Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 303
Số người truy cập: 31601718
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Kế hoạch - thông báo
Giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh năm 2019
[Cập nhật ngày: 12/11/2019]

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG CĐSP TT HUẾ

***

Số: 10 /HSV

    V/v giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh năm 2019

 

TP Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

-          Ban chấp hành các Liên chi hội;  

-          Ban chấp hành các chi hội sinh viên.

 

Căn cứ Kế hoạch số 171-KH/TĐTN-TNTH ngày 14/10/2019 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh TT Huế về việc tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” và “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2018 – 2019, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường hướng dẫn các chi hội triển khai cho Hội viên làm hồ sơ đề nghị xét cấp danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Dành cho sinh viên của trường đã được công nhận Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2019.

2. Tiêu chuẩn:

2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.

- Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người được ghi nhận, biểu dương.

2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt

- Điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 3,2/4 trở lên (hệ 4) hoặc đạt từ 8,0/10 trở lên (hệ 10).

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên từ khoa trở lên.

+ Có bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.

+ Có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học từ cấp trường trở lên.

+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp trường trở lên.

+ Là thành viên đội tuyển tham gia các kỳ thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.

+ Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp trường trở lên.

2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt: Đạt 01 trong các tiêu chí sau:

- Tham gia hoạt động “Ngày hội thanh niên” do Đoàn TN – Hội SV trường tổ chức.

- Tham gia và đạt giải tại các hoạt động thể thao phong trào từ cấp trường trở lên.

2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (Được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 lần hiến máu tình nguyện, 1 ngày tình nguyện Chủ nhật xanh, ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn).

- Được khen thưởng từ cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt

- Tham gia Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội đầu năm học hoặc được Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học.

- Tham gia tích cực ít nhất 01 hoạt động về hội nhập do cấp trường trở lên tổ chức.

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên (Đối với sinh viên năm thứ 1, 2), bằng B1 hoặc tương đương trở lên (Đối với sinh viên năm thứ 3). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Việc áp dụng quy đổi giá trị tương đương chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

+ Tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi về kiến thức hoặc có sử dụng Ngoại ngữ từ cấp trường trở lên.

* Lưu ý: Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh được tính trong khoảng thời gian của năm học 2018 – 2019 (Từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2019), có đầy đủ minh chứng kèm theo.

          3. Cách thức làm hồ sơ:

- Các Liên chi hội, chi hội triển khai thông tin cho các Hội viên làm hồ sơ.

- Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu gửi trực tiếp về VP Hội Sinh viên trường (phòng C1.01). Hạn cuối đến ngày 20/11/2019.

-  Đồng thời, nộp 01 file ảnh 4x6, bản báo cáo thành tích (file .docx hoặc .doc) và các minh chứng kèm theo (file .rar, .pdf hoặc .jpg) qua email: megamyt@gmail.com.

Hồ sơ đề nghị xét trao các danh hiệu trên làm theo mẫu trích ngang thành tích cá nhân (theo mẫu 1 kèm các minh chứng đối với các tiêu chí. Mẫu báo cáo và danh sách các minh chứng cần nộp sinh viên xem trên website trường (www.cdsphue.edu.vn, mục Đoàn – Hội).

Các sinh viên có thắc mắc trong quá trình làm hồ sơ xét Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh có thể liên hệ đ/c Nguyễn Đình Đại Dương – Chủ tịch HSV trường để được hướng dẫn (SĐT: 0905.991618 – email: megamyt@gmail.com – Face: Nguyen Dinh Dai Duong)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP HSV.

 

TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã kí)

 

Nguyễn Đình Đại Dương

 

(Ảnh 4x6)

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TỈNH

Năm học: 2018 - 2019

 

Stt

Thông tin chung

Thành tích

Đạo đức

Học tập

Thể lực

Tình nguyện

Hội nhập

Các thành tích khác

 

Họ và tên:…………………….

Nam/Nữ:………………………

Năm sinh:……………………..

Dân tộc:………………………..

Sinh viên năm thứ:………….

Lớp, trường:…………………..

Chức vụ Đoàn, Hội:………...

Đảng viên/Đoàn viên:……….

Số điện thoại:………………...

Email:………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

(HOẶC ĐOÀN THANH NIÊN)

(Ký tên, đóng dấu)

Người báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

(HOẶC BGH NHÀ TRƯỜNG)

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

YÊU CẦU MINH CHỨNG ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TỈNH

Năm học: 2018 – 2019

 

TT

Nội dung tiêu chuẩn

 Yêu cầu minh chứng

1.      

Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Bản photo Quyết định  - HSV trường sẽ photo khi có quyết định công nhận danh hiệu SV 5 tốt cấp trường

2.      

Điểm rèn luyện năm học 2018 - 2019.

Bảng điểm đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2018 - 2019 có xác nhận của Phòng TC-CTSV

3.      

Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người được ghi nhận, biểu dương.

Xác nhận của Hội Sinh viên (Đoàn Thanh niên tường) hoặc bản photo giấy chứng nhận, khen thưởng

4.      

Điểm trung bình chung học tập cả năm học 2018 - 2019.

Bảng điểm trung bình chung học tập năm học 2018 - 2019 có xác nhận của Phòng Đào tạo - QLKH

5.      

Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp khoa trở lên, tiểu luận, khoá luận

Bản photo bìa tiểu luận, khoá luận hoặc giấy chứng nhận hoặc khen thưởng

6.      

Có bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Bản photo bài viết được đăng

7.      

Có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học từ cấp trường trở lên

Bản photo bài tham luận, giấy xác nhận của Hội Sinh viên (Đoàn thanh niên trường) hoặc cấp tổ chức hội thảo khoa học.

8.      

Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên.

Bản photo bằng sáng chế, hoặc giấy phép, hoặc giải thưởng

9.      

Là thành viên các đội tuyển tham gia các kỳ thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Xác nhận của cấp thành lập đội tuyển hoặc của Hội Sinh viên (Đoàn Thanh niên trường), bản photo khen thưởng (nếu có)

10.   

Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp trường trở lên.

Bản photo giải thưởng

11.   

Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe”

Bản photo giấy chứng nhận- HSV trường sẽ photo

12.   

Tham gia và đạt giải tại các hoạt động thể thao phong trào từ cấp trường trở lên.

Bản photo giấy chứng nhận hoặc khen thưởng

13.   

Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm

SV kê khai và kèm minh chứng bằng báo cáo, hình ảnh, xác nhận…(nếu có)

14.   

Được khen thưởng từ cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

Bản photo khen thưởng

15.   

Hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học.

Bản photo giấy chứng nhận hoặc khen thưởng

Nếu có tham gia Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội đầu năm thì HSV trường sẽ làm chứng nhận này.

16.   

Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1, 2), bằng B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 3). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2

Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ

17.   

Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

Xác nhận của Hội Sinh viên (Đoàn Thanh niên trường) hoặc bản photo các chứng nhận, xác nhận khác có liên quan (hình ảnh…)

18.   

Tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi về kiến thức hoặc có sử dụng Ngoại ngữ từ cấp trường trở lên.

Bản photo giấy chứng nhận hoặc khen thưởng

 

      Số lần đọc: 282 Cập nhật ngày: 12/11/2019
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm 2019 (12/11/2019)
  Vận động quyên góp trong chương trình “Ấm tình xuân” hỗ trợ đồng bào A Lưới nhân dịp tết Canh Tý 202 (06/11/2019)
  Giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (06/11/2019)
  Kế hoạch tổ chức tháng thi đua “Học tập tốt - Rèn luyện tốt” chào mừng kỷ niệm ngày 20/11 (12/12/2018)
  Kế hoạch tổ chức giải bóng đá nam, nữ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (12/12/2018)
  Thông báo tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” cấp trường (12/12/2018)
  Hướng dẫn Tổ chức đại hội lớp – chi đoàn – chi hội sinh viên năm học 2018 – 2019 (12/12/2018)
  Công văn V/v giới thiệu học sinh, sinh viên xét trao học bổng Đồng hành chắp cánh ước mơ năm 2018 (09/04/2018)
  Kế hoạch Tháng thi đua “Học tập tốt - Rèn luyện tốt” Chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (21/10/2017)
  Thông báo v/v tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” (14/11/2016)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn