Đăng ký học tập Hộp thư nội bộ Thư viện ảnh Bài giảng Hỏi đáp Diễn đàn
Trang chủ
40 năm thành lập trường
Giới thiệu trường
Tin tức, sự kiện
Đảng Bộ
Công đoàn
Công khai giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tin đào tạo
Quản lý lớp - CVHT
Thực hành - Thực tập
Hợp tác quốc tế
Danh bạ điện thoại
Khoa - phòng
Khoa học và Công nghệ
Kiểm định chất lượng
Đoàn TN - Hội SV
Tuyển sinh
Lịch công tác
Liên hệ
 
Thống kê
 
Khách trực tuyến: 49
Số người truy cập: 31597922
 
 
THÔNG BÁO: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  
Văn bản quy định
Công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016
[Cập nhật ngày: 21/06/2017]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

Số: 979/BGDĐT-KTKĐCLGD

V/v công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi:

-   Các đại học, học viện;

-   Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp trong các năm 2015, 2016 như sau:

1.       Tiếp tục thành lập và kiện toàn đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục, đảm bảo đủ số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn để triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng và khảo thí của nhà trường; tạo điều kiện cho các cán bộ, giáo viên, giảng viên và nhân viên tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về khảo thí, tự đánh giá, đánh giá ngoài, các khóa đào tạo kiểm định viên... Phấn đấu tại mỗi đơn vị chuyên trách: đến cuối năm 2015, có ít nhất một cán bộ đã hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục và được cấp chứng chỉ; đến cuối năm 2016, có ít nhất một cán bộ được cử đi đào tạo thạc sĩ đo lường đánh giá giáo dục hoặc đào tạo tiến sĩ với đề tài luận án liên quan đến đảm bảo chất lượng và khảo thí.

2. Hằng năm, xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng công tác tự đánh giá, cải tiến chất lượng, đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục; đổi mới thi - kiểm tra, đánh giá trong nhà trường. Kế hoạch phải nêu được những công việc cần triển khai, thời gian thực hiện, biện pháp và nguồn lực, trách nhiệm của đơn vị chuyên trách đối với công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu từng bước hình thành văn hóa chất lượng bên trong nhà trường.

3. Tiếp tục triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục; cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT. Cụ thể như sau:

- Đối với 194 trường đại học, 197 trường cao đẳng và 118 trường trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá (tính đến 31/01/2015): cần khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và đăng ký kiểm định chất lượng với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động (trước mắt là Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Đảm bảo đến hết năm 2016 tất cả các trường này được kiểm định chất lượng giáo dục.

- Đối với các trường chưa hoàn thành báo cáo tự đánh giá (khoảng 8% số trường đại học, cao đẳng và 41% số trường trung cấp chuyên nghiệp): cần khẩn trương hoàn thành báo cáo tự đánh giá trong năm 2015, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trong các năm 2016, 2017.

- Khuyến khích các trường, cơ quan chủ quản của các trường, các hiệp hội, các sở giáo dục và đào tạo (có các trường trung cấp chuyên nghiệp đóng trên địa bàn) tổ chức các hoạt động đánh giá chéo nhau để giúp từng trường nâng cao chất lượng tự đánh giá cũng như để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá. Coi hoạt động này như bước tập dượt trước khi chính thức liên hệ với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.

- Trong quá trình đánh giá, các trường cần lưu ý sử dụng các văn bản hợp nhất về các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng số 06/VBHN-BGDĐT, 08/VBHN-BGDĐT, 07/VBHN-BGDĐT ngày 04/03/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) để đảm bảo tính cập nhật, tránh sai sót. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi, kiểm tra để các trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và đăng ký kiểm định với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Danh sách các trường hoàn thành hoặc cập nhật báo cáo tự đánh giá được định kỳ cập nhật trên website: www.moet.gov.vn.

4. Khuyến khích các trường triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT đối với một số ngành đào tạo, tiếp cận đánh giá theo tiêu chuẩn của các tổ chức khu vực và quốc tế như AUN, ABET, AACSB…

5. Tiếp tục thực hiện việc báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng và cập nhật cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn hằng năm của Cục KTKĐCLGD.

6. Đề nghị nhà trường gửi file (word và pdf) kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015 (xem mục 2 Công văn này) đã được lãnh đạo nhà trường phê duyệt về Cục KTKĐCLGD qua email kehoachkiemdinh@gmail.com trước ngày 20/3/2015. Thống nhất cách đặt tên file (word và pdf) như sau: têntrường(khôngdấu)_kh_2015 (ví dụ: dhsphanoi_kh_2015.doc). Đối với những file bị lỗi hoặc không đúng yêu cầu (tại mục 2), Cục KTKĐCLGD có trách nhiệm phản hồi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được e-mail của nhà trường.

Trong quá trình triển khai, nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Cục KTKĐCLGD, 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại (04) 39747108, fax (04) 39747109, email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn./.

 

Nơi nhận:

-      Như trên;

-      Bộ trưởng (để b/c);

-      Cơ quan chủ quản của các trường;

-      Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam;

-      Hiệp hội các trường CĐ, TC kinh tế - kỹ thuật;

-      Các sở giáo dục và đào tạo;

-      Cục Nhà trường – Bộ QP;

-      Vụ GDĐH, Vụ GDCN;

-      Website Bộ GDĐT; 

-      Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

   

Bùi Văn Ga

 

 

 

      Số lần đọc: 656 Cập nhật ngày: 21/06/2017
   

Trang trước In ấn      

 
Các tin khác
  Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (21/06/2017)
  Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về công tác kiểm định chất lượng GD đại học (21/11/2016)
  Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài năm 2013 và 2014 (30/03/2013)
  Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2013 của Trường (28/03/2013)
  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2008-2009 (08/09/2008)
  Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng (29/02/2008)
THÔNG BÁO MỚI
Thông báo v/v điều chỉnh lịch thi KTHP HKI khối lớp K42 CĐ GDNN NH2020-2021
Lịch thi kỳ thi kết thúc học phần HKI khối lớp K44 LT CĐ GDMN (VLVH) (điều chỉnh lần 3) khóa học 2020-2022
Thông báo v/v xét điều kiện dự thi KTHP HKI các lớp K44 CĐ VLVH - Liên thông
Thông báo trực cơ quan tăng cường ứng phó với bão số 13
Lịch thi học kỳ phụ đợt 1 NH 2020-2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
TIN MỚI NHẬN
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hoạt động khoa học và công nghệ
Báo cáo công tác QLL/ CVHT tháng 10/2020 và định hướng sinh hoạt lớp tháng 11,12/2020
Danh sách sinh viên Cao đẳng bỏ học xóa tên, bảo lưu, học tiếp năm 2020
Diễn đàn “Thúc đẩy bình đảng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2020
Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hoạt động Chào năm học mới 2020 – 2021
Danh sách HSSV nhận học bổng tài trợ
LỊCH CÔNG TÁC
 
©2009 Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế - Bản quyền thuộc Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế - Việt Nam | Điện thoại: 0234 - 3822179; Fax: 0234 - 3833584; Email: cdsp@thuathienhue.gov.vn