Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 56
Số người truy cập: 31597880
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Lý lịch khoa học
Khoa Công nghệ thông tin
[Cập nhật ngày: 26/02/2019]

A. Thạc sỹ Đậu Tuấn – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Đậu Tuấn

Giới tính: Nam

 

Ngày, tháng, năm sinh:

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị:

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo:

 

Hướng nghiên cứu chính: Web, mạng và phần cứng máy vi tính

 

Đơn vị công tác: Tổ công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, Trường CĐSP Huế

 

Điện thoại liên hệ: 0946889556

 

E-mail: dtuan.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Xây dựng các ứng dụng mobile dựa trên các lớp của Android

2013

Trường

 Chủ nhiệm

 

2

Các kỹ thuật viết web trên Mobile và ứng dụng cho phiên bản website của Trung tâm Cadafol Trường CĐSP TT Huế trên điện thoại di động

2014

Trường

 Chủ nhiệm

 

3

Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật lấy thông tin từ web

2017

Trường

 Chủ nhiệm

 

4

Kỹ thuật tạo Report theo định dạng MS.Excel trong các ứng dụng Web

2017

Trường

 Chủ nhiệm

 

5

Công nghệ ASP.Net theo mô hình MVC và ứng dụng vào website Trường Thực hành Mầm non Họa Mi

2018

Trường

Chủ nhiệm

 

6

Xây dựng ứng dụng Quản lý đào tạo Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2018

Trường

Chủ nhiệm

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

1

Kỹ thuật tạo Report theo định dạng MS.Excel trong các ứng dụng Web

2017

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh thừa Thiên Huế

 

 

2

Xây dựng ứng dụng Quản lý đào tạo Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2018

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh thừa Thiên Huế

 

 

 

 

B. Thạc sỹ Nguyễn Thành Công – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Nguyễn Thành Công

Giới tính: Nam

 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1986

 

Học vị cao nhất:

Năm, nước nhận học vị:

 

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sỹ

Năm bổ nhiệm: 2012

 

Chức vụ: Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính

 

Hướng nghiên cứu chính:

 

Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo - QLKH

 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02343.828328                      DĐ: 0984775586

 

E-mail: ntcong.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Xây dựng hệ thống quản lý học kỳ phụ tại Trường CĐSP tỉnh Thừa Thiên Huế

2017/2019

Trường

Chủ nhiệm

 

2

Nghiên cứu chế tạo Robot bằng mạch điều khiển logic lập trình được

2017/2017

Trường

Thành viên

 

3

Xây dựng một số hàm Java Script để tăng tốc độ xử lý dữ liệu Web

2017/2017

Trường

Thành viên

 

4

Nghiên cứu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên quản lý lớp/cố vấn học tập

2016/

Trường

Đồng chủ nhiệm

 

5

Xây dựng phần mềm quản lý đề cương chi tiết học phần ở Trường CĐSP TT Huế

2015/2016

Trường

Chủ nhiệm

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Thạc sỹ Ngô Đức Hảo – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Ngô Đức Hảo

Giới tính: Nam

 

Ngày, tháng, năm sinh:

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị:

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo:

 

Hướng nghiên cứu chính: Web, mạng và phần cứng máy vi tính

 

Đơn vị công tác: Tổ công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, Trường CĐSP Huế

 

Điện thoại liên hệ: 0946889556 

 

E-mail: ndhaocdsp@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Giáo trình Thiết bị đầu cuối

2015

Trường

 Đồng chủ biên

 

2

Xây dựng Menu động cho trang web thông qua thư viện MetroUI

2017

Trường

Chủ nhiệm

 

3

Công nghệ ASP.Net theo mô hình MVC và ứng dụng vào website Trường Thực hành Mầm non Họa Mi

2018

Trường

Đồng chủ nhiệm

 

4

Xây dựng ứng dụng Quản lý đào tạo Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2018

Trường

Đồng chủ nhiệm

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

1

Kỹ thuật tạo Report theo định dạng MS.Excel trong các ứng dụng Web

2017

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh thừa Thiên Huế

 

 

2

Xây dựng ứng dụng Quản lý đào tạo Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2018

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh thừa Thiên Huế

 

 

 

 

D. Thạc sỹ Lê Thị Hoài Nhơn – Giảng viên

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Lê Thị Hoài Nhơn

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 23/06/1965

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 1998

 

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sĩ

Năm bổ nhiệm: 1998

 

Chức vụ : Trưởng khoa Công nghệ thông tin

 

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

 

Hướng nghiên cứu chính: Phương pháp giảng dạy, hệ thống thông tin

 

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin, trường CĐSP Thừa Thiên Huế

 

Điện thoại liên hệ: 0818022149

 

E-mail: lthnhon.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Trung cấp Tin học đáp ứng nhu cầu xã hội tại trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2010-2011

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

2

Kết nối cơ sở dữ liệu giữa SQL Server với Java

2011-2013

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

3

Xây dựng website hướng dẫn tự học lập trình cơ bản

2014-2016

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

4

Phân tích hệ thống quản lý tài sản tại Trường CĐSP TT Huế

2016-2017

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

5

Phân tích Hệ thống quản lý nhân sự tại Trường CĐSP TT Huế

2017-2018

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: không

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt: không

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Thạc sỹ Đoàn Công Phúc – Giảng viên

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Đoàn Công Phúc

Giới tính:  Nam

 

Ngày, tháng, năm sinh:09-03-1966

 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị:2005, VN

 

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính

Năm bổ nhiệm: 2009

 

Chức vụ : Phó trưởng khoa

 

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

 

Hướng nghiên cứu chính: Cơ sở dữ liệu

 

Đơn vị công tác: Khoa CNTT, trường CĐSP TT-Huế

 

Điện thoại liên hệ: 0913439028

 

E-mail: dcphuc.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Thiết kế mức khái niệm mô hình cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ sử dụng mô hình quan hệ thực thể mở rộng mờ.

2010-2011

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

2

Tiếp cận phương pháp chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ thành dữ liệu XML

2011-2012

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

3

Ứng dụng chỉ mục vào truy vấn dữ liệu xml đối với biểu thức đường dẫn chính tắc

2012-2013

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

4

Tiếp cận phương pháp xử lý truy vấn dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán XML.

2013-2014

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

5

Ứng dụng Moodle xây dựng Website hỗ trợ hệ thống học tập trực tuyến tại trường CĐSP Thừa Thiên - Huế

2015-2017

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

6

Nghiên cứu khai phá dữ liệu dựa trên luật kết hợp

2017-2018

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

7

Nghiên cứu và cài đặt cải tiến tính hiệu quả của thuật toán Apriori trong khai phá dữ liệu

2018-2019

Cấp trường

Chủ nhiệm

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Thạc sỹ Trần Duy Anh – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Trần Duy Anh

Giới tính: Nam

 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1980

 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: Việt Nam

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ :

 

Chuyên ngành đào tạo:

Tin học

 

Hướng nghiên cứu chính:Cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu

 

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin, Trường CĐSP TT-Huế

 

Điện thoại liên hệ: 0982754543

 

E-mail: duyanh208@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Tìm kiếm xấp xỉ trong cơ sở dữ liệu

2009/2010

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

 

2

Phát hiện luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu

2010/2011

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

 

3

Nghiên cứu mối quan hệ giữa luật kết hợp và phụ thuộc hàm xấp xỉ

2011/2012

Đề tài cấp trường

Đồng chủ nhiệm

 

4

Nghiên cứu phụ thuộc hàm điều kiện trong cơ sở dữ liệu

2012/2013

Đề tài cấp trường

Đồng chủ nhiệm

 

5

Phát hiện phụ thuộc hàm điều kiện xấp xỉ trong cơ sở dữ liệu

2013/2014

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

1

Measures of dependency in metric decision systems and databases

2017

Proceedings,
International conference on soft computing,
intelligent system and information technology

 

2

Approximation Measures for Conditional Functional Dependencies Using Stripped Conditional Partitions

2017

International Journal of Electrical and Computer Engineering

 

 

3

A rough set approach for approximating differential dependencies

2018

Expert Systems with Applications

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Thạc sỹ Đoàn Ngọc Minh – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Đoàn Ngọc Minh

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1982

 

Học vị cao nhất: Thạc Sỹ

Năm, nước nhận học vị: Việt Nam

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ :  Tổ trưởng chuyên môn

 

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

 

Hướng nghiên cứu chính: Cơ sở dữ liệu

 

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Sư phạm TT- Huế

 

Điện thoại liên hệ:   0914735919

 

E-mail: ngocminhsp@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Chuyển đổi giao tác trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng thành giao tác trong cơ sở dữ liệu quan hệ

2009/2010

Đề tài cấp trường

Đồng chủ nhiệm

 

2

Phương pháp Heuristic phân mảnh ngang trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng phân tán

2010/2011

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

 

3

Nghiên cứu mối quan hệ giữa luật kết hợp và phụ thuộc hàm xấp xỉ

2011/2012

Đề tài cấp trường

Đồng chủ nhiệm

 

4

Nghiên cứu phụ thuộc hàm điều kiện trong cơ sở dữ liệu

2012/2013

Đề tài cấp trường

Đồng chủ nhiệm

 

5

Phát hiện phụ thuộc hàm điều kiện xấp xỉ trong cơ sở dữ liệu

2013/2014

Đề tài cấp trường

Thành viên

 

6

Xây dựng website hướng dẫn tự học lập trình cơ bản

2014/2016

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

 

7

Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

2016/2017

Đề tài cấp trường

Đồng chủ nhiệm

 

8

Ứng dụng Scratch trong dạy học lập trình C++

2017/2018

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Thạc sỹ Nguyễn Thị Mỹ Trang – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Trang

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1980

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2008, Việt Nam

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

 

Hướng nghiên cứu chính: Mạng máy tính

 

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin

 

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0905995719

 

E-mail:

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

   

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần Lý thuyết mạng

2010-2011

cấp trường

Đồng chủ nhiệm

 

2

Nghiên cứu triển khai mạng VPN trên nền công nghệ MPLS

2011-2013

cấp trường

Đồng chủ nhiệm

 

3

Giáo trình Linux

2013-2014

cấp trường

Chủ nhiệm

 

4

Giáo trình Thiết bị đầu cuối

2014-2015

cấp trường

Đồng chủ nhiệm

 

5

Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu Web ngữ nghĩa SPARQL và ứng dụng tìm kiếm thông tin trong web.

2015-2016

cấp trường

Đồng chủ nhiệm

 

6

Xây dựng một số hàm JavaScript để tăng tốc độ xử lý dữ liệu web và ứng dụng vào phân hệ quản lý điểm của phần mềm QLĐT.

2016-2017

cấp trường

Chủ nhiệm

 

7

Giáo trình JavaScript

2017-2019

cấp trường

Chủ nhiệm

 

8

Ngân  hàng đề thi học phần Cơ sở dữ liệu

2018-2019

cấp trường

Đồng chủ nhiệm

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Thạc sỹ Phạm Thị Mỹ Linh – Giảng viên

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Linh

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1981

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2014, VN

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm: 2004.

Chức vụ : Giảng viên

        

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học máy tính

Hướng nghiên cứu chính: CSDL, lập trình Web

Đơn vị công tác: Tổ Tin học, Khoa Công nghệ thông tin

Điện thoại liên hệ: 0905559975

E-mail: ptmylinhhue@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Tài liệu Tin học ứng dụng trình độ B.

2015-2016

Đề tài cấp Trường

TV tham gia

2

Ứng dụng Moodle xây dựng website hỗ trợ hệ thống học tập trực tuyến tại trường CĐSP Thừa Thiên Huế.

2015-2017

Đề tài cấp Trường


TV tham gia

3

Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

2016-2017

Đề tài cấp Trường

TV tham gia

4

Phân tích hệ thống quản lý nhân sự tại trường CĐSP Thừa Thiên Huế.

2016-2018

Đề tài cấp Trường

TV tham gia

5

Xây dựng Website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và liên kết đào tạo trường CĐSP Thừa Thiên Huế.

2017-2018

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

6

Cải tiến Website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Liên kết đào tạo trường CĐSP Thừa Thiên Huế.

2018-2019

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

      Số lần đọc: 508 Cập nhật ngày: 26/02/2019
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Khoa Tự nhiên - Kinh tế (22/01/2019)
  Khoa Xã hội (21/01/2019)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn