Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 565
Số người truy cập: 31605147
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Đào tạo tín chỉ
Hướng dẫn xây dựng đề cương học phần tín chỉ trường CĐSP
[Cập nhật ngày: 07/09/2008]

fiogf49gjkf0d

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐSP THỪA THIÊN HUẾ              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                   

              Số      /ĐT

(v/v hướng dẫn XD đề cương HP)             Huế, ngày 07 tháng 09 năm 2008

 

 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

 

Đề cương chi tiết học phần là tài liệu chứa những thông tin cần thiết về một học phần cụ thể để các cấp quản lý đào tạo, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện quá trình tổ chức giảng dạy và học tập một học phần theo phương thức đào tạo tín chỉ. Đề cương chi tiết học phần do giảng viên biên soạn, Hiệu trưởng duyệt và thông báo cho sinh viên trước khi tổ chức giảng dạy học phần.  

Sau đây là một số hướng dẫn của trường về xây dựng đề cương chi tiết:

1. Yêu cầu đối với đề cương chi tiết học phần  

Đề cương chi tiết học phần phải đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về  học phần, phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ, đảm bảo các mục tiêu sau:  

- Cung cấp cho sinh viên thông tin về mục đích, yêu cầu và nội dung của học phần; 

- Đáp ứng yêu cầu của phương thức đào tạo tín chỉ và là cơ sở để thực hiện đổi mới phương pháp dạy- học và kiểm tra- đánh giá; 

- Tạo ra một công cụ pháp quy để có thể kiểm tra việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên; 

- Đẩy mạnh khâu tự học, tự nghiên cứu, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của sinh viên; 

- Từng bước nâng cao chất lượng dạy- học.  

2. Nội dung đề cương chi tiết học phần  

Nội dung đề cương chi tiết học phần là những thông tin cụ thể về tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, mục tiêu, tóm tắt nội dung học phần, tài liệu học tập và tham khảo, hình thức tổ chức giảng dạy – học tập, chính sách đối với học phần, phương pháp đánh giá kết quả học tập và các thông tin về giảng viên giảng dạy học phần (theo mẫu)…

Lưu ý:

- Mã học phần, số tín chỉ và phân bổ thời gian các tín chỉ, phương pháp đánh giá sinh viên: Thực hiện theo quy định tại các văn bản quyết định và hướng dẫn của trường

- Thông tin giảng viên: Nếu là nhóm giảng viên cùng tham gia biên soạn và giảng dạy một học phần thì ghi lần lượt thông tin các giảng viên và một giảng viên đại diện ký biên soạn đề cương

3. Các bước xây dựng đề cương chi tiết học phần  

Bước 1. Trưởng các Khoa, Bộ môn căn cứ chương trình đào tạo tín chỉ do Hiệu trưởng ban hành, chỉ định giảng viên hoặc thành lập các nhóm giảng viên cùng dạy một học phần để xây dựng đề cương chi tiết học phần; tổ chức giảng viên nghiên cứu các quy định về việc xây dựng đề cương chi tiết học phần; 

Bước 2. Giảng viên (nhóm giảng viên) xây dựng đề cương chi tiết học phần theo “Mẫu đề cương chi tiết học phần” của trường.

Bước 3. Trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu thẩm định, đánh giá đề cương chi tiết học phần do các giảng viên biên soạn; 

Bước 4. Khoa, Bộ môn chỉ đạo giảng viên hoàn chỉnh đề cương chi tiết học phần để trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành.  

Thời gian hoàn thành xây dựng đề cương chi tiết học phần: Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện dạy học học phần.

4. Tổ chức in và phát hành đề cương chi tiết học phần   

Trường tổ chức in, đóng thành sách và ghi vào đĩa CD tất cả các đề cương chi tiết học phần đã được ban hành; 

Sách đề cương chi tiết học phần và đĩa CD ghi tất cả đề cương chi tiết học phần được lưu giữ tại Bộ môn, Khoa, Phòng Đào tạo-QLKH. Đề cương chi tiết học phần được đưa lên trang web của trường và thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

5. Kinh phí thực hiện: Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ

6. Sau khi ban hành đề cương chi tiết học phần: Các khoa, bộ môn chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các các nhiệm vụ tiếp theo, gồm:

- Tổ chức biên soạn bài giảng theo đề cương chi tiết học phần đã được ban hành; 

- Xây dựng phương pháp dạy- học và áp dụng các phương pháp kiểm tra- đánh giá phù hợp với yêu cầu học phần đã được quy định trong đề cương chi tiết học phần; 

- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện, cập nhật đề cương chi tiết học phần trong quá trình đào tạo.

  

Trên đây là một số hướng dẫn làm cơ sở cho việc tổ chức xây dựng đề cương chi tiết và triển khai thực hiện chương trình đào tạo các học phần tín chỉ, trước mắt áp dụng cho năm học 2008-2009. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc đề nghị các khoa phản ảnh để bổ sung, điều chỉnh (nếu có)

                                                                                 

                                                       KT. Hiệu trưởng

Nơi nhận:                                                     Phó hiệu trưởng                    

- Ban giám hiệu

- Các Khoa, Phòng, TT

- Lưu VT.

  

 

Trường CĐSP TT Huế
      Số lần đọc: 3240 Cập nhật ngày: 07/09/2008
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (04/09/2008)
  Mẫu đề cương học phần tín chỉ (05/07/2008)
  Một số kinh nghiệm về xây dựng đề cương chi tiết học phần đáp ứng yêu cầu đào tạo học chế tín chỉ (13/06/2008)
  Xây dựng hệ thống cố vấn học tập tại trường CĐSP TT Huế (13/06/2008)
  Kế hoạch triển khai tài chính, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo theo tín chỉ (13/06/2008)
  Biên bản hội thảo triển khai công tác đào tạo tín chỉ ở trường CĐSP TT Huế (13/06/2008)
  Đào tạo tín chỉ - điều kiện, cơ hội và xu thế tất yếu để trường CĐSP TT Huế hội nhập và phát triển (13/06/2008)
  Hướng dẫn cách thức mã hóa học phần (dự thảo) (13/06/2008)
  Hướng dẫn triển khai đào tạo tín chỉ trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế (13/06/2008)
  Hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (13/06/2008)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo thi phụ học kỳ I, NH 2020-2021 lớp K44 LT CD GDMN
Thông báo v/v khám sức khỏe đối với HSSV nhập học năm 2020
Kế hoạch v/v tổ chức kiểm tra HKI NH2020-2021, K44 TCCN CNTT
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn