Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 47
Số người truy cập: 31597866
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Ban QLL/CVHT
Quyết định thành lập Ban QLL/CVHT năm học 2018-2019
[Cập nhật ngày: 14/11/2018]

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   344/QĐ-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập

Năm học 2018 - 2019

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Quyết định số 164/TTg ngày 21/3/1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-CĐSP ngày 12/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và lề lối làm việc trong Trường;

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu công tác của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2018 - 2019 gồm: Ban chỉ đạo và các cán bộ giảng viên quản lý lớp/cố vấn học tập có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban quản lý lớp/cố vấn học tập chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, tổ chức các hoạt động cho học sinh, sinh viên các lớp theo kế hoạch đào tạo của Trường và thực hiện đầy đủ quy định về công tác quản lý lớp/cố vấn học tập.

Chế độ được chi trả theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các khoa, phòng, trung tâm và các ông, bà có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban chỉ đạo QLL/CVHT;

- Tổ Kế toán-Tài chính;

- Lưu: VT, TCSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đã ký: Hồ Văn Thành

 

- Xem danh sách Ban QLL/CVHT tại đây.

- Xem thông tin Ban QLL/CVHT tại đây.

 

      Số lần đọc: 624 Cập nhật ngày: 14/11/2018
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Quyết định v/v thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2017-2018 (29/09/2017)
  Báo cáo về công tác quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2015-2016 (10/11/2016)
  Quyết định v/v thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2016-2017 (12/10/2016)
  Quyết định v/v thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2015-2016 (06/10/2015)
  Quyết định v/v thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2014-2015. (05/10/2015)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn