Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 276
Số người truy cập: 31601691
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Lý lịch khoa học
Khoa Quản trị - Nghiệp vụ
[Cập nhật ngày: 27/02/2019]

A. Thạc sỹ Nguyễn Văn Thu – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Thu

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 19/05/1975

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2007

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Chuyên ngành đào tạo: Tâm lí - Giáo dục

Hướng nghiên cứu chính: TLH lứa tuổi, TLH sư phạm và Sư phạm học

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị - Nghiệp vụ Trường CĐSP TT Huế

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0234.3810115

DĐ: 0912745335

E-mail: nthu1905@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nâng cao năng lực ưng xử sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non qua dạy học tâm lí, giáo dục học  ở trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2011 - 2012

Cấp Trường

Chủ nhiệm

2

Sự thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín của sinh viên trường CĐSP TT Huế

2012 - 2014

Cấp Trường

Chủ nhiệm

3

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tâm lí học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học ở trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2013 - 2014

Cấp Trường

Chủ nhiệm

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

     1.         

Xung đột tâm lí trong giao tiếp nhóm bạn lứa tuổi thanh thiếu niên

2011

Báo cáo khoa học Hội Nghị Quốc tế lần thứ 2 về Tâm lí học đường ở Việt Nam

     2.         

Biện pháp rèn luyện kĩ năng học tập cho sinh viên trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2012

Tạp chí Giáo dục

     3.         

Rèn luyện, phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên qua dạy học tâm lí học, giáo dục học ở trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2014

Tạp chí Giáo dục

     4.         

Khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2015

Kỷ yếu Hộ thảo khoa học quốc tế "Tâm lí học và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam"

     5.         

Giáo trình “Sự học và sự phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non”

2018

NXB ĐH Huế

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

B. Thạc sỹ Nguyễn Thủy Tiên – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thủy Tiên

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1980

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2008

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ :  Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo: Triết học

Hướng nghiên cứu chính: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị, Pháp luật, mỹ học, logic học

Đơn vị công tác:

Điện thoại liên hệ: 0813201111

E-mail:

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

 

 

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tư duy phản biện của John Dewey và những ảnh hưởng đến giáo dục

2015

Châu Mỹ Ngày Nay

2

Vai trò của giáo dục và đào tạo trong việc xây dựng con người toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước ta hiện nay

2016

Dạy và Học Ngày nay

3

Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục Công dân theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

2017

Đại học Khoa học Văn Lang

4

Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo con người toàn diện đáp ứng yêu cầu hội nhập hiện nay

2016

Giáo dục

5

Vận dụng phương pháp tư duy phản tư (reflective thought) của John Dewey để phát huy tính tích cực của sinh viên trong việc giảng dạy học phần Pháp luật Hệ Trung cấp tại trường Cao đẳng Sư phạm Huế

2015

Tạp chí Giáo chức

6

Vai trò của giáo dục và đào tạo trong việc xây dựng con người toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước ta hiện nay (The role of education and tranning in developing of comprehensive persons to meet the requirements of integration and development in our country nowadays)

2016

Dạy và Học Ngày nay

7

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

2017

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

8

Triết lý giáo dục của Jonh Dewey: Nhu cầu tất yếu cho sự đổi mới giáo dục toàn diện ở Việt Nam

2015

Giáo dục

9

Ứng dụng và phát triển phương pháp phản biện trong quá trình dạy học ở Việt Nam

2016

Khoa Học Quản Lý Giáo Dục

10

Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

2017

Triết học

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

  

 

C. Thạc sỹ Nguyễn Thị Khuyên – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Khuyên

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1980

Học vị cao nhất: thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2005, VN

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ : Giảng dạy

Chuyên ngành đào tạo: Tâm lý học

Hướng nghiên cứu chính:

Tâm lý học lứa tuổi

Đơn vị công tác: Khoa QT - NV, Trường CĐSP Quảng Trị

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0965079559

E-mail: khuyennguyen7980@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

áp dụng PPDH bằng tình huống trong giảng dạy học phần giáo dục gia đình cho SV chuyên ngành mầm non

2010-2012

Cấp trường

thành viên phối hợp

2

Biên soạn giáo trình giáo dục học mầm non 2 (dành cho hệ TCSP MN)

2016- 2017

Cấp trường

chủ biên

3

Biên soạn tài liệu học tập giáo dục học mầm non 2 (dành cho hệ CĐGDMN)

2017-2018

Cấp trường

Đồng chủ biên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Phát huy tính tích cực người học trong giảng dạy các học phần TL - GD

2016

Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐHSP Hà Nội

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

  

 

D. Thạc sỹ Nguyễn Đình Tuấn – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Đình Tuấn

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 09/05/1959

Học vị cao nhất: Cử nhân

Năm, nước nhận học vị:

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ : Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo: Lý luận chính trị

Hướng nghiên cứu chính: Lý luận chính trị

Đơn vị công tác: Tổ lý luận chính trị; Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0905972349

E-mail:

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng hệ thống sơ đồ hóa nội dung kiến thức bài 1,2 của học phần Kinh tế chính trị, chương trình Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán, phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy ở trường CĐSP Huế

2013/2014

Khoa

chủ nhiệm đề tài

2

Xây dựng hệ thống sơ đồ hóa nội dung kiến thức bài 3, bài 4 của học phần Kinh tế chính trị, chương trình Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán, phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy ở trường CĐSP Huế

2014/2015

Khoa

chủ nhiệm đề tài

3

Vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy học chương Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, môn Giáo dục Chính trị- chương trình Trung cấp Chuyên nghiệp

2015/2016

Bài báo đăng tạp chí Dạy và Học ngày nay

Đồng tác giả với Lê Kế Quân

4

Đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục Chính trị ở trường CĐSP Thừa Thiên Huế; Bài số 2: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo viên quản lý lớp/cố vấn học tập ở tường CĐSP Thừa Thiên huế

2016/2017

Bài báo đăng tạp chí Dạy và Học ngày nay

Đồng tác giả với Lê Kế Quân và Đồng Văn Toàn

5

Bồi dưỡng tinh thần yêu nước gắn với nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên các trường đại hoc, cao đẳng hiện nay

2017/2018

Bài báo đăng tạp chí khoa học đại học Đồng Tháp

Đồng tác giả với Lê Kế Quân

6

Biện pháp nâng ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển , đảo Việt Nam đối với sinh viên trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2018/2019

Đè tài cấp trường

Đồng tác giả với Lê Kế Quân

 

 

 

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

E. Thạc sỹ Mai Thị Thu – Giảng viên chính

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Mai Thị Thu

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 02/04/1972

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2006, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ : Giảng viên chính

Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm

Hướng nghiên cứu chính: Lý luận chính trị, pháp luật

Đơn vị công tác: Tổ Lý luận chính trị, Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

Điện thoại liên hệ:

E-mail: mtthu.cdsp@thuathienhue

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

 Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

2002/2003

cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Xây dựng hệ thốngcâu hỏi trách nghiệm khách quan học phần tư tưởng Hồ Chí Minh

2009/2010

cấp trường

Đồng chủ nhiệm đề tài

3

Xây dựng hệ thốngcâu hỏi trách nghiệm khách quan và tự luận môn chính trị (1)

2010/2011

cấp trường

Đồng chủ nhiệm đề tài

4

Một số giải pháp nâng cao ý thức chính trị, đạo đức, lối sống của sinh viên trường CĐSP Thừa Thiên Huế

2011/2013

cấp trường

Đồng chủ nhiệm đề tài

5

Hệ thống ngân hàng câu hỏi đề thi học phần Pháp luật đại cương

2013/2014

cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

6

Hệ thống ngân hàng câu hỏi đề thi học phần tư tưởng Hồ Chí Minh

2014/2015

cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

7

bài tập học phần luật Hành chính Việt Nam

2015/2016

cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

8

Hệ thống ngân hàng câu hỏi đề thi học phần luật hành chính Việt Nam

2016/2017

cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

9

Tiếng Việt chuyên ngành luật (tài liệu học tập

2017/2018

cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

G. Thạc sỹ Nguyễn Phú Hạnh Nhi – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Phú Hạnh Nhi

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1965

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2007

Chức danh khoa học cao nhất: Tổ trưởng CM

Năm bổ nhiệm: 2013

Chức vụ : Tổ phó CM

Chuyên ngành đào tạo: CN Tiếng anh, Quản lý giáo dục

Hướng nghiên cứu chính: Khoa học quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà nước, nghiệp vụ hành chính.

Đơn vị công tác: Tổ TL- QL- NV, Khoa: Quản trị - nghiệp vụ

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0234.3810115; DĐ: 0983820795

E-mail: no25127@yahoo.com.vn

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Biên soạn giáo trình Nghiệp vụ thư ký 1

2015

Trường

Đồng chủ biên

2

Biên soạn giáo trình Nghiệp vụ văn thư

2016

Trường

Đồng chủ biên

3

Biên soạn giáo trình Văn bản quản lý nhà nước

2017

Trường

Đồng chủ biên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

G. Thạc sỹ Mai Hồng Quyên – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Mai Hồng Quyên

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1986

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2013

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên

Năm bổ nhiệm: 2010

Chức vụ : Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo: Hành chính nhà nước

Hướng nghiên cứu chính: Quản lý hành chính nhà nước và nghiệp vụ hành chính

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị - Nghiệp vụ, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0933864375

E-mail: mhquyen.cdsp@thuathienhue.gov.vn

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng chương trình Thực hành nghiệp vụ thường xuyên chuyên ngành đào tạo Cao đẳng Quản trị văn phòng và Cao đẳng Thư ký văn phòng ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

2008/2010

Cấp trường

Đồng tác giả

2

Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch Thừa Thiên Huế trong thời kỳ hội nhập (từ góc độ QLNN)

2012/2013

Luận văn Thạc sỹ

Tác giả

3

Giáo trình Nghiệp vụ văn thư

2015/2016

Cấp trường

Đồng chủ biên

4

Giáo trình Nghiệp vụ thư ký

2015/2016

Cấp trường

Đồng chủ biên

5

Tài liệu học tập học phần Pháp luật đại cương

2015/2016

Cấp trường

Thành viên tham gia

6

Giáo trình Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo

2017/2018

Cấp trường

Đồng chủ biên

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

  

 

H. Thạc sỹ Lê Kế Quân – Giảng viên chính

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Kế Quân

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1973

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2008, VN

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính

Năm bổ nhiệm: 2011

Chức vụ : Phó trưởng khoa

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục chính trị/Triết học

Hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị - Nghiệp vụ, trường CĐSP Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ: 

E-mail: lkquan.cdsp@thuathienhue.gov.vn

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Lối sống sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế: Thực trạng và giải pháp.

2000-2001

Trường

Đồng chủ nhiệm

2

Tăng cường giáo dục chính trị-tư tưởng cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

2002-2003

Trường

Chủ nhiệm

3

Nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay”

2012-2013

Trường

Đồng chủ nhiệm

4

Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay.

2014-2015

Trường

Đồng chủ nhiệm

5

Biện pháp nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đối với sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

2018-2019

Trường

Đồng chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Giao tiếp bằng ngoại ngữ: đôi điều suy nghĩ.

1999

Tạp chí Thanh niên

2

Vai trò của đảng bộ xã, phường với công tác thanh niên.

2000

Tạp chí Xây dựng Đảng

3

Đổi mới sinh hoạt ở một chi đoàn học sinh

2002

Tạp chí Thanh niên

4

Công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

2013

Tạp chí Giáo dục

5

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn Lý luận chính trị ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

2014

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng

6

Tổ chức công đoàn với việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

2015

Tạp chí Dạy và Học ngày nay

7

Biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên thông qua dạy học các môn học pháp luật ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

2015

Tạp chí Dạy và Học ngày nay

8

Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật và đạo đức lối sống cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

2015

Tạp chí Giáo dục

9

Bàn về một cách dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên.

2015

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

10

Vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy học chương Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, môn Giáo dục chính trị-chương trình trung cấp chuyên nghiệp.

2016

Tạp chí Dạy và Học ngày nay

11

Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục chính trị ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

2016

Tạp chí Dạy và Học ngày nay

12

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và yêu cầu giáo dục, rèn luyện ý thức tiết kiệm, chống lãng phí đối với sinh viên hiện nay.

2016

Tạp chí Dạy và Học ngày nay

13

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, phát huy nội lực dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

2016

Tạp chí Kinh tế Môi trường

14

Phát huy vai trò của tổ chức Thanh tra giáo dục trong việc nâng cao hiệu quả quản lý ở các trường đại học, cao đẳng.

2016

Tạp chí Quản lý Giáo dục

15

Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2016

Tạp chí Kinh tế Môi trường

16

Bồi dưỡng tinh thần yêu nước đối với sinh viên thông qua giáo dục hiểu biết về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

2016

Tạp chí Dạy và Học ngày nay

17

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác của Ban Thanh tra giáo dục ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

2016

Tạp chí Dạy và Học ngày nay

18

Quán triệt thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra, kiểm tra trong nhà trường hiện nay.

2017

Tạp chí Dạy và Học ngày nay

19

Biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở Trường Tiểu học Số 1 An Đông, Thành phố Huế.

2017

Tạp chí Dạy và Học ngày nay

20

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra, kiểm tra.

2017

Tạp chí Kinh tế Môi trường

21

A Lưới đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

2017

Tạp chí Kinh tế Môi trường

22

Hương Giang xây dựng nông thôn mới phát triển hiệu quả, bền vững và hài hòa.

2017

Tạp chí Kinh tế Môi trường

23

Nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh để phát triển công nghiệp văn hóa.

2017

Tạp chí Kinh tế Môi trường

24

Bồi dưỡng tinh thần yêu nước gắn với nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

2017

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

I. Thạc sỹ Dương Minh Phương – Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Dương Minh Phương

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/ 01/81

Học vị cao nhất:

Năm, nước nhận học vị:

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ :

Chuyên ngành đào tạo: Triết học

Hướng nghiên cứu chính: Lý luận chính trị

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị- Nghiệp vụ

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0912966481

E-mail: phuonghn81@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Chương 1. Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

2012- 2013

Khoa

Chủ nhiệm đề tài

2

Ngân hàng câu hỏi đề thi tự luận Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

2013-2014

Trường

Người phối hợp

3

Ngân hàng câu hỏi đề thi tự luận Luật Hành chính Việt Nam

2014-2015

Trường

Người phối hợp

4

Hệ thống tư liệu phục vụ dạy học học phần tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

2015 - 2016

Trường

Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Vận dụng Nghị quyết TW 4 khóa XII giảng dạy môn Giáo dục Chính trị cho học sinh, sinh viên ở Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế

2016

Dạy và học ngày nay

2

Một số biện pháp nâng cao năng lực tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

2017

Dạy và học ngày nay

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

K. Thạc sỹ Cù Thị Nga – Giảng viên chính

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Cù Thị Nga

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1974

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2004

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính

Năm bổ nhiệm: 2011

Chức vụ : Trường khoa

Chuyên ngành đào tạo: Triết học

Hướng nghiên cứu chính: Phương pháp giảng dạy

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị - Nghiệp vụ

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0234.810115; DĐ: 0912.545.335

E-mail: ctnga.cdsp@thuathienhue.gov.vn

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

9/2008 -5/2010

Cấp trường

đồng chủ nhiệm

2

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) và tự luận HP NNLCBCCN M-LN 2

9/2010-5/2011

Cấp trường

đồng chủ nhiệm

3

Nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

9/2011- 05/2013

Cấp trường

đồng chủ nhiệm

4

Định hướng giá trị chính trị cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế thông qua dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

9/2014-5/2016

Cấp trường

Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Định hướng giá trị chính trị cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế thông qua dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

2017

Dạy học ngày nay

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

L. Thạc sỹ Trịnh Thị Hiếu – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trịnh Thị Hiếu

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1975

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2006

Chức danh khoa học cao nhất: 

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ : Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo: Tâm lý giáo dục

Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học SP

Đơn vị công tác: Trường CĐSP TT Huế

Điện thoại liên hệ:  CQ: 054.38335848; DĐ: 0983577559

E-mail: hieuminh1510@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm cho sinh viên ngành GDMN qua dạy học các học phần Tâm lí học, Giáo dục học ở trường CĐSP TT Huế.

2008 - 2010

Đề tài cấp trường

Đồng tác giả

2

Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy học phần Giáo dục gia đình cho sinh viên ngành GDMN ở trường CĐSP TT Huế

2012 - 2014

Đề tài cấp trường

Tác giả

3

Biên Soạn tài liệu học tập học phần Giáo dục học đại cương cho SV CĐSP

2016

Đề tài cấp trường

Đồng tác giả

4

Biên Soạn tài liệu học tập học phần Giáo dục học Mầm non 2 cho SV CĐSPMN

2017

Đề tài cấp trường

Đồng tác giả

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy học phần Giáo dục gia đình cho sinh viên ngành GDMN ở trường CĐSP TT Huế

2015

Tạp chí giáo dục số 366

2

Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy Tâm lý – Giáo dục ở trường CĐSP TT Huế

2017

Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Đổi mới công tác đào tạo ở các trường Cao đẳng, Đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Thạc sỹ Cao Xanh Hà – Giảng viên

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Cao Xanh Hà

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1987

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2016

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ : Giảng viên

Chuyên ngành đào tạo:

Quản lý hành chính công

Hướng nghiên cứu chính:

 Quản lý hành chính Nhà nước

Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Nghiệp vụ

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02343.810.115

 DĐ: 0914054241

E-mail: xanhha2010@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Thực trạng và giải pháp tổ chức công tác Lưu  trữ ở Trường CĐSP TT Huế

2013-2014

Cấp trường

Thành viên

2

Nâng cao chất lượng công tác thu thập, bổ sung  tài liệu vào lưu trữ cơ quan Trường CĐSP TT Huế

2015-2016

Cấp trường

Chủ biên

3

Thực trạng và giải pháp tổ chức công tác Lưu  trữ ở Trường CĐSP TT Huế

2016

Cấp tỉnh

Thành viên

4

Giáo trình Lưu trữ học đại cương

2016-2017

cấp trường

Chủ biên

5

Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng 3

2018-2019

Cấp trường

chủ biên

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

 

 

 

3. Các giải thưởng KHCN đã đạt:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

      Số lần đọc: 516 Cập nhật ngày: 27/02/2019
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Khoa Nghệ thuật (27/02/2019)
  Khoa Ngoại ngữ (26/02/2019)
  Khoa Giáo dục Mầm non (26/02/2019)
  Khoa Công nghệ thông tin (26/02/2019)
  Khoa Tự nhiên - Kinh tế (22/01/2019)
  Khoa Xã hội (21/01/2019)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn