Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 519
Số người truy cập: 31605101
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Lý lịch khoa học
Khoa Nghệ thuật
[Cập nhật ngày: 27/02/2019]

A. Cử nhân Hoàng Thị Lê Phương – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Hoàng Thị Lê Phương

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 09/12/1986

Học vị cao nhất: Cử nhân mỹ thuật ứng dụng

Năm, nước nhận học vị: 2009, VN

Chức danh khoa học cao nhất: Cử nhân

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ : Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật ứng dụng; Mỹ thuật ứng dụng

Hướng nghiên cứu chính: Mỹ thuật ứng dụng, Thiết kế thời trang

Đơn vị công tác: Khoa Nghệ thuật

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0234.3832470

DĐ: 0934762525

E-mail: hoangthilephuong1@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp của SV ngành TKTT - TKĐH tại trường CĐSP TTH

2013 - 2015

Đề tài cấp trường

Đòng chủ nhiệm đề tài

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

1

Bộ sưu tập thời trang "Đam mê"

2013

Đạt giải nhất tại hội thi "Triễn lãm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ 2013" 

 

2

Bộ sưu tập thời trang "Những giấc mơ"

2017

Giải ba tại hội thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII"  

 

 

 

B. Thạc sỹ Nguyễn Thị Hằng – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 08/01/1981

 

Học vị cao nhất: thạc sỹ nghệ thuật thị giác

Năm, nước nhận học vị: 2014, Thái Lan

 

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sỹ

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật ứng dụng; Mỹ thuật

 

Hướng nghiên cứu chính: Mỹ thuật, Mầm non, Tiểu học

 

Đơn vị công tác: Khoa Nghệ thuật

 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0234.3832470

DĐ: 0905995179

 

E-mail: hangnguyencdsp@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1


Nhận thức về không gian và cách thể hiện không gian trong bố cục tranh của sinh viên cao đẳng Mĩ thuật

2010 -2011

Đề tài cấp trường

Đông chủ nhiệm đề tài

 

2

My mother and child

2012-2014

Đề tài thạc sỹ tại Thái Lan

chủ nhiệm

 

 3

Tổ chức rèn luyện kĩ năng trang trí cho sinh viên ngành Sư phạm Mĩ thuật và Thiết kế đồ họa thông qua các hoạt động trang trí

2015- 2016

Đề tài cấp trường

Đồng chủ nhiệm đề tài

 

 4

Viết tài liệu học tập "THỰC HÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG BẰNG PHẦN MỀM ADOBE ILLUSTRATOR"

2016-2017

Tài liệu

Đồng chủ nhiệm đề tài

 

 5

Viết tài liệu: Mĩ thuật (dành cho hệ trung cấp mầm non)

2017-2018

Tài liệu

đồng chủ nhiệm

 

 6

Viết tài liệu học tập : Lịch sử thời trang

2017-2019

Tài liệu

Đồng chủ nhiệm

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Cử nhân Hoàng Nhật Thiên Chi – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Hoàng Nhật Thiên Chi

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 29/10/1983

 

Học vị cao nhất: Cử nhân

Năm, nước nhận học vị: 2013

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật ứng dụng

 

Hướng nghiên cứu chính: Thiết kế thời trang

 

Đơn vị công tác: Tổ Âm nhạc - Mỹ thuật - Quản lý văn hóa

 

Điện thoại liên hệ:

DĐ:0906554476

 

E-mail:  hoangchi83@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Tài liệu học tập "LỊCH SỬ THỜI TRANG"

2017-2019

cấp trường

Chủ đề tài

 

2

Tài liệu học tập "THỰC HÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG BẰNG PHẦN MỀM ADOBE ILLUSTRATOR"

2016-2017

cấp trường

chủ đề tài

 

3

Ngân hàng câu hỏi học phần" LỊCH SỬ MỸ THUẬT ỨNG DỤNG"

 

cấp trường

Chủ đề tài

 

4

"GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP Ở HỌC KỲ 6 CỦA SINH VIÊN THIẾT KẾ THỜI TRANG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ"

2012 - 2013

cấp khoa

chủ đề tài

 

 

 

 

D. Thạc sỹ Phạm Thị Xuân Ny – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Phạm Thị Xuân Ny

Giới tính: Nữ

 

Ngày, tháng, năm sinh: 19/8/1983

 

Học vị cao nhất: thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị:2012

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ :

 

Chuyên ngành đào tạo: Văn hóa học

 

Hướng nghiên cứu chính:

 

Đơn vị công tác: Khoa Nghệ thuật-Trường CĐSP TT Huế

 

Điện thoại liên hệ: DĐ: 906401136

 

E-mail: phamxuanny@yahoo.com

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Hò khoan chèo cạn trong lễ hội cầu ngư xã Nhân Trạch, Quảng Bình

2014

cấp khoa

chủ nhiệm đề tài

 

2

Tìm hiểu Tín ngưỡng dân gian của người Tà ôi, Cơ tu ở huyện A Lưới, Nam Đông Tỉnh TT Huế

2015-5/2017

cấp trường

chủ nhiệm đề tài

 

3

Tục cưới xin của người Tà ôi,Cư tu ở huyện A Lưới, Nam Đông tỉnh TT Huế và ảnh hưởng của nó đến việc xây dựng đời sống văn hóa mới

2017-5/ 2019

cấp trường

chủ nhiệm đề tài

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Thạc sỹ Hoàng Hải Quân – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Hoàng Hải Quân

Giới tính: Nam

 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1982

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2015

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ :

Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo:

Sư phạm Âm nhạc

 

Hướng nghiên cứu chính:

 

Đơn vị công tác: Khoa Nghệ thuật

 

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0906.456.515

 

E-mail: hoangquan_82@yahoo.com.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Đàn phím điện tử trình độ A

2017-2018

Trường

Chủ biên

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

F. Thạc sỹ Lê Đình ĐượcTrưởng khoa

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Lê Đình Được

Giới tính: Nam

 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1963

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm 2012 nước nhận học vị: Thái lan

 

Chức danh khoa học cao nhất: Thạc sĩ

Năm bổ nhiệm: 2012

 

Chức vụ :

Trưởng khoa

 

Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Mĩ thuật

 

Hướng nghiên cứu chính: Mĩ thuật và Phương pháp dạy học mĩ thuật

 

Đơn vị công tác: khoa Nghệ thuật, Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0234.3832470

DĐ: 0905523356

 

E-mail: duocle2010@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

The life of the ethnic Ede women  

2011- 2013

Luận văn Thạc sĩ

Chủ nhiệm đề tài

 

2

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng về việc thực hiện Đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành TKĐH- TKTT tại trường CĐSP TT Huế

2013-2015

Đề tài cấp trường

Đồng chủ nhiệm đề tài

 

3

Tổ chức rèn luyện kỷ năng thực hành cho sinh viên ngành SP Mĩ thuật-TK Đồ họa thông qua hoạt động trang trí

2014-2016

Đề tài cấp trường

Đồng chủ nhiệm đề tài

 

4

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học loại hình bồi dưỡng nghiệp vụ CMTT cho Công ty Cổ phần Dệt may Huế tại trường CĐSP

2016-2018

Đề tài cấp trường

Đồng chủ nhiệm đề tài

 

5

Sử dụng phương pháp Waldoft Steiner vào hoạt động dạy học ở một số trường mầm non tại thành phố Huế

2018-2020

Đề tài cấp trường

CB phối hợp

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

  

 

 

 

G. Thạc sỹ Đồng Trung TríGiảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Đồng Trung Trí

Giới tính:  Nam

 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1977

 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2016

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ :

Tổ trưởng Chuyên môn

 

Chuyên ngành đào tạo:

Giáo dục thể chất - công tác Đội

 

Hướng nghiên cứu chính:

GDTC - Công tác Đội

 

Đơn vị công tác: Khoa Nghệ thuật

 

Điện thoại liên hệ:  0935226339

 

E-mail: dttri.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Lựa chọn biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả GDTC cho học sinh TCCN ở Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2014 - 2016

Luận văn Thạc sĩ

Chủ nhiệm

 

2

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả GDTC cho học sinh TCCN ngành Sư phạm Mầm non ở Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2016 - 2017

Cấp Trường

Chủ nhiệm

 

3

Tài liệu học tập: Nghi lễ, nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

\

Cấp Trường

Chủ biên

 

4

Tài liệu học tập: Hội trại, hội thi của Thiếu nhi

2018 - 2019

Cấp Trường

Chủ biên

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

1

Nhận diện Ban Thanh tra nhân dân trong các trường cao đẳng, đại học

2017

Dạy và hoc ngày nay

 

2

Tổ chức hoạt động ngoại khóa góp phần thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện và thi đấu TDTT cho học sinh TCCN ở Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2018

Hội Thảo CEST;

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

  

 

 

 

H. Cử nhân Trần Phước – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Trần Phước

Giới tính:  Nam

 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/09/1970

 

Học vị cao nhất: Cử nhân

Năm, nước nhận học vị:

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ :

Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo:

Thể dục Thể thao

 

Hướng nghiên cứu chính:

GDTC

 

Đơn vị công tác: Khoa Nghệ thuật

 

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0944752882

 

E-mail: tphuoc.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác GDTC cho SV Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2015 - 2016

Cấp Trường

Thành viên tham gia

 

2

Nghiên cứu và lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật phát cầu cho sinh viên Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2016 - 2017

Cấp Trường

Chủ nhiệm

 

3

Nghiên cứu và ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao trình đọ thể lực cho nữ sinh viên Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2017-2018

Cấp Trường

Chủ biên

 

4

Nghiên cứu và lựa chọn  một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt cho sinh viên nữ Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2018 - 2019

Cấp Trường

Chủ biên

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

I. Cử nhân Nguyễn Đắc TýGiảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Đắc Tý

Giới tính:  Nam

 

Ngày, tháng, năm sinh:  05/02/1960

Học vị cao nhất: Không

Năm, nước nhận học vị:

 

Chức danh khoa học cao nhất: Không

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Không

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục thể chất

Hướng nghiên cứu chính: Thể dục thể thao

Đơn vị công tác: Tổ GDTC-CTĐ

 

Điện thoại liên hệ: 0913411732

 

E-mail: tynguyencdsp@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Giáo trình Lý luận và Phương pháp Giáo dục thể chất

2015-2016

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

2

Tài liệu học tập : Học phần Giáo dục thể chất hệ Trung cấp

2016-2017

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

 

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

  

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

  

 

 

 

K. Thạc sỹ Đào Thanh SơnGiảng viên

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: Đào Thanh Sơn

Giới tính:  Nam

 

Ngày, tháng, năm sinh: 17/6/1982

 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2012- TQ

 

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

 

Chức vụ : Giảng viên

 

Chuyên ngành đào tạo:

Giáo dục thể chất

 

Hướng nghiên cứu chính:

GDTC

 

Đơn vị công tác: Khoa Nghệ thuật

 

Điện thoại liên hệ: 

DĐ:985555948

 

E-mail: daoson176@gmai.com

 

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

1

Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên trường  cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

2015 - 2016

Cấp Trường

Thành viên tham gia

 

2

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả GDTC cho học sinh TCCN ngành Mầm  non ở trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2016 - 2017

Cấp Trường

Thành viên tham gia

 

3

Tên tài liệu học tập: Giáo dục thể chất

2017-2018

Cấp Trường

Đồng chủ biên

 

4

Tên tài liệu học tập: Giáo dục thể chất

2018 - 2019

Cấp Trường

Đồng chủ biên

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Số lần đọc: 423 Cập nhật ngày: 27/02/2019
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Khoa Ngoại ngữ (26/02/2019)
  Khoa Giáo dục Mầm non (26/02/2019)
  Khoa Công nghệ thông tin (26/02/2019)
  Khoa Tự nhiên - Kinh tế (22/01/2019)
  Khoa Xã hội (21/01/2019)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo thi phụ học kỳ I, NH 2020-2021 lớp K44 LT CD GDMN
Thông báo v/v khám sức khỏe đối với HSSV nhập học năm 2020
Kế hoạch v/v tổ chức kiểm tra HKI NH2020-2021, K44 TCCN CNTT
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn