Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 212
Số người truy cập: 31601627
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Lý lịch khoa học
Khoa Tự nhiên - Kinh tế
[Cập nhật ngày: 22/01/2019]

Thạc sỹ CHÂU VÂN ANH – Trưởng khoa

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: CHÂU VÂN ANH

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 16/8/1977

Học vị cao nhất: Thạc sỹ Giáo dục học, bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học môn Vật lý

Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                                                  Năm bổ nhiệm:

Chức vụ : Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo: Lý luận và Phương pháp dạy học môn Vật lý

Hướng nghiên cứu chính: Ứng dụng CNTT trong dạy học, Phân tích chương trình

Đơn vị công tác: Khoa Tự nhiên – Kinh tế

Điện thoại liên hệ:  0982.301.929

E-mail: cvanh.cdsp@thuathienhue.gov.vn; chauvananh@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tổ chức dạy học phần Quang học lớp 9 THCS với sự hỗ trợ của E-learning

2014 - 2016

Cấp trường

Đồng chủ biên

2

TLHT: “Hướng dẫn giải bài tập vật lí Trung Học Cơ Sở”

2017-2018

Cấp trường

Đồng chủ biên

3

Giáo trình “Phương tiện dạy học kỹ thuật và Ứng dụng CNTT trong dạy học tiểu học”

2019-2020

Cấp trường

Chủ biên

2.      Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

“Tổ chức module thiết bị tự tạo thuộc học phần phương tiện dạy học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên cao đẳng sư phạm ngành kỹ thuật công nghiệp”

2015

Thiết bị giáo dục số đặc biệt, trang 19, 11/2015

2

“Nghiên cứu bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong tổ chức dạy học phần quang học vật lí 9 với sự hỗ trợ của phần mềm eXe learning”

2016

Thiết bị giáo dục số129, trang 8, 5/2016

3

An analysis ò Kolb’s learning theory in a Project-Oriented Learning (POL) application for STEM students

 2017

Kỷ yếu hội thảo STEMCON tại Việt Nam, đại học bang Arizona, năm 2017

4

Đề xuất mô hình Blended Learning phù hợp với sinh viên Cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng dạy học

2017

Kỷ yếu hội thảo khoa học Giáo dục và Công nghệ CEST liên trường cao đẳng: CĐ SP TT.Huế, CĐ Công nghiệp Huế và CĐ CNTT Việt -Hàn, năm 2017

5

Một số giải pháp đổi mới công tác đào tạo ở trường CĐ theo hướng giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay

2017

Kỷ yếu hội thảo khoa học Giáo dục và Công nghệ CEST liên trường cao đẳng: CĐ SP TT.Huế, CĐ Công nghiệp Huế và CĐ CNTT Việt -Hàn, năm 2017

6

Khai thác mạng xã hội Facebook hỗ trợ hiệu quả việc dạy học bậc Cao đẳng

2018

Kỷ yếu hội thảo khoa học Giáo dục và Công nghệ CEST liên trường cao đẳng: CĐ SP TT.Huế, CĐ Công nghiệp Huế và CĐ CNTT Việt -Hàn, năm 2018

7

An upside-down pathway of career development in Vietnam: an overview

2019

International journal of Career Development, ISSN No.2616-6070, 2th.

3.      Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

 

 

 

    

 

A. Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Ngà – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Ngà

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 18/09/1977

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2007, Việt Nam

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán

Hướng nghiên cứu chính: Kế toán

Đơn vị công tác: Khoa Tự nhiên - Kinh tế

 

Điện thoại liên hệ:  076 5714 069

 

E-mail: nttnga2017@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Đánh giá mức hài lòng của học sinh Trung cấp Kế toán đối với quá trình đào tạo nghề kế toán tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

2011 - 2012

Cấp trường

Đồng chủ biên

 

2

Sử dụng mô hình kế toán ảo nhằm nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho học sinh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

2013 - 2014

Cấp trường

Đồng chủ biên

 

3

Giáo trình Kế toán tài chính (tập 1)

2015

Cấp trường

Chủ biên

 

4

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

2017

Cấp trường

Đồng chủ biên

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

  

 

B. Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Anh – Phó trưởng khoa

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 13/4/1981

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2010, VN

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Phó trưởng khoa

 

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán

 

Hướng nghiên cứu chính: Kế toán

 

Đơn vị công tác: Khoa Tự nhiên - Kinh tế

 

Điện thoại liên hệ:  0935202665

 

E-mail: nhanh.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Xây dựng chương trình thực hành nghiệp vụ cho khối cao đẳng kế toán, cao đẳng quản trị kinh doanh và trung cấp kế toán

2009 - 2011

Cấp trường

 Chủ biên

 

2

Đánh giá mức hài lòng của học sinh Trung cấp Kế toán đối với quá trình đào tạo nghề kế toán tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

2011 - 2013

Cấp trường

Chủ biên

 

3

Sử dụng mô hình kế toán ảo nhằm nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho học sinh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

2013 - 2014

Cấp trường

Chủ biên

 

4

Giáo trình Nguyên lý kế toán

2015

Cấp trường

Chủ biên

 

5

Giáo trình Kế toán tài chính (tập 3)

2017

Cấp trường

Chủ biên

 

6

Ngân hàng đề thi học phần Kiểm toán

2018

Cấp trường

Thành viên tham gia

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Thạc sỹ Trần Thị Hương Quỳnh – Tổ phó

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Trần Thị Hương Quỳnh

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 27/12/1985

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2012, VN

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Tổ phó chuyên môn

 

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán

 

Hướng nghiên cứu chính: Kế toán

 

Đơn vị công tác: Khoa Tự nhiên - Kinh tế

 

Điện thoại liên hệ:  0972.724.727

 

E-mail: sita0111longbong@yahoo.com

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Xây dựng chương trình thực hành nghiệp vụ cho khối Cao đẳng Kế toán, cao đẳng Quản trị kinh doanh và trung cấp Kế toán doanh nghiệp

2009 - 2010

Cấp trường

Đồng chủ biên

 

2

Đánh giá mức hài lòng của học sinh Trung cấp Kế toán đối với quá trình đào tạo nghề kế toán tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

2011 - 2012

Cấp trường

Đồng chủ biên

 

3

Sử dụng mô hình kế toán ảo nhằm nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho học sinh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

2013 - 2014

Cấp trường

Đồng chủ biên

 

4

Giáo trình Kế toán tài chính (tập 2)

2015

Cấp trường

Chủ biên

 

5

Giáo trình Kế toán tài chính (tập 3)

2017

Cấp trường

Thành viên tham gia

 

6

Ngân hàng đề thi học phần Kiểm toán

2018

Cấp trường

Đồng chủ biên

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 


 

D. Thạc sỹ Đoàn Thị Mỹ Trang – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đoàn Thị Mỹ Trang

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 13/6/1985

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2009, VN

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ : Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế

Hướng nghiên cứu chính: Tài chính

Đơn vị công tác: Tổ kinh tế, khoa Tự nhiên- Kinh tế

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0234.3846080

DĐ: 0916400224

E-mail: doanmytrang85@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

     1.         

Xây dựng hệ thống hoạt động thực hành nghiệp vụ cho khối ngành kinh tế (giai đoạn 1)

2010-2011

Trường

Thành viên tham gia

     2.         

Xây dựng hệ thống hoạt động thực hành nghiệp vụ cho khối ngành kinh tế (giai đoạn 2)

2011-2012

Trường

Thành viên tham gia

     3.         

Đánh giá mức hài lòng đối với quá trình đào tạo nghề kế toán đối với sinh viên trung cấp

2012-2013

Trường

Thành viên tham gia

     4.         

Hệ thống phương pháp giải các dạng bài tập cơ bản học phần Kinh tế vĩ mô

2013-2014

Khoa

Chủ nhiệm đề tài

     5.         

Hệ thống phương pháp giải các dạng bài tập cơ bản học phần Kinh tế vi mô

2014-2015

Khoa

Chủ nhiệm đề tài

     6.         

Tài liệu học tập "Kinh tế vi mô"

2015-2016

Trường

Chủ biên

     7.         

Xây dựng giáo trình học phần Tài chính doanh nghiệp

2016-2017

Trường

Chủ biên

     8.         

Bảo lưu kết quả NCKH (còn dư) năm 2016 chuyển sang

2017-2018

Trường

 

     9.         

Xây dựng ngân hàng câu hỏi môn học Kinh tế vi mô, Tài chính tiền tệ

2018-2019

Trường

Đồng chủ biên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

Không

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Thạc sỹ Chu Thị Hương – Giảng viên

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Chu Thị Hương

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/6/1980

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2010, VN

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo: Hóa học

 

Hướng nghiên cứu chính: Lý luận và phương pháp dạy học môn hóa học

 

Đơn vị công tác: Khoa Tự nhiên - Kinh tế, Trường CĐSP TT Huế

 

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 096 198 5678

 

E-mail: huongcdsphue@yahoo.com.vn/cthuong.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Đánh giá chất lượng dạy học của giảng viên trường CĐSP Thừa Thiên Huế

06/2011-5/2013

Cấp trường

Lê Thị Hoa, Đồng chủ nhiệm: Chu Thị Hương

 

2

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học hóa học vô cơ ở trường THCS”.

6/2015-5/2016

Cấp trường

Thành viên tham gia

 

3

Biên soạn tài liệu học tập học phần"Hóa học công nghệ và môi trường"

6/2018-5/2019

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Thạc sỹ Tạ Thương Huyền – Giảng viên

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Tạ Thương Huyền

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/2018

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2009, VN

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo: Toán học

 

Hướng nghiên cứu chính: Đại số và lý thuyết số, Phương pháp

 

Đơn vị công tác: Tổ Tự nhiên, khoa Tự nhiên - Kinh tế, trường CĐSP Thừa Thiên Huế

 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0234.3846080; DĐ: 0974099089

 

E-mail: thuonghuyen10102010@gmail.com; tthuyen.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Hệ thống hóa các dạng bài tập Đại số đại cương dành cho khối Cao đẳng sư phạm Toán

2010/2011

Cấp khoa

Chủ nhiệm đề tài

 

2

Ideal nguyên tố - Ideal nguyên thủy

2011/2012

Cấp khoa

Chủ nhiệm đề tài

 

3

Một số bài tập Hình học sơ cấp dành cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Toán

2012/2013

Cấp khoa

Chủ nhiệm đề tài

 

4

Vận dụng kiến thức của  học phần Đại số đại cương (Mã học phần 120405, CĐSP Toán) vào dạy học các nội dung Đa thức và Phân thức ở Trường Trung học cơ sở.

2013/2014

Cấp khoa

Chủ nhiệm đề tài

 

5

Hệ thống các dạng bài tập Hình học giải tích dành cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Toán học

2014/2015

Cấp khoa

Chủ nhiệm đề tài

 

6

Biên soạn tài liệu học tập: Bài tập Đại số sơ cấp và thực hành giải toánn
Biên soạn giáo trình: Toán kinh tế (Mã học phần 127102)

2015/2016

Cấp trường

Chủ biên

Thành viên tham gia

 

7

Biên soạn tài liệu học tập: Bài tập Toán kinh tế

2016/2017

Cấp trường

Thành viên tham gia

 

8

Biên soạn tài liệu học tập: Thực hành giải toán và bồi dưỡng học sinh giỏi toán tiểu học

2017/2018

Cấp trường

Đồng chủ biên

 

9

Biên soạn tài liệu học tập: Phương pháp  cho trẻ làm quen với toán

2018/2019

Cấp trường

Đồng chủ biên

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

  

 

 

G. Thạc sỹ Phan Nữ Phước Hồng – Tổ phó

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phan Nữ Phước Hồng

Giới tính:  Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 23/02/1978

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2005, V N

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Tổ trưởng chuyên môn

Chuyên ngành đào tạo: Sinh học

Hướng nghiên cứu chính: Phương pháp dạy học

Đơn vị công tác: Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02343846080; DĐ:  098 3062502

E-mail: pnphong.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Xây dựng các bài thí nghiệm thực hành sinh học phục vụ dạy học tích cực ở trường Cao đẳng

2008/2010

Trường

chủ trì đề tài

 

2

Thiết kế chương 2,3 (Máu và bạch huyết,Hệ tuần hòan) học phần Giải phẫu sinh lý người- TH  thuộc chương trình đào tạo Sư phạm sinh học theo hướng dạy học tích cực

2011/2012

Khoa

chủ trì đề tài

 

3

Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn Khoa học 4 nhằm phát huy sự tìm tòi nghiên cứu và đam mê khoa học của học sinh

2013/2014

Trường

chủ trì đề tài

 

4

Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn Khoa học 5 nhằm phát huy sự tìm tòi nghiên cứu và đam mê khoa học của học sinh

2014/2015

Trường

chủ trì đề tài

 

 Giáo trình Tổ chức dạy học Cuộc sống quanh ta và tìm hiểu tự nhiên ở tiểu học.

2015/2017

Trường

chủ trì đề tài

 

6

Sử dụng phương pháp Waldorf Steiner vào hoạt động dạy học tại một số trường mầm non ở thành phố Huế.

2018/2020

Trường

chủ trì đề tài

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

1

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Thạc sỹ Lê Thị Quỳnh Trang – Tổ trưởng

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Trang

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/1986

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2012

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

 

Hướng nghiên cứu chính: Quản trị kinh doanh

 

Đơn vị công tác: Tổ Kinh tế, Khoa Tự nhiên - Kinh tế

 

Điện thoại liên hệ:  CQ: NR: 02343514472. DĐ: 0906456879

 

E-mail: quynhtrang1102@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Thực trạng và giải pháp học tập theo nhóm trong sinh viên K37 Cao đẳng, ngành Kinh tế, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

2013-2014

Cấp khoa (Khoa Tự nhiên - Kinh tế)

Chủ nhiệm đề tài

 

2

Xây dựng ngân hàng câu hỏi học phần Quản trị doanh nghiệp dành cho HSSV khối ngành Kinh tế Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

2014-2015

Cấp trường (Trường CĐ Sư phạm TT Huế)

Chủ nhiệm đề tài

 

3

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh (dành cho ngành Cao đẳng Quản trị kinh doanh)

2015-2016

Cấp trường (Trường CĐ Sư phạm TT Huế)

Chủ biên

 

4

Không (Được bảo lưu số tiết NH 2015-2016)

2016-2017

-

-

 

5

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (dành cho ngành Cao đẳng Quản trị kinh doanh)

2017-2018

Cấp trường (Trường CĐ Sư phạm TT Huế)

Chủ biên

 

6

Không (Được bảo lưu số tiết NH 2015-2016)

2018-2019

-

-

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí 

 

 

 

 

 

 

 

I. Thạc sỹ Nguyễn Thị Cẩm Vân – Giảng viên

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Vân

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1986

 

Học vị cao nhất: ThS.  Kế toán

Năm, nước nhận học vị: 2012

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán

 

Hướng nghiên cứu chính: Các học phần về Kinh tế

 

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0234 – 3822179; NR: 0234 - 3534477. DĐ: 0935 801 681

 

E-mail: ngthcamvan@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Giáo trình Kiểm toán

2017-2018

Đề tài cấp trường

Chủ biên

 

2

Hệ thống Ngân hàng câu hỏi môn học Kiểm toán

2018-2019

Đề tài cấp trường

Chủ biên

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

K. Thạc sỹ Hồ Thị Dạ Thảo – Giảng viên

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Hồ Thị Dạ Thảo

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 06/7/1979

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2004, VN

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ :

 

Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Toán

 

Hướng nghiên cứu chính: Đại số, phương pháp dạy học toán

 

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Sư phạm TT Huế

 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02343846080; DĐ: 0774207990

 

E-mail: htdthao.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Ngân hàng câu hỏi học phần Toán cao cấp

2010/2013

Trường

Đồng chủ biên

 

2

Sử dụng phần mềm Maple trong dạy học Toán cao cấp.

2012/2014

Trường

Đồng chủ biên

 

3

Giáo trình Toán Kinh tế dành cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

2015/2016

Trường

Thành viên tham gia

 

4

Bài tập Đại số sơ cấp và thực hành giải toán

2015/2016

Trường

Đồng chủ biên

 

5

Bài tập Toán kinh tế

2016/2017

Trường

Chủ biên

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí 

 

 

 

 

 

 

 

L. Thạc sỹ Trần Thụy Cẩm Hà – Giảng viên

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Trần Thụy Cẩm Hà

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 25/06/1981

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2007

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo: Sinh học

 

Hướng nghiên cứu chính: Đa dạng sinh học, sinh học môi trường

 

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02343816040; DĐ: 0983202581

 

E-mail: camha2305@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Tài liệu học tập: Đánh giá kết quả học tập

2017-2018

Cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

2

Tài liệu học tập: Di truyền, sinh thái và thực hành
(ngành CĐ Công nghệ thiết bị
trường học)

2015-2016

cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

3

Tài liệu học tập: Thiết bị giảng dạy Sinh học 2

2012-2013

Cấp Trường

Thành viên

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

Nhân dòng và phân tích trình tự phân đoạn gene igf2 từ mô gan chuột nhà

2017

tạp chí Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Huế

 

 

Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá xiêm giai đoạn cá bột đến hai tháng tuổi

2017

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu và Giảng dạy sinh học Miền Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Thạc sỹ Đào Thị Như Nguyện – Giảng viên

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Đào Thị Như Nguyện

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 09/09/1989

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2014. Việt Nam

 

Chức danh khoa học cao nhất: Không

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng

 

Hướng nghiên cứu chính: Tài chính ngân hàng

 

Đơn vị công tác: Tổ Kinh tế, Khoa Tự nhiên - Kinh tế, trường CĐSP TT Huế

 

Điện thoại liên hệ:  0794588969

 

E-mail: dtnnguyen.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Xây dựng chương trình đào tạo học phần Thực hành nghiệp vụ ngành cao đẳng Tài chính - Ngân hàng

2011/2012

khoa

chủ biên

 

2

Tài liệu học tập học phần Thực hành nghiệp vụ ngành cao đẳng Tài chính - Ngân hàng

2012/2013

khoa

chủ biên

 

3

Xây dựng bài giảng học phần Thực hành nghiệp vụ 1 ngành cao đẳng Tài chính - Ngân hàng

2013/2014

khoa

chủ biên

 

4

Ngân hàng câu hỏi học phần Tài chính - tiền tệ dành cho khối ngành Kinh tế

 

trường

chủ biên

 

5

Tài liệu học tập học phần Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại dành cho ngành cao đẳng Tài chính - ngân hàng

2015/2016

trường

chủ biên

 

6

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

2016/2017

trường

TVTG

 

7

Giáo trình Marketing du lịch

2017/2018

trường

TVTG

 

8

Ngân hàng câu hỏi học phần Kinh tế vi mô

2018/2019

trường

chủ biên

 

9

Ngân hàng câu hỏi tài chính tiền tệ

2018/2020

trường

chủ biên

 

 2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Tiến sỹ Nguyễn Viết Thanh Minh – Phó trưởng phòng ĐT-QLKH

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Viết Thanh Minh 

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 05-04-1974

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2015

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên

NăNăm  bổ nhiệm: 2003

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Chuyên ngành đào tạo: Vật lý

Hướng nghiên cứu chính: Lý luận và PPDH Vật lý

Đơn vị công tác: Phòng ĐT-QLKH

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0234.3838228; DĐ: 090.535.7799

E-mail: nvtminh.cdsp@thuathienhue.gov.vn

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu chế tạo thí nghiệm đơn giản, rẻ tiền trong dạy học Vật lý THCS

2004

Trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Khai thác, chế tạo và sử dụng thí nghiệm đơn giản, rẻ tiền nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong DHVL lớp 7 THCS

2006

Trường

Chủ nhiệm đề tài

3

Khai thác, sử dụng thí nghiệm đơn giản, rẻ tiền nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong DHVL lớp 8 THCS

2007

Trường

Chủ nhiệm đề tài

4

Khai thác, chế tạo và sử dụng thí nghiệm đơn giản, rẻ tiền nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong DHVL lớp 9 THCS

2009

Trường

Chủ nhiệm đề tài

5

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế.

2017-2019

Trường

Đồng chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Hội thảo quốc tế: Đổi mới PPDH Đại học thích ứng với xu thế đổi mới của thế kỷ 21, Quảng Tây – Trung Quốc

1999

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế

2

Thí nghiệm đơn giản, rẻ tiền trong Dạy học Vật lý

2002

Tạp chí Giáo dục số 22

3

Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử trong DH ở trường phổ thông

2006

Tạp chí thiết bị giáo dục số 5

4

Thí nghiệm tự tạo trong dạy học phần Điện từ Vật lý lớp 9

2013

Tạp chí thiết bị giáo dục số 97

5

Sử dụng thí nghiệm tự tạo nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học Vật lý ở trường trung học cơ sở, Kỷ yếu hội nghị khoa học sau đại học lần thứ nhất

2013

Đại học Sư phạm Huế, NXB Đại học Huế, trang 540, 10/2013.

6

Xây dựng thí nghiệm tự tạo nhằm hỗ trợ dạy học bài tập thí nghiệm một số nội dung phần Điện từ học lớp

2013

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt

7

Nguyễn Viết Thanh Minh, Hoạt động dạy học với sự hỗ trợ của thí nghiệm tự tạo Vật lý phần Điện học nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh ở trường trung học cơ sở.

2013

Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số 12/2013

8

Sử dụng thí nghiệm tự tạo dạy học phần Điện từ học lớp 9 trung học cơ sở

2013

Tạp chí khoa học Đại học Huế. 12/2013.

9

Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh lớp 9 bằng thí nghiệm tự tạo Vật lý

2014

Tạp chí thiết bị giáo dục. Số 104, 4/2014.

10

Tăng cường sử dụng thí nghiệm tự tạo nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Vật lý lớp 9 trung học cơ sở

2014

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, 4/2014.

11

Tự tạo một số thí nghiệm trong dạy học phần Điện từ Vật lý lớp 9 trung học cơ sở, Kỷ yếu hội nghị khoa học sau đại học lần thứ hai

2014

Đại học Sư phạm Huế, NXB Đại học Huế.

12

Khai thác, sử dụng thí nghiệm tự tạo hỗ trợ tổ chức dạy học nhóm trong dạy học Vật lý ở trường phổ

2015

Tạp chí thiết bị giáo dục. Số 123,

13

Tổ chức cho sinh viên CĐSP KTCN tiếp cận Module thiết bị tự tạo thuộc học phần Phương tiện dạy học theo hướng phát triển năng lực

2015

 Tạp chí thiết bị giáo dục, Số đặc biệt, 11/2015.

14

Sử dụng kênh hình tổ chức thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông,

2017

Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

15

Nghiên cứu khai thác thiết bị, đồ dùng dạy học tự tạo môn Công nghệ nhằm hỗ trợ tổ chức dạy học nhóm ở trường Trung học Cơ sở

2016

Kỷ yếu Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

16

Sử dụng kênh hình để tổ chức rèn luyện thao tác tư duy cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông

2017

Tạp chí khoa học Đại học Huế.

17

Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh bằng thí nghiệm tự tạo Vật lý.

2017

Hội thảo khoa học Kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa Vật lý  Trường ĐHSP- Đại học Huế, Đại học Sư phạm Huế

18

Một số giải pháp đổi mới công tác đào tạo ở trường cao đẳng theo hướng giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay

2017

Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ CEST 2017

19

Đề xuất mô hình Blended Learning phù hợp với sinh viên Cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng dạy học

2017

Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ CEST 2017

20

Nghiên cứu chế tạo thí nghiệm hỗ trợ tổ chức dạy học Vật lý lớp 9 ở trường Trung học Cơ sở

2018

Kỷ yếu Giải thưởng hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

21

Chế tạo, sử dụng thí nghiệm hỗ trợ tổ chức dạy học một số kiến thức phần Điện từ học Vật lý lớp 9 ở trường Trung học Cơ sở

2018

 Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

22

Xác định quy trình và đề xuất giải pháp phát triển chương trình đào tạo loại hình bồi dưỡng nâng cao năng lực người học theo hướng đáp ứng nhu cầu tực tiễn

2018

Kỷ yếu Hội thảo khoa học giáo dục và công nghệ CEST 2018

23

Giáo trình Lý luận dạy học Vật lý

2018

Giáo trình, NXB Đại học Huế

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Giải thưởng

1

Nghiên cứu khai thác thiết bị, đồ dùng dạy học tự tạo môn Công nghệ nhằm hỗ trợ tổ chức dạy học nhóm ở trường Trung học Cơ sở,

2016

Giải khuyến khích, Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

2

Nghiên cứu chế tạo thí nghiệm hỗ trợ tổ chức dạy học Vật lý lớp 9 ở trường Trung học Cơ sở

2018

Đạt Giải nhì tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, Giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh cấp toàn quốc lần thức 14 năm 2016 - 2017.

P. Thạc sỹ Lê Thị Mến – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Thị Mến

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 02/08/1989

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2015, VN

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên

Năm bổ nhiệm: 2015

Chức vụ :

Chuyên ngành đào tạo: Vật lý

Hướng nghiên cứu chính: Quang học

Đơn vị công tác: Phòng ĐT-QLKH

Điện thoại liên hệ:  0985581680

E-mail: ltmen.cdsp@thuathienhue.gov.vn

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

 

 

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Hiệu ứng nhiệt phát quang của thủy tinh phốt phát pha tạp Terbi

2015

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS 2015, TPHCM

2