các kế hoạch của nhà trường: làm thẻ sinh viên kết hợp thẻ thư viện; làm thẻ ATM để thực hiện các giao dịch chuyển tiền học bổng, khen thưởng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội…; tư vấn cho HSSV về liên thông CĐ/ĐH, liên kết đào tạo, tư vấn việc làm để HSSV lựa chọn cơ hội học thêm, tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

9. Triển khai công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28/9/2016 của Bộ GD & ĐT về việc báo cáo tình hình việc làm của SV tốt nghiệp, Ban QLL/CVHT yêu cầu CBGV QLL/CVHT phải có địa chỉ, thông tin liên lạc của HSSV sau khi ra trường để nắm bắt và báo cáo tình hình có việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp 6 tháng/12 tháng về Phòng Tổ chức - CTSV để có cơ sở báo cáo Bộ theo quy định.

10. Phải thực hiện việc hướng dẫn phương pháp làm việc cho Ban cán sự lớp, tổ trưởng, nhóm trưởng trong việc tổ chức, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch sinh hoạt lớp trong mỗi học kỳ phù hợp với đặc điểm tình hình của lớp và các văn bản hướng dẫn của nhà trường và của Ban QLL/CVHT.

 

Nơi nhận:

Trưởng Ban QLL

Trưởng Ban CVHT

- HT, các PHT;

 

 

- CBGV QLL/CVHT (qua website);

 

 

- Lưu: VT, Ban QLL/CVHT.

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Sơn

Đặng Thị Quỳnh Lan

                       

Trường CĐSP Thừa Thiên Huế
      Số lần đọc: 2067 Cập nhật ngày: 10/11/2016
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Quyết định v/v thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2016-2017 (12/10/2016)
  Quyết định v/v thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2015-2016 (06/10/2015)
  Quyết định v/v thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2014-2015. (05/10/2015)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn