Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 55
Số người truy cập: 31587467
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Phòng Tổ chức - CTSV
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Công tác sinh viên
[Cập nhật ngày: 12/11/2018]

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Công tác sinh viên

(Theo Quyết định số 390/QĐ-CĐSP ngày 28/9/2017 của

Hiệu trường Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế)

 


Chức năng của Phòng Tổ chức - Công tác sinh viên

Phòng Tổ chức - Công tác sinh viên là đơn vị hành chính trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, thực hiện các công việc về tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế, giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý học sinh sinh viên, lưu học sinh Lào.

Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Công tác sinh viên

1. Bộ phận Tổ chức cán bộ (TCCB), hợp tác quốc tế (HTQT)

1.1. Nhiệm vụ chung

Tham mưu cho Trưởng phòng, lãnh đạo nhà trường các hoạt động về công tác TCCB, HTQT theo các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ của Trường.

1.2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Công tác tổ chức cán bộ

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ, thông báo tuyển dụng nhân sự, phân bổ kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ viên chức (CBVC) và hợp đồng lao động (HĐLĐ) của nhà trường.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, dự thảo các quy chế hoạt động của nhà trường.

- Quản lý hồ sơ viên chức và HĐLĐ; triển khai thực hiện các chế độ chính sách của CBVC và HĐLĐ về lương, bảo hiểm, phụ cấp và các chế độ chính sách khác theo quy định của Nhà nước và của Trường.

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh của các trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường theo đúng quy định hiện hành.

- Tham mưu các hồ sơ liên quan về đánh giá viên chức, hợp đồng lao động hàng năm, hồ sơ nâng lương, thâm liên nhà giáo, kê khai tài sản, đào tạo bồi dưỡng, tập sự, hết tập sự viên chức, chuyển ngạch viên chức và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định liên quan đến công tác cán bộ.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng, ban hành các văn bản, quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác TCCB.

- Quản lý cán bộ, nhân viên theo phân cấp của Hiệu trưởng.

b) Công tác Hợp tác quốc tế (HTQT)

 - Xây dựng kế hoạch, tham mưu các văn bản liên quan đến công tác HTQT.

- Quản lý hồ sơ liên quan đến người nước ngoài, theo dõi đoàn ra, đoàn vào.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định liên quan đến công tác HTQT.

- Chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho lưu học sinh. Quản lý hồ sơ của Lưu học sinh Lào.

2. Bộ phận chính trị tư tưởng

1.1. Nhiệm vụ chung

Tham mưu cho Trưởng phòng, lãnh đạo nhà trường các hoạt động về công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.2. Nhiệm vụ cụ thể

- Tham mưu cho Hiệu trưởng các văn bản quy định về công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong CBVC, HĐLĐ và sinh viên. Nắm tình hình tư tưởng của CBVC, HĐLĐ và HSSV, tham mưu các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội, triển khai tuần sinh hoạt công dân cho HSSV và tổ chức học tập chính trị cho CBVC, HĐLĐ hàng năm.

- Bảo vệ chính trị nội bộ, theo dõi tình hình tư tưởng chính trị của CBVC, hợp đồng lao động và sinh viên.

- Báo cáo các Bộ, Ban, Ngành theo quy định về công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

3. Bộ phận công tác sinh viên (CTSV)

3.1. Nhiệm vụ chung

Tham mưu cho Trưởng phòng, lãnh đạo nhà trường về CTSV theo các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng CTSV của Trường.

3.2. Nhiệm vụ cụ thể

- Tham mưu các kế hoạch, thông báo, quyết định liên quan đến CTSV.

- Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển, giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV: ra trường, chuyển trường, thôi học, bảo lưu, tiếp tục học…

- Hướng dẫn, thực hiện việc đánh giá, xếp loại HSSV về rèn luyện theo quy chế hiện hành. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, rèn luyện của HSSV. Thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin, giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến HSSV.

- Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý HSSV. Phối hợp với các phòng, ban, khoa, tổ trong việc quản lý đánh giá HSSV. Quản lý hồ sơ HSSV và thực hiện các chế độ chính sách: học bổng, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí…cho HSSV. Quản lý HSSV ngoại trú và lưu học sinh Lào theo quy định.

- Làm các báo cáo thường kỳ theo yêu cầu của cấp trên; cấp, xác nhận các loại giấy tờ cho HSSV theo phân cấp của Hiệu trưởng.

4. Bộ phận quản trị mạng

4.1. Nhiệm vụ chung

Tham mưu cho Trưởng phòng, lãnh đạo nhà trường về công tác quản trị mạng theo các quy định của Nhà nước, Bộ, ngành có liên quan;

4.2. Nhiệm vụ cụ thể

- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu các giải pháp về vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng trong trường.

      Số lần đọc: 535 Cập nhật ngày: 12/11/2018
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Thông báo V/v thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉ phép đối với CB, GV, NV năm học 2017-2018 (18/06/2018)
  Thông báo v/v báo cáo số liệu thỉnh giảng năm học 2017-2018 (11/08/2017)
  Về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm (22/05/2017)
  Mẫu đơn xin phép mới (áp dụng từ ngày 20/5/2017) (19/05/2017)
  Thông báo v/v bổ sung hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và lao động hợp đồng (14/12/2016) (14/12/2016)
  Hướng dẫn và các biểu mẫu về hồ sơ xét hết tập sự viên chức (17/11/2016)
  Hướng dẫn v/v đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của trường CĐSP TT Huế (26/05/2016)
  Thông báo v/v bổ sung hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức, lao động hợp đồng (13/01/2016)
  Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức - Công tác sinh viên (23/09/2015)
  Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm (2015) (27/05/2015)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn