Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 76
Số người truy cập: 31509403
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Quyết định - Danh sách
Quyết định và danh sách QLL/CVHT năm học 2020-2021
[Cập nhật ngày: 04/09/2020]

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 245/ QĐ-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày  04   tháng  9  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập

 Năm học 2020-2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Quyết định số 164/TTg ngày 21/3/1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế;

 Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-CĐSP ngày 14/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực tế công tác của cán bộ, giảng viên và đề nghị của các trưởng khoa Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Công tác sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban quản lý lớp/cố vấn học tập năm học 2020-2021 gồm: Ban chỉ đạo và các cán bộ giảng viên quản lý lớp/cố vấn học tập (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban quản lý lớp/cố vấn học tập chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, tổ chức các hoạt động cho học sinh, sinh viên các lớp theo kế hoạch đào tạo của Trường và thực hiện đầy đủ quy định về công tác quản lý lớp/cố vấn học tập.

Chế độ được chi trả theo Quy định của Trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các khoa, phòng, trung tâm và các ông, bà có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

    - Như Điều 3;

    - HT và các P.HT;

    - Ban QLL/CVHT;

    - Tổ Kế toán-Tài chính;

    - Lưu VT, TCSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

 

Đặng Thị Quỳnh Lan

 

 

- Mời xem danh sách tại đây

      Số lần đọc: 82 Cập nhật ngày: 04/09/2020
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Danh sách HSSV được nhận học bổng KKHT HK1 NH 2019-2020 (28/08/2020)
  Danh sách SV khối CĐ GD nghề nghiệp có QĐ xóa tên, bảo lưu, tiếp tục học NH 2019-2020 (10/02/2020)
  Danh sách sinh viên các lớp CĐSP & TCSP bị xóa tên tháng 11/2019 (04/12/2019)
  Danh sách HSSV các lớp K43 chính thức (07/11/2019)
  Danh sách sinh viên các lớp CĐSP & TCSP bị xóa tên (15/10/2019)
  Danh sách SV khối Cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp có QĐ xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm học 2019-2020 (18/09/2019)
  Danh sách các lớp K43 CĐ Sư phạm (01/09/2019)
  Danh sách các lớp K43 CĐ Giáo dục nghề nghiệp (tạm thời) (30/08/2019)
  Danh sách sinh viên các lớp K41, K42 CĐSP bị xóa tên tháng 3/2019 (25/03/2019)
  Quyết định Về việc cấp trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 (21/01/2019)
THÔNG BÁO MỚI
Lịch thi KTHP HKI NH2020-2021 khối lớp K44 LT CĐ Giáo dục Mầm non (VLVH)(điều chỉnh lần 2)
Thông báo thay đổi phòng học
Lịch thi (điều chỉnh) kết thúc HK1 năm học 2020 - 2021, khối lớp K44 LT CĐ GDMN(VLVH)
Lịch thi phụ HKII NH2019-2020 khối lớp K43 CĐ, K43 TCSP Mầm Non (điều chỉnh lần 2)
Lịch thi phụ HKII NH2019-2020 khối lớp K43 CĐ, K43 TCSP Mầm Non
Lịch thi KTHP HK1 NH 2020 – 2021, khối lớp K42 CĐ Giáo dục nghề nghiệp
TIN MỚI NHẬN
Danh sách K44
Công điện khẩn về khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
Báo cáo Công tác QLL/ CVHT T9/2020 và định hướng sinh hoạt lớp T10,11/2020
Điểm trúng tuyển vào Cao đẳng năm 2020
Số liệu HSSV toàn trường
Trường tổ chức bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, viên chức đầu năm học 2020 – 2021
Ngày Hội tuyển sinh, tuyển dụng và sàn giao dịch việc làm nhân lực CNTT tỉnh năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn