Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 255
Số người truy cập: 31601670
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Đào tạo tín chỉ
Hướng dẫn triển khai đào tạo theo tín chỉ tại trường CĐSP Thừa THiên Huế
[Cập nhật ngày: 26/07/2010]

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                              Số: 53/cđsp-ĐT                                           

                                                                                                    Huế, ngày 20 tháng 5  năm 2008

 

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ

 

I. Những vấn đề lưu ý trong đào tạo tín chỉ

1. Một số đặc điểm của  học chế tín chỉ

1.1. Quá trình học là sự tích luỹ kiến thức theo học phần (tín chỉ)

1.2. Lớp học tổ chức theo học phần, sinh viên đăng ký học các học phần ở đầu mỗi học kỳ

1.3. Kiến thức phải được cấu trúc thành các môđun (học phần)

- Có thể xem HP là một môn học có cấu trúc chặt chẽ, được giảng dạy trọn vẹn trong một học kỳ và được đánh giá độc lập với các HP khác.

- Đơn vị đo khối lượng học tập của sinh viên là tín chỉ. Một tín chỉ được quy định bằng một số tiết học trên lớp tương đương với 15 tiết lý thuyết; 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn,...

Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị bài ở nhà.

Công thức 1 tín chỉ ứng với 15 tiết học lý thuyết trên lớp tương đối phổ biến vì nói chung một học kỳ thường có 15 tuần thực học. Một HP thông thường từ 2 đến 4 tín chỉ. Các HP trước đây đã tính theo ĐVHT thì quy đổi 1,5 ĐVHT = 1 tín chỉ.

Một tiết học được tính bằng 50 phút.

1.4. Quy định khối lượng kiến thức phải tích luỹ cho từng văn bằng

Khối lượng kiến thức tối thiểu cho chương trình của một ngành hệ cao đẳng 3 năm không dưới 90 tín chỉ. Hiệu trưởng quy định cụ thể khối lượng kiến thức tối thiểu cho từng chương trình đào tạo được triển khai đào tạo trong phạm vi trường.

1.5. Không thi tốt nghiệp

- Quá trình học là sự tích luỹ kiến thức theo học phần. HP nào đã được tích luỹ thì không cần phải thi nữa.

- Đầu học kỳ cuối khoá, các sinh viên được đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc học thêm một số HP chuyên môn.

+ Làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp: áp dụng cho sinh viên đạt mức quy định của trường. Là HP có khối lượng không quá 5 tín chỉ cho trình độ cao đẳng.

+ Học và thi một số HP chuyên môn: sinh viên không được giao làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp phải đăng ký học thêm một số HP chuyên môn, nếu chưa tích luỹ đủ số tín chỉ quy định cho chương trình.

1.6. Có hệ thống cố vấn học tập

Mỗi cố vấn học tập phụ trách một số SV kể từ lúc vào trường cho đến khi ra trường. Cố vấn học tập phải nắm vững tình hình của sinh viên mình phụ trách, tư vấn cho sinh viên chọn chương trình và tiến trình học phù hợp và giúp sinh viên đăng ký học từng học kỳ.

1.7. Chương trình đào tạo có thể mềm dẻo, có nhiều khả năng lựa chọn cho sinh viên và tạo điều kiện dễ dàng cho sinh viên chuyển ngành hoặc học một lúc 2 chương trình.

1.8. Đánh giá kết quả mỗi học phần một cách thường xuyên và theo thang điểm chữ. Phải có phương pháp kiểm tra đánh giá sao cho đánh giá được cả sự học tích cực của sinh viên.

2. Một số cách hiểu chưa đúng về đào tạo theo tín chỉ

- Cách quy đổi: 1,5 ĐVHT được quy đổi thành 1 tín chỉ. Nhưng không quy đổi một cách cơ học và không có tín chỉ lẻ (Ví dụ như 1,5 tín chỉ)

- Đào tạo theo tín chỉ không cần điều kiện tiên quyết. Trong chương trình cần có quy định rõ điều kiện tiên quyết của học phần, sinh viên đăng ký học phần phải theo quy định của chương trình.

3. Một số khó khăn có thể gặp trong đào tạo theo học chế tín chỉ

3.1. Thay đổi nhận thức của CB, GV, thay đổi PPDH, vì bản chất của học chế tín chỉ là cá nhân hoá việc học tập, số giờ lên lớp lý thuyết sẽ giảm đi so với đào tạo theo niên chế (khoảng 1/3), số giờ tự học, chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên sẽ tăng lên

* Biện pháp khắc phục:

            - Xây dựng đề cương chi tiết đầy đủ, cụ thể

- Nâng cao vai trò tự học của sinh viên

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất, phòng học, thư viện,…

3.1. Khó khăn trong việc tổ chức các lớp theo học phần do số lượng sinh viên ít

* Biện pháp khắc phục:

- Xây dựng TKB các lớp HP và tổ chức cho sinh viên đăng ký theo học các lớp đó.

- Có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

- Sự năng động của cán bộ và cố vấn học tập

3.2. Khó xếp lịch thi để sinh viên không bị trùng ca thi do tập hợp các môn học trong một học kỳ của từng sinh viên rất khác nhau.

* Biện pháp khắc phục: Học ngày nào thi ngày đó. Các trường hợp ngoại lệ, có thể xử lý riêng.

3.3. Khó bố trí dạy bù, học bù do thời khoá biểu của sinh viên trong một lớp học phần rất khác nhau.

* Biện pháp khắc phục:

- Có tuần dự trữ

- Một giảng viên dạy nhiều học phần và một học phần có nhiều giảng viên tham gia giảng dạy để có thể dạy thay khi bận công tác.

3.4. Khó tổ chức sinh hoạt đoàn thể vì sinh viên phân tán theo các lớp học phần

* Biện pháp khắc phục:

- Phân lớp khi nhập học, sinh viên có thể học cùng nhau trong 1- 2 học kỳ đầu (gọi là lớp nhập học)

- Tổ chức sinh hoạt tập thể theo lớp nhập học, vẫn có lớp trưởng, bí thư Đoàn TN,… nâng cao vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội.

3.5. Khó quản lý sinh viên theo lớp

* Biện pháp khắc phục:

- Nâng cao vai trò của phòng Công tác sinh viên  

- Giảng viên trực tiếp giảng dạy phải điểm danh, theo dõi việc học tập của sinh viên,… để đảm bảo việc đánh giá quá trình chính xác, khách quan.

II. Lộ trình chuyển từ niên chế sang học chế tín chỉ

2.1. Điều kiện thực hiện học chế tín chỉ

- Công nghệ thông tin: cơ sở vật chất, ý thức giảng viên, chuyên viên, trình độ sử dụng, tính cẩn thận, chính xác,…

- Ý thức thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu của giảng viên (việc dạy cuốn chiếu rất "xung khắc" với học chế tín chỉ)

- Đội ngũ cố vấn học tập phải nắm vững tình hình của sinh viên mình phụ trách, tư vấn cho sinh viên chọn chương trình và tiến trình học phù hợp và giúp sinh viên đăng ký học từng học kỳ. Giáo viên quản lý lớp có thể kiêm luôn nhiệm vụ của cố vấn học tập. Có thể chọn sinh viên năm cuối làm cố vấn học tập.

- Phối hợp các đơn vị trong trường. Khi tiến hành đào tạo theo tín chỉ, có những thời điểm phải huy động nhiều người tham gia vào một công việc do một bộ phận nào đó phụ trách. Vì vậy cần có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa các đơn vị trong trường.

- Biên soạn cuốn “Hướng dẫn học tập” cho sinh viên.

2.2. Một số lựa chọn bước đầu

2.2.1. Chưa thể chuyển thẳng sang đào tạo tín chỉ, có thể qua bước trung gian là kết hợp niên chế và học chế tín chỉ.

2.2.2. Sinh viên năm thứ nhất vẫn học theo thời khoá biểu, theo lớp nhập học (Sinh viên không tự chọn HP, mà do trường chọn)

2.2.3. Chọn Khoá 32 (2008 – 2009), chọn một số HP thực hiện trước (HK II, năm học 08 -09). Ví dụ như các HP Lý luận chính trị, Tiếng Anh, Tin học đại cương, Toán cao cấp, Tiếng Việt thực hành, Lôgic học, Pháp luật đại cương, …

2.2.4. Chọn cách tổ chức các lớp HP và quy trình cho SV đăng ký học

- Cách thứ nhất: Trước khi bắt đầu HK mới khoảng từ 4 - 6 tuần, cho từng SV đăng ký nguyện vọng học kỳ tới sẽ học những HP nào. Trên cơ sở đó, trường bố trí các lớp HP và sắp xếp sinh viên vào các lớp (cách này không khả thi với số lượng sinh viên ít)

- Cách thứ hai: Trước khi bắt đầu học kỳ khoảng từ 4 - 6 tuần, phòng Đào tạo phối hợp với các khoa và Bộ môn sắp xếp sẵn TKB của các lớp HP và công bố (bằng hình thức thông thường, trên mạng,…) cho sinh viên. SV đăng ký trực tiếp theo thời khoá biểu đã định sẵn.

III. Các bước chuẩn bị về nghiệp vụ

3.1. Xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ cho tất cả các ngành. Đảm bảo các nguyên tắc:

            - Đúng Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

            - Đảm bảo tính liên thông với các chương trình đại học. Các hướng cụ thể:

            + Các ngành CĐSP liên thông lên ĐHSP (dự kiến Đại học Huế)

            + Các ngành Ngoại ngữ, Việt Nam học liên thông lên đại học với Đại học Ngoại ngữ Huế

            + Ngành Kinh tế liên thông lên đại học với các trường ĐH ở nước ngoài và ĐH ở trong nước

            + Các ngành khác liên thông lên đại học với các trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn, ĐH Văn hóa,...

- Cấu trúc lại chương trình đào tạo theo hướng thuận lợi, có nhiều khả năng lựa chọn cho người học

- Xác định rõ điều kiện tiên quyết của mỗi HP.

- Xác định rõ HP tự chọn (tự chọn có hướng dẫn, tự chọn tự do,…)

- Mỗi HP đều được mã hoá và có đề cương chi tiết để công bố cho sinh viên trước mỗi học kỳ 6 tuần.

Phòng ĐT - QLKH phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo, đề xuất kế hoạch đào tạo, biên soạn đề cương chi tiết học phần, quản lý chương trình đào tạo do đơn vị mình phụ trách.

3.2. Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quy chế 43 cụ thể riêng cho Trường dựa trên Quy chế của Bộ GD&ĐT về đào tạo theo tín chỉ. Quy chế Bộ ban hành theo hướng mở, dành cho các trường nhiều quyền chủ động. Vì vậy Hướng dẫn thực hiện Quy chế 43 của trường phải rõ ràng, chi tiết và phổ biến cho sinh viên khi nhập học. Đưa Hướng dẫn thực hiện Quy chế vào cuốn “Hướng dẫn học tập”

3.3. Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu

- Tất cả đều phải được mã hoá: sinh viên, giảng viên, phòng học, giờ học, môn học,…

- Nhập dữ liệu sau khi đã được mã hoá.

3.4. Xác định quy trình tổ chức các lớp HP, quy trình đăng ký học, đăng ký thi của sinh viên (dự kiến)

- Phòng Đào tạo - QLKH phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng một TKB cho toàn trường: mỗi HP có thể có nhiều lớp vào những buổi khác nhau để SV lựa chọn.

- Trên cơ sở TKB mà trường đã công bố, mỗi SV tự chọn cho bản thân một lịch học thoả mãn các điều kiện ràng buộc: HP phải có trong chương trình của ngành đang theo học, thỏa mãn điều kiện tiên quyết, không trùng giờ, số SV trong lớp không vượt quá số đã được định trước, khối lượng học tập đăng ký (số tín chỉ của các HP) theo quy định,…

- Lịch thi cũng phải được xác định trước để SV có thể đăng ký thi vào kỳ thi phụ. Lịch thi phải đảm bảo yêu cầu không có SV trùng suất thi, các buổi thi của mỗi sinh viên phải được phân bố đều trong kỳ thi,…

- Trong những tuần đầu tiên của học kỳ, phòng Đào tạo phối hợp với các cố vấn học tập xử lý các trường hợp phát sinh như: huỷ lớp do có ít SV đăng ký học, mở thêm lớp do có nhiều SV đăng ký học, giúp đăng ký thêm HP cho những SV đăng ký được ít HP,…

3.5. Xây dựng hệ thống các mẫu tổng kết, bảng biểu, báo cáo..

Chuẩn bị hệ thống các bảng biểu: Thời khoá biểu, phiếu dự thi, kết quả thi hết HK của từng SV, bảng kết quả học tập của SV, giấy giới thiệu vào lớp, danh sách lớp HP, nhật ký giảng dạy theo lớp HP cho giảng viên,…

3.6. Công tác quản lý sinh viên

            Phòng Tổ chức - CTSV nghiên cứu, đề xuất công tác quản lý sinh viên, chế độ chính sách, hướng dẫn sinh viên đăng ký học tập, ... phù hợp với quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ

3.7. Chuẩn bị cơ sở vật chất, tài chính

            - Xác định phương thức tính học phí: Phòng Hành chính - Quản trị nghiên cứu và đề xuất mức thu thu theo tín chỉ, phương án thu chi,... Học phí phải tính theo học phần. Mỗi học kỳ, SV phải trả học phí theo số học phần đăng ký học: học nhiều HP thì nộp tiền nhiều, học ít HP thì nộp tiền ít. Tuy nhiên chi phí trung bình cho một năm học phải phù hợp quy định chung.

            - Phòng Hành chính - Quản trị, cùng các khoa, phòng thống kê quỹ phòng học, phòng thí nghiệm, xây dựng phương án sử dụng, khai thác có hiệu quả, mã hóa phòng học,...

            Trên đây là những hướng dẫn ban đầu về đào tạo theo học chế tín chỉ, đề nghị các khoa, phòng tổ chức sinh hoạt chuyên môn, triển khai đến cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình biết và thực hiện.                                                            

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                      (Đã kỹ)

                                                                                                            Hoàng Ngọc Quý

CĐSP Thừa Thiên Huế
      Số lần đọc: 2985 Cập nhật ngày: 26/07/2010
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Hướng dẫn xây dựng đề cương học phần tín chỉ trường CĐSP (07/09/2008)
  Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (04/09/2008)
  Mẫu đề cương học phần tín chỉ (05/07/2008)
  Một số kinh nghiệm về xây dựng đề cương chi tiết học phần đáp ứng yêu cầu đào tạo học chế tín chỉ (13/06/2008)
  Xây dựng hệ thống cố vấn học tập tại trường CĐSP TT Huế (13/06/2008)
  Kế hoạch triển khai tài chính, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo theo tín chỉ (13/06/2008)
  Biên bản hội thảo triển khai công tác đào tạo tín chỉ ở trường CĐSP TT Huế (13/06/2008)
  Đào tạo tín chỉ - điều kiện, cơ hội và xu thế tất yếu để trường CĐSP TT Huế hội nhập và phát triển (13/06/2008)
  Hướng dẫn cách thức mã hóa học phần (dự thảo) (13/06/2008)
  Hướng dẫn triển khai đào tạo tín chỉ trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế (13/06/2008)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn