Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 58
Số người truy cập: 31587482
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Phòng Tổ chức - CTSV
Thông báo v/v báo cáo số liệu thỉnh giảng năm học 2017-2018
[Cập nhật ngày: 11/08/2017]

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:  108 /TB-CĐSP                                     Thừa Thiên Huế, ngày 10  tháng 8  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v báo cáo số liệu thỉnh giảng năm học 2017-2018         

 

Căn cứ Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục;

Để báo cáo kịp thời số liệu đội ngũ cán bộ viên chức theo yêu cầu của cấp trên, Phòng Tổ chức - Công tác sinh viên đề nghị các khoa cung cấp số liệu giảng viên thỉnh giảng năm học 2017-2018 của đơn vị mình (có biểu mẫu kèm theo).

Báo cáo bằng văn bản gửi về Phòng Tổ chức - CTSV qua bộ phận Tổ chức cán bộ và gửi file điện tử theo địa chỉ: dhycdsphue@gmail.com trước ngày 22/8/2017.

Lưu ý: Các đơn vị tổng hợp đầy đủ thông tin theo mẫu và không viết tắt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                          

-    Các khoa;

-    Lưu: VT, TCSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG TC- CTSV

P. TRƯỞNG PHÒNG TC- CTSV

 

 

 

Quách Thị Hà

- Tải biểu mẫu báo cáo tại đây.

      Số lần đọc: 672 Cập nhật ngày: 11/08/2017
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm (22/05/2017)
  Mẫu đơn xin phép mới (áp dụng từ ngày 20/5/2017) (19/05/2017)
  Thông báo v/v bổ sung hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và lao động hợp đồng (14/12/2016) (14/12/2016)
  Hướng dẫn và các biểu mẫu về hồ sơ xét hết tập sự viên chức (17/11/2016)
  Hướng dẫn v/v đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của trường CĐSP TT Huế (26/05/2016)
  Thông báo v/v bổ sung hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức, lao động hợp đồng (13/01/2016)
  Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức - Công tác sinh viên (23/09/2015)
  Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm (2015) (27/05/2015)
  Thông báo v/v thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉ phép năm 2015 (25/05/2015)
  Những mẫu đơn dành cho HSSV năm 2014-2015 (16/12/2014)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn