Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
Giới thiệu trường
Đảng Bộ
Hoạt động Công đoàn
Công khai giáo dục
Tin tức, sự kiện
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Nghiên cứu khoa học
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Diễn đàn
Tư vấn việc làm
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 54
Số người truy cập: 22199844
 
 
THÔNG BÁO:  
Khoa Quản trị - Nghiệp vụ
Kế hoạch biên soạn đề cương chi tiết giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2009
[Cập nhật ngày: 29/05/2009]

TRƯỜNG CĐSP TT - HUẾ

KHOA QUẢN TRỊ - NGHIỆP VỤ

BỘ MÔN TÂM LÍ – GIÁO DỤC

–&—

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Huế, ngày 12 tháng 3 năm 2009

 

KẾ HOẠCH BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  

Giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2009

 

1. Thời gian thực hiện:

- Từ 15/3 – 30/6/2009: Các giảng viên biên soạn dự thảo đề cương. Chậm nhất 21h00 ngày 30/6/2009 giảng viên được phân công biên soạn phải gửi vào e-mail của Trưởng Bộ môn (hai2308@gmail.com) file dự thảo đề cương. Sau thời điểm này, Trưởng Bộ môn sẽ trực tiếp soạn các đề cương đã phân công nhưng giảng viên không gửi file đúng kế hoạch.

- Từ 01/7 – 20/7/2009: Trưởng Bộ môn đọc, phê duyệt đề cương.

- Từ 21/7 – 1/8/2009: In ấn, nộp đề cương cho khoa để xác nhận, nhân bản, chuyển tới các giảng viên để thực hiện.

 

2. Yêu cầu về văn bản đề cương: Theo mẫu đề cương QMS ISO 9001:2000

 

3. Phân công thực hiện (xem bảng đính kèm)

 

Giảng viên được phân công căn cứ kế hoạch chủ động thực hiện. Giảng viên nào thực hiện công việc không đúng kế hoạch, gây cản trở tới kế hoạch chung của Bộ môn, Khoa và Trường sẽ được thống kê cụ thể để điều chỉnh phân công các nhiệm vụ khác trong năm học 2009 – 2010 nhằm đảm bảo khối lượng công việc phù hợp.

Kế hoạch này đã được thảo luận dân chủ, thống nhất trong toàn thể các giảng viên tham gia xây dựng đề cương và có hiệu lực thực hiện từ ngày ký. 

 

Nơi nhận:

- Trưởng khoa;

- P. Trưởng khoa;

- Các GV;

- Thư kí khoa;

- Lưu.

 

TRƯỞNG BỘ MÔN   

(đã kí)

Phạm Thanh Hải

 

 

 

PHÂN CÔNG BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NĂM 2009 

(Kèm theo Kế hoạch biên soạn đề cương chi tiết ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Bộ môn Tâm lí – Giáo dục)

 

1. Nhóm các đề cương hệ CĐ chính quy thực hiện theo Quy chế 25

TT

HỌC PHẦN

NGÀNH

BIÊN SOẠN

GHI CHÚ

1

Đánh giá trong GDMN

(45 tiết – HK III)

GD Mầm non

Nguyễn Văn Thu

 

Theo QC 25 (dạy K31 GD Mầm non – HK I)

2

GD đặc biệt

(45 tiết – HK III)

GD Mầm non

Phan Văn Chót

Theo QC 25 (dạy K31 GD Mầm non – HK I)

 

2. Nhóm các đề cương hệ CĐ vừa làm vừa học thực hiện theo Quy chế 36 

TT

HỌC PHẦN

NGÀNH

BIÊN SOẠN

GHI CHÚ

1

Tâm lí học

(45 tiết – HK I)

CĐSP Mầm VLVH

Trịnh Thị Hiếu

Sử dụng mẫu đề cương tín chỉ (có điều chỉnh cho phù hợp với loại hình đào tạo)

2

Giáo dục học 

(75t – HK II) 

CĐSP Mầm VLVH

Nguyễn Văn Thu

 

Sử dụng mẫu đề cương tín chỉ (có điều chỉnh cho phù hợp với loại hình đào tạo)

3

Tổ chức hoạt động vui chơi (45t - HK II)

CĐSP Mầm VLVH

Ng. Thị Bích Hằng

Sử dụng mẫu đề cương tín chỉ (có điều chỉnh cho phù hợp với loại hình đào tạo)

 

3. Nhóm các đề cương hệ CĐ chính quy thực hiện theo Quy chế 43 (tín chỉ) 

TT

MÃ HP

TÊN HP

NGÀNH

HỌC KÌ

SỐ TÍN CHỈ 

(HP bắt buộc/tự chọn)

NGƯỜI SOẠN

GHI CHÚ

1

107001

GD đặc biệt

 

CĐSP Mầm non

II

2 tín chỉ

Tự chọn

Phan Văn Chót

(Đã giao theo kế hoạch ngày 29/10/2008)  

2

107401

Giáo dục hòa nhập

CĐSP Mầm non, Tiểu học, CĐ CTXH

IV, VI

2 tín chỉ, bắt buộc với ngành CĐSPMN và CĐCTXH – HK IV; tự chọn với ngành CĐSPTH – HK VI

Phan Văn Chót

Từ HK II năm học 2009 - 2010  

3

103405

Tổ chức HĐ vui chơi

CĐSP Mầm non

III

2 tín chỉ

Bắt buộc

Nguyễn Thị Bích Hằng

Từ HK I năm học 2009 - 2010  

4

103407

GDH mầm non

 

CĐSP Mầm non

III

2 tín chỉ

Bắt buộc

Nguyễn Thị Bích Hằng

Từ HK I năm học 2009 - 2010  

5

103103

Giới và phát triển

CĐ Công tác xã hội

III

2 tín chỉ

Bắt buộc

Nguyễn Văn Thu

 

Từ HK I năm học 2009 - 2010  

6

101101

Gia đình học

CĐ Công tác xã hội

III

2 tín chỉ

Bắt buộc

Trịnh Thị Hiếu

Từ HK I năm học 2009 - 2010  

7

103108

HĐ dạy học ở trường THCS

CĐSP THCS 

IV

2 tín chỉ

Bắt buộc

Nguyễn Thị Bích Hằng

Từ HK II năm học 2009 - 2010  

8

103112

Lí luận DH tiểu học

CĐSP Tiểu học

IV

2 tín chỉ

Bắt buộc

Trịnh Thị Hiếu

Từ HK II năm học 2009 - 2010  

9

103105

TLH du lịch

CĐ VN học (VHDL)

IV

3 tín chỉ

Bắt buộc

Nguyễn Văn Thu

 

Từ HK II năm học 2009 - 2010  

10

103403

Giáo dục gia đình

CĐSP Mầm non

IV

2 tín chỉ

Bắt buộc

Trịnh Thị Hiếu

Từ HK II năm học 2009 - 2010  

 

4. Nhóm các đề cương khuyến khích soạn trước, chuẩn bị cho năm học 2010 - 2011

TT

MÃ HP

TÊN HP

NGÀNH

HỌC KÌ

SỐ TÍN CHỈ 

(HP bắt buộc/tự chọn)

NGƯỜI SOẠN

GHI CHÚ

1

103406

Đánh giá trong GDMN

CĐSP Mầm non

V

2 tín chỉ

Bắt buộc

Nguyễn Văn Thu

 

 

2

103109

HĐ giáo dục ở trường THCS

CĐSP THCS

V

2 tín chỉ

Bắt buộc

Phạm Thanh Hải

 

3

103113

Lí luận giáo dục tiểu học

CĐSP Tiểu học

V

2 tín chỉ

Bắt buộc

Phạm Thanh Hải

 

 

5. Nhóm các đề cương hệ trung cấp chuyên nghiệp cần điều chỉnh hình thức theo hướng tiếp cận mẫu đề cương ISO

TT

MÃ HP

TÊN HP

NGÀNH

HỌC KÌ

SỐ TÍN CHỈ 

(HP bắt buộc/tự chọn)

NGƯỜI SOẠN

GHI CHÚ

1

5030013

Tâm lí học

TC Thiết bị - TNTH, TC Thư viện  

I

45 tiết = 3 ĐVHT

Phạm Thanh Hải

 

2

5034014

TLH trong QLNN

TC HC – VT

I

60 tiết = 2 ĐVHT

Phạm Thanh Hải

 

3

5030022

Giáo dục học

TC Thiết bị - TNTH

II

30 tiết = 2 ĐVHT

Nguyễn Thị Bích Hằng

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN TÂM LÍ – GIÁO DỤC    

 Phạm Thanh Hải

 

Bộ môn Tâm lý Giáo dục
      Số lần đọc: 1396 Cập nhật ngày: 29/05/2009
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn CTVP, VT và LT trong các CQNN K31 Trung cấp Hành chính - Văn thư (15/04/2009)
  Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Lý thuyết hành chính nhà nước K31 TC Hành chính - Văn thư (15/04/2009)
  Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Nghiệp vụ văn thư và lưu trữ K30 CĐ Quản trị văn phòng (15/04/2009)
  Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Quản trị hành chính văn phòng K30 CĐ Quản trị văn phòng (15/04/2009)
  Hướng dẫn viết báo cáo thu hoạch TTTN hệ Cao đẳng - Ngành Quản trị văn phòng (04/03/2009)
  Hướng dẫn viết báo cáo thu hoạch TTTN hệ Trung cấp chuyên nghiệp - Ngành Hành chính văn thư (04/03/2009)
  Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (04/02/2009)
  Liên chi Đoàn khoa Quản trị - Nghiệp vụ (31/12/2008)
  Kế hoạch biên soạn đề cương chi tiết Bộ môn Tâm lí - Giáo dục năm học 2008 - 2009 (05/12/2008)
  Quy định về ra đề thi và nộp đề thi các học phần Tâm lí – Giáo dục (04/11/2008)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo tuyển sinh đào tạo giáo viên dạy môn Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh bậc tiểu học
Thông báo v/v lớp học phần Giáo dục Thể chất các lớp K38 CĐ Chính quy Đợt 1, Năm học 2014 – 2015
Về rà soát thông tin thực hiện nhiệm vụ NCKH năm học 2014-2015 của CBGV
Kế hoạch tập huấn phần mềm Tiếng Anh (Thuộc đề án NN 2020)
Góp ý dự thảo Hướng dẫn soạn thảo và phê duyệt đề cương chi tiết HP
Thông báo v/v mở lớp học phần Giáo dục Thể chất các lớp K37 CĐ Chính quy Đợt 7, Năm học 2014 – 2015
TIN MỚI NHẬN
Thông báo xét điều kiện dự thi học phần HK I - Khóa học 2014–2016 các lớp K38 TCSP Mầm non (VLVH)
Thông báo tổ chức thi lần 2 các học phần môn học GDQP-AN
"Đạp xe - Hành trình xanh" của chi đoàn cán bộ giảng viên trường CĐSP Thừa Thiên Huế
Bộ GD-ĐT công bố lịch thi THPT quốc gia 2015
Ôn tập và thi tốt nghiệp môn Giáo dục chính trị K38 TCCN chính quy
Về tổ chức học lại và học cải thiện điểm các HP Tiếng Anh Cambridge khối K38 CĐ chính quy
Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc “Ánh sáng soi đường” năm 2015
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 054 - 3811359; Fax: 054 - 3833584; Email: cdsp.hue@vnn.vn.