Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 198
Số người truy cập: 31601613
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản quy định
Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2013 của Trường
[Cập nhật ngày: 28/03/2013]

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 95/KH-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 3 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Về việc đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2013

 

Thực hiện Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng và Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, từ năm 2007 đến nay, Trường CĐSP TT Huế đã có quá trình triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, tự đánh giá. Cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung công việc – Kết quả

11/2007

Trường CĐSP TT Huế đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tổ chức tập huấn chuyên sâu về tự đánh giá.

11/2007

Thành lập Hội đồng tự đánh giá và xây dựng Kế hoạch tự đánh giá (theo Quyết định số 972/QĐ-CĐSP.TCCB ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế)

6/2008

Hoàn thành Báo cáo tự đánh giá (lần thứ nhất) gửi Cục KT và KĐCLGD.

12/2008

Cục KT và KĐCLGD đã thẩm định Báo cáo tự đánh giá của Trường và có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.

2/2009

Hoàn thành Báo cáo tự đánh giá (lần thứ hai) gửi Cục KT và KĐCLGD.

7/2009

Cục KT và KĐCLGD đã nhận xét Báo cáo tự đánh giá của Trường và có yêu cầu cập nhật thông tin, chỉnh sửa.

12/2009

Hoàn thành Báo cáo tự đánh giá (lần thứ ba) gửi Cục KT và KĐCLGD

Bên cạnh các công việc và kết quả trên, với tinh thần chủ động hình thành, phát triển văn hóa chất lượng bên trong nhà trường, Trường đã xây dựng, vận hành Hệ thống quản lý chất lượng QMS ISO 9001:2008 trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung công việc – Kết quả

01/2009

Trường bắt đầu vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo QMS ISO 9001:2008, được Tổ chức Đảm bảo chất lượng Vương quốc Anh (NQA) chứng nhận.

7/2012

Sau đánh giá tái chứng nhận, Trường tiếp tục được được Tổ chức Đảm bảo chất lượng Vương quốc Anh (NQA) tái chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo QMS ISO 9001:2008 giai đoạn 2012 - 2015.

Thực hiện Công văn số 1389/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Trường CĐSP TT Huế xây dựng Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng năm 2013 như sau:

1. Mục tiêu 

            - Đảm bảo chất lượng các hoạt động chuyên môn của nhà trường, phát triển văn hóa chất lượng, hướng tới phục vụ khách hàng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng cao thương hiệu và uy tín của nhà trường.

            - Hoàn thành các nhiệm vụ về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng tới thực hiện đánh giá ngoài vào năm 2014.

2. Kế hoạch chi tiết (theo bảng đính kèm).

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Cục KT và KĐCLGD (Bộ GD và ĐT);

- HT và các PHT;

- Các khoa, phòng, TT;

- TP, các PTP ĐT-QLKH ;

- Lưu: VT, ĐT-QLKH.

 

 

(đã ký)

 

 

Hoàng Ngọc Quý

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM 2013

(Kèm theo Kế hoạch số 95/KH-CĐSP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Trường CĐSP Thừa Thiên Huế)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị tham mưu, thực hiện, phối hợp

1

Thực hiện các Thủ tục quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng QMS ISO 9001:2008

Thường xuyên

Ban ISO

Các khoa, phòng, TT;

CBGV và HSSV

2

Kiện toàn Tổ Khảo thí và Tổ Đảm bảo Chất lượng giáo dục   

3/2013

HT và PHT Lê Thị Hoa

P. ĐT - QLKH

3

Rà soát việc thực hiện Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 7735/BGDĐT-KHTC ngày 14/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện quy chế  công khai năm học 2012 - 2013

Thường xuyên

HT và PHT Trần Minh Hùng

Các phòng chức năng

4

Ban hành Kế hoạch công tác ĐBCL năm 2013; nộp Kế hoạch cho Cục KT và KĐCLGD của Bộ GD và ĐT

3/2013

HT và PHT Lê Thị Hoa

P. ĐT - QLKH

5

Thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách

3/2013

HT và  PHT Trần Minh Hùng

P. TC – CTSV,

Thư ký HĐ tự ĐG

6

Thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng

Thường xuyên

LĐ nhà trường

LĐ nhà trường, CBGV, HSSV

7

Rà soát, cập nhật số liệu, minh chứng tự đánh giá; cập nhật, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tự đánh giá

4/2013 – 10/2013

Chủ tịch HĐ tự ĐG

Các nhóm chuyên trách

8

Công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trường (2 tuần)

01/11 -15/11/2013

Chủ tịch HĐ tự ĐG

HĐ tự ĐG

9

Thu thập và xử lý ý kiến thu được sau khi công bố dự thảo Báo cáo tự đánh giá, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá.

15/11 -01/12/2013

 

Chủ tịch HĐ tự ĐG

HĐ tự ĐG

10

Công bố Báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trường (30 ngày)

01/12 -30/12/2013

Chủ tịch HĐ tự ĐG

HĐ tự ĐG

11

Nộp Báo cáo tự đánh giá cho Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD của Bộ GD và ĐT.

12/2013

Chủ tịch HĐ tự ĐG

HĐ tự ĐG

12

Lựa chọn và đăng ký đánh giá ngoài với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và đề nghị xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

01/2014

Chủ tịch HĐ tự ĐG

HĐ tự ĐG

      Số lần đọc: 1767 Cập nhật ngày: 28/03/2013
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2008-2009 (08/09/2008)
  Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng (29/02/2008)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Đón Lưu học sinh Lào sang nhập học tiếng Việt khóa 44
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn